ในบางครั้งการแสดงผลของเว็บไซต์อาจดูไม่เหมือนกับที่คุณคาดไว้ เช่น รูปอาจไม่แสดง เมนูอาจอยู่ผิดตำแหน่ง และข้อความอาจอยู่ปะปนกัน สิ่งเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง Internet Explorer กับไซต์ที่คุณเปิดอยู่ บางครั้งปัญหาดังกล่าวอาจสามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มไซต์ที่มีปัญหาลงในรายการมุมมองที่เข้ากันได้ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มไซต์ลงในรายการมุมมองที่เข้ากันได้

  1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

  2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือเครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่ามุมมองที่เข้ากันได้
  3. ภายใต้ เพิ่มเว็บไซต์นี้ ให้ใส่ URL ของไซต์ที่คุณต้องการจะเพิ่มลงในรายการ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเพิ่มไซต์ลงในรายการมุมมองที่เข้ากันได้ และการแสดงผลของเพจดูเหมือนจะไม่ดีขึ้น ปัญหาดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดจากความเข้ากันได้ และคุณควรเอาไซต์นั้นออกจากรายการ

เมื่อคุณเปิดใช้ 'มุมมองที่เข้ากันได้' Internet Explorer จะแสดงไซต์นั้นในแบบ 'มุมมองที่เข้ากันได้' โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเข้าชม คุณสามารถปิดได้ด้วยการเอาออกจากรายการความเข้ากันได้ของคุณ

ปัญหาในการแสดงผลที่เกิดขึ้นกับบางเว็บไซต์นั้น อาจมีสาเหตุมาจากความเข้ากันไม่ได้ของเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ถูกขัดจังหวะ การรับส่งข้อมูลปริมาณมาก หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ก็อาจส่งผลต่อลักษณะการแสดงผลของเพจได้ด้วยเช่นกัน ถ้าคุณมีปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับไซต์ดังกล่าว เช่น การเล่นวิดีโอ ให้อ่านเหตุใดวิดีโอจึงไม่เล่นใน Internet Explorer หรือเหตุใดฉันจึงไม่เห็นรูปภาพบนเว็บไซต์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่