การจัดระเบียบรูปถ่ายและไฟล์

หลังจากคุณอัปโหลดรูปถ่ายและไฟล์ไปยัง OneDrive คุณสามารถจัดเรียง เปลี่ยนชื่อ และย้ายรูปถ่ายและไฟล์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ OneDrive เพื่อจัดระเบียบข้อมูล คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการจัดเรียงรูปถ่าย

 1. เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีรูปถ่ายที่คุณต้องการจัดเรียง

 2. แตะหรือคลิก เรียงลำดับตาม แล้วเลือก จัดเรียงใหม่

 3. หากได้รับพร้อมท์ ให้ติดตั้ง Microsoft Silverlight

 4. จัดเรียงรูปถ่ายโดยลากรูปถ่ายตามลำดับที่คุณต้องการให้ปรากฏ

 5. แตะหรือคลิก บันทึกลำดับการจัดเรียง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มุมขวาบนของรายการ

 2. แตะหรือคลิก จัดการ เลือก เปลี่ยนชื่อ และป้อนชื่อใหม่

  เคล็ดลับ

  • หากคุณมี Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือหากคุณมีเดสก์ท็อปแอป OneDrive ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ใน OneDrive ของคุณโดยใช้ File Explorer

เมื่อต้องการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 1. เรียกดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย

 2. เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มุมขวาบนของรายการ นอกจากนี้คุณสามารถเลือกได้หลายรายการเพื่อย้ายไปพร้อมๆ กัน

 3. แตะหรือคลิก จัดการ เลือก ย้ายไปยัง เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง แล้วแตะหรือคลิก ย้าย หากคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อใช้จัดเก็บรายการ ให้แตะหรือคลิก โฟลเดอร์ใหม่

หมายเหตุ

 • หากคุณมี Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือหากคุณมีเดสก์ท็อปแอป OneDrive ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถย้ายและคัดลอกไฟล์ใน OneDrive ของคุณโดยใช้ File Explorer

ไปที่ OneDrive


แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่
ถามคำถามของคุณในฟอรั่ม OneDrive

มีแนวคิดสำหรับ OneDrive ใช่หรือไม่
ให้คำติชมแก่เรา

ไม่สามารถเข้าถึง OneDrive ใช่หรือไม่
ตรวจสอบสถานะของบริการ

ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขเอกสาร Office บนเว็บไซต์ OneDrive ใช่หรือไม่
ไปที่การสนับสนุน Office Online