OneDrive สำหรับ iOS: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้แอป OneDrive สำหรับ iPhone, iPad และ iPod Touch ดาวน์โหลดแอปสำหรับ iOS

แสดงทั้งหมด

เพิ่มบัญชี OneDrive สำหรับธุรกิจ

ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มบัญชี OneDrive สำหรับธุรกิจ ไปยังOneDrive แอปสำหรับ iOS ได้

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชี OneDrive สำหรับธุรกิจ ให้เปิดแอป OneDrive แล้วแตะแถบแนวนอนสามแถบตรงมุมซ้ายบนสุด จากนั้นแตะ เพิ่มOneDrive สำหรับธุรกิจจากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ หากคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ OneDrive สำหรับธุรกิจองค์กรของคุณจะต้องมีแผนการสมัครใช้บริการธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับ SharePoint Online หรือ Office 365 คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีจากไดเรกทอรีภายในองค์กร

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive สำหรับธุรกิจ ของคุณ ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ http://portal.office.com/onedrive หรือติดต่อฝ่ายไอทีของคุณ

เพิ่มรูปถ่ายหรือวิดีโอ

 1. เปิดแอป OneDrive

 2. แตะ เพิ่มเติม (...) ที่มุมขวาบน

 3. แตะ เพิ่มรายการ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่คุณเห็น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ ถ่ายรูปหรือวิดีโอ หรือเลือกที่จะอัปโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอที่มีอยู่

แบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์ (บัญชี OneDrive ส่วนบุคคลเท่านั้น)

คุณจะสามารถแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์โดยใช้แอป OneDrive

การแบ่งปันไฟล์

 1. แตะไฟล์ที่คุณต้องการแบ่งปัน และแตะปุ่ม ใช้ร่วมกัน

 2. หากต้องการให้สิทธิ์เฉพาะแก่บุคคลที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือก เชิญบุคคล เพิ่มผู้ติดต่อ แล้วแตะ เพิ่ม หากต้องการลิงก์ที่คุณสามารถวางไว้ในข้อความ ให้เลือก ใช้การเชื่อมโยงร่วมกัน เลือก ดูเท่านั้น หรือ ดูและแก้ไข หากต้องการดาวน์โหลดและแนบไฟล์ ให้เลือก ส่งแฟ้ม แล้วเลือกแอปที่คุณต้องการใช้

การแชร์โฟลเดอร์

 1. แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแบ่งปัน แล้วแตะปุ่ม เพิ่มเติม (...) ที่มุมขวาบน

 2. แตะ การแบ่งปันและการอนุญาต

 3. หากต้องการให้สิทธิ์เฉพาะแก่บุคคลที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือก เชิญบุคคล เพิ่มผู้ติดต่อ แล้วแตะ เพิ่ม หากต้องการลิงก์ที่คุณสามารถวางไว้ในข้อความ ให้เลือก ใช้การเชื่อมโยงร่วมกัน เลือก ดูเท่านั้น หรือ ดูและแก้ไข

ค้นหาแฟ้มที่คุณกำลังมองหา

คุณสามารถค้นหาข้อความภายในแฟ้มและแม้แต่ในภาพถ่าย เพื่อค้นหาข้อความในแฟ้มหรือภาพถ่าย ดึงรายการแฟ้มลงมาเพื่อแสดงกล่องค้นหา และจากนั้นพิมพ์วลีค้นหาของคุณ

แบ่งปันคำติชมในแอป OneDrive

คุณสามารถให้คะแนนแอป OneDrive ได้เมื่อคุณดูแอปนี้ใน iPhone, iPad และ iPod Touch หรือขอความช่วยเหลือ โดยการเขย่าอุปกรณ์ของคุณ

บันทึกรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ (บัญชีส่วนตัว OneDrive เท่านั้น)

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ครั้งแรก ระบบจะถามว่าคุณต้องการอัปโหลดรูปและวิดีโอที่คุณถ่ายบนโทรศัพท์ไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติหรือไม่ แตะ ตกลง เพื่อเปิดการอัปโหลดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดได้จาก การตั้งค่า มีวิธีดังนี้

 1. ใน OneDrive แอป แตะแถบแนวนอนสามแถวที่มุมบนซ้าย แตะ การตั้งค่า แล้ว แตะ การสำรองข้อมูลกล้อง

 2. เปิดใช้งาน การสำรองข้อมูลกล้อง เพื่ออัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการดูการอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ แตะ รูปถ่าย บนแถบนำทางด้านล่าง แล้วแตะ การสำรองข้อมูลกล้อง

