การอัปโหลดรูปถ่ายและไฟล์

คุณสามารถเพิ่มไฟล์ไปยัง OneDrive ได้หลายวิธี

การใช้เว็บไซต์ OneDrive

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่สุดได้ถึง 10 GB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

บนเว็บไซต์ OneDrive:

 1. เรียกดูไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์

 2. แตะหรือคลิก อัปโหลด

 3. คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้ง Microsoft Silverlight หลังจากที่คุณติดตั้งแล้ว คุณจะสามารถ:

  ลากไฟล์ลงในบริเวณ ปล่อยไฟล์ที่นี่ แล้วเปิดเพจไว้จนอัปโหลดเสร็จ เท่านี้ก็เรียบร้อย

  หรือ

  แตะหรือคลิก เลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วแตะหรือคลิก เปิด

ใน Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1

คุณสามารถเพิ่มไฟล์และโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive จากพีซีของคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องไปที่เว็บไซต์ OneDrive เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน OneDrive ไฟล์ที่คุณเพิ่มไปยัง OneDrive ด้วยวิธีนี้ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 GB

การใช้เดสก์ท็อปแอป OneDrive

หากคุณมี Windows 7, Windows Vista หรือ Mac คุณสามารถติดตั้งเดสก์ท็อปแอป OneDrive ได้ฟรี เพื่ออัปโหลดไฟล์และโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ ไฟล์ที่คุณอัปโหลดโดยใช้เดสก์ท็อปแอปดังกล่าวต้องมีขนาดไม่เกิน 10 GB

การใช้โมบายล์แอป

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive โดยใช้โมบายล์แอป OneDrive สำหรับ Android, iOS หรือ Windows Phone เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่

จาก Office 2013

ในเอกสาร Office ใดๆ ให้แตะหรือคลิก แฟ้ม แตะหรือคลิก บันทึกเป็น เลือก OneDrive ของคุณ แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

หมายเหตุ

 • Microsoft อาจจำกัดจำนวนไฟล์ที่คุณสามารถอัปโหลดไปยัง OneDrive ในแต่ละเดือน

 • โปรดเคารพในกฎหมายลิขสิทธิ์ และใช้ความระมัดระวังในสิ่งที่คุณแบ่งปันทางออนไลน์ การคัดลอกหรือแบ่งปันเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิด ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


 • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk

ไปที่ OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่