การจัดระเบียบรูปถ่ายและไฟล์

หลังจากคุณอัปโหลดรูปถ่ายและไฟล์ไปยัง OneDrive คุณสามารถจัดเรียง เปลี่ยนชื่อ และย้ายรูปถ่ายและไฟล์ดังกล่าวบน เว็บไซต์ OneDrive เพื่อจัดระเบียบข้อมูล คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์

 1. เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการจัดเรียง

 2. แตะหรือคลิก เรียงลำดับตาม แล้วเลือก จัดเรียงใหม่

 3. หากได้รับพร้อมท์ ให้ติดตั้ง Microsoft Silverlight

 4. จัดเรียงไฟล์โดยลากไฟล์ตามลำดับที่คุณต้องการให้ปรากฏ

 5. แตะหรือคลิก บันทึกลำดับการจัดเรียง

หมายเหตุ

 • นอกจากนี้ไฟล์ของคุณจะปรากฏในลำดับที่กำหนดเองในโมบายล์แอป OneDrive สำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ แต่ลำดับดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับไฟล์ OneDrive ของคุณใน File Explorer หรือในแอป OneDrive สำหรับ Windows 8.1 และ Windows RT 8.1

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มุมขวาบนของรายการ

 2. แตะหรือคลิก จัดการ เลือก เปลี่ยนชื่อ และป้อนชื่อใหม่

  เคล็ดลับ

  • หากคุณมี Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือหากคุณมีเดสก์ท็อปแอป OneDrive ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ใน OneDrive ของคุณโดยใช้ File Explorer

เมื่อต้องการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 1. เรียกดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย

 2. เลือกรายการที่คุณต้องการย้าย ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มุมขวาบนของรายการ นอกจากนี้คุณสามารถเลือกได้หลายรายการเพื่อย้ายไปพร้อมๆ กัน

 3. แตะหรือคลิก จัดการ เลือก ย้ายไปยัง เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง แล้วแตะหรือคลิก ย้าย หากคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อใช้จัดเก็บรายการ ให้แตะหรือคลิก โฟลเดอร์ใหม่

หมายเหตุ

 • หากคุณมี Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือหากคุณมีเดสก์ท็อปแอป OneDrive ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถคัดลอก ย้าย และเปลี่ยนชื่อไฟล์ใน OneDrive ของคุณโดยใช้ File Explorer

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


 • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk

ไปที่ OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่