 3. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอได้รับการสำรองข้อมูลแล้ว เปิดใช้งาน รวมวิดีโอ

หมายเหตุ

 • รูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะถูกอัปโหลดด้วยขนาดต้นฉบับเมื่อคุณอยู่บนเครือข่าย Wi–Fi ถ้าคุณต้องการใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แตะแถบแนวนอนสามแถบที่มุมบนซ้าย แตะ การตั้งค่า แตะ การสำรองข้อมูลกล้อง แล้วเปิดใช้งาน ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

 • เมื่อต้องการตั้งค่าให้อุปกรณ์ของคุณอัปโหลดรูปภาพแม้ในขณะที่แอป OneDrive จะไม่ได้เป็นแอปที่กำลังทำงานอยู่ แตะ อัปโหลดในพื้นหลัง

 • ม้วนฟิล์มบนอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ซิงค์กับโฟลเดอร์ม้วนฟิล์มใน OneDrive หลังจากอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอเสร็จแล้ว คุณสามารถลบรูปเหล่านั้นออกจากอุปกรณ์ และสำเนาใน OneDrive จะไม่ได้รับผลกระทบ

 • เมื่อคุณปรับการตั้งค่าของคุณให้บันทึกภาพที่คุณถ่ายไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 15 GB

ใช้รหัสผ่าน

คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวเลขสี่หลักเพื่อป้องกันผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณรายอื่นจากการเข้าถึงบัญชี OneDrive ของคุณ เพื่อกระทำการดังกล่าว เปิดแอป แตะที่แถบแนวนอนสามแถบที่มุมซ้ายด้านบน แตะที่ การตั้งค่า และจากนั้นแตะที่ปุ่มสลับ รหัสผ่าน เพื่อเปิดใช้งานและเพื่อกรอกรหัสผ่านของคุณ

การลงชื่อออกจากบัญชี

ลงชื่อออกจากบัญชี OneDrive ส่วนตัว หรือOneDrive สำหรับธุรกิจ บัญชี เปิดโปรแกรม แตะแถบแนวนอนสามที่มุมบนซ้าย แตะ การตั้งค่า แตะบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก แล้วแตะ ลงชื่อออกจากบัญชีนี้

สลับระหว่างบัญชีต่างๆ

เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างบัญชี OneDrive ส่วนตัวและ OneDrive สำหรับธุรกิจ หรือ ระหว่างบัญชี OneDrive สำหรับธุรกิจ จำนวนมาก เปิดโปรแกรม แตะแถบแนวนอนสามแถวที่มุมบนซ้าย และจากนั้น แตะ แฟ้ม ภายใต้ชื่อบัญชีที่คุณต้องการใช้

คุณสามารถเพิ่มบัญชีส่วนบุคคลได้เพียงหนึ่งบัญชีให้กับแอป OneDrive ในการเปิดบัญชีส่วนบุคคลอื่น แตะแถบแนวนอนสามแถวที่มุมบนซ้าย แตะ การตั้งค่า แตะบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อออก แล้วแตะ ลงชื่อออกจากบัญชีนี้ แล้ว ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง ด้วยบัญชีที่คุณต้องการใช้งาน

ดูว่าคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลมากเท่าใด (เฉพาะบัญชีส่วนบุคคล OneDrive เท่านั้น)

ในแอป OneDrive ให้แตะแถบแนวนอนสามแถบตรงมุมซ้ายบนสุด จากนั้นแตะ การตั้งค่า แล้วแตะบัญชี ส่วนบุคคล ของคุณเพื่อดูพื้นที่เก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างทั้งหมดที่พร้อมใช้งานหรือทำการซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอป

ขั้นแรก อัปเดต iOS บนอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งการปรับปรุงที่มีอยู่ไปยังแอปแล้ว การปรับปรุงจะถูกดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อต้องการดูการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานซึ่งเพิ่งดาวน์โหลดมา:

 1. เปิด App Store จากนั้น แตะ การอัปเดต

 2. ถ้ามีการอัปเดต แตะ อัปเดตทั้งหมด คุณอาจถูกขอให้ใส่รหัสผ่าน Apple ID

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอป ลองลบออกไปแล้วไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดอีกครั้ง

หากคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดู ค้นหาแฟ้มที่สูญหายหรือหายไปใน OneDrive

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับ OneDrive (บัญชีส่วนบุคคล)


ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับ OneDrive สำหรับธุรกิจ