การแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์และเปลี่ยนแปลงการอนุญาต

คุณสามารถใช้ OneDrive เพื่อแบ่งปันรูปถ่าย เอกสาร Microsoft Office และไฟล์อื่นๆ กับบุคคลอื่น

บนเว็บไซต์ OneDrive:

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแบ่งปัน ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มุมขวาบนของรายการ นอกจากนี้คุณสามารถเลือกได้หลายรายการเพื่อแบ่งปันร่วมกัน

 2. แตะหรือคลิก แบ่งปัน บนแถบด้านบนสุดของหน้า แล้วเลือกตัวเลือกการแบ่งปัน:

แสดงทั้งหมด

เชิญบุคคล

เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้สิทธิ์ในรายการกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะ การดำเนินการนี้ให้คุณสามารถลบสิทธิ์ในไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะในภายหลังได้หากต้องการ

 1. ในกล่อง ไปยัง ให้ป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ติดต่อ เมื่อคุณเริ่มป้อนข้อมูลในกล่อง คุณสามารถ เลือกผู้ติดต่อจากรายการที่ปรากฏเช่นกัน

 2. เพิ่มหมายเหตุให้แก่ผู้รับถ้าคุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับของสิทธิ์ ให้แตะหรือคลิก ผู้รับสามารถดูเท่านั้น หรือ ผู้รับสามารถแก้ไข หากคุณเลือก ผู้รับสามารถแก้ไข ผู้รับจะสามารถใช้ Office Online เพื่อแก้ไขเอกสาร Office โดยไม่ลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (เช่น การเพิ่มหรือลบไฟล์ในโฟลเดอร์) ผู้รับจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft หากคุณเลือก ผู้รับสามารถแก้ไข และผู้รับส่งต่อข้อความ ทุกคนที่ได้รับลิงก์ยังสามารถแก้ไขรายการที่คุณแบ่งปันได้

  หากคุณต้องการให้ผู้รับลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft อยู่เสมอ (แม้กระทั่งเพื่อดูรายการที่คุณกำลังแบ่งปัน) ให้เลือก ผู้รับต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft การดำเนินการนี้ยังช่วยป้องกันคนอื่นๆ จากการเข้าถึงรายการที่ใช้ร่วมกันหากผู้รับส่งต่อข้อความของคุณ

 4. แตะหรือคลิก แบ่งปัน เพื่อบันทึกการตั้งค่าการอนุญาตและส่งข้อความพร้อมกับลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังรายการนั้น

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเชิญบุคคลต่างๆ โดยไม่ต้องรู้บัญชี Microsoft ของพวกเขา แม้กระทั่งในกรณีที่คุณเลือก ผู้รับต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณมีสำหรับบุคคลต่างๆ เมื่อคุณส่งข้อความไปให้ หากคุณแบ่งปันรายการกับบุคคลที่ไม่มีบัญชี Microsoft พวกเขาสามารถสร้างบัญชีได้ฟรี

รับลิงก์

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแบ่งปันรายการกับผู้คนจำนวนมากที่คุณอาจไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ลิงก์เหล่านี้เพื่อโพสต์ไปยังเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter หรือ LinkedIn คุณยังสามารถใช้ลิงก์เพื่อแบ่งปันในอีเมลหรือ IM แต่คุณจะไม่สามารถควบคุมการอนุญาตของแต่ละบุคคลได้มากนัก

 1. เลือกประเภทลิงก์ที่คุณต้องการ การอนุญาตสำหรับรายการจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างลิงก์

  ดูอย่างเดียว
  เมื่อคุณแบ่งปันรายการด้วยลิงก์ชนิดนี้ คนอื่นๆ จะสามารถดูรายการของคุณโดยไม่ลงชื่อเข้าใช้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งต่อลิงก์ให้แก่คนอื่นๆ ได้อีกด้วย

  แก้ไข
  เมื่อคุณแบ่งปันรายการด้วยลิงก์ชนิดนี้ คนอื่นๆ จะสามารถดูรายการของคุณ และใช้ Office Online เพื่อแก้ไขเอกสาร Office โดยทั้งหมดนี้ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการทำการแก้ไขอื่นๆ เช่น การเพิ่มหรือลบไฟล์ในโฟลเดอร์ ก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ผู้ใช้จะสามารถส่งต่อลิงก์แก้ไขให้แก่คนอื่นๆ และทุกคนที่ได้รับลิงก์ยังสามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน

  สาธารณะ
  ลิงก์สาธารณะเป็นเหมือนลิงก์ดูเท่านั้น แต่ยังให้ทุกคนสามารถค้นหาและดูรายการที่ใช้ร่วมกันได้ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ บุคคลจะสามารถเข้าถึงรายการที่คุณแบ่งปันแม้คุณจะไม่เผยแพร่ลิงก์ที่คุณได้รับ

 2. แตะหรือคลิก สร้างลิงก์

 3. เมื่อต้องการโพสต์ลิงก์บนเครือข่ายสังคม ให้แตะหรือคลิกไอคอนสำหรับเครือข่ายสังคม

 4. หากคุณต้องการรวมลิงก์ไว้ในข้อความด้วยจำนวนอักขระที่จำกัดไว้ (เช่น ข้อความ) หรือแบ่งปันลิงก์ในเอกสารที่พิมพ์ แตะหรือคลิก ย่อลิงก์ให้สั้นลง เพื่อย่อ URL ให้สั้นลง การย่อจะทำให้ลิงก์ดูดีขึ้นและง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่จะป้อนลิงก์ลงในเว็บเบราว์เซอร์

  หมายเหตุ

  • การใช้ลิงก์ที่ย่อให้สั้นลงอาจทำให้ผู้อื่นคาดเดาที่อยู่อีเมลไปยังรายการที่คุณแบ่งปันได้ง่ายขึ้น

ประกาศไปยัง Facebook

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อจัดพิมพ์รูปถ่ายหรือวิดีโอไปยัง Facebook โดยตรง

สำหรับรูปถ่าย:

 1. ในกล่อง ชื่ออัลบั้ม เลือกอัลบั้มที่มีอยู่หรือสร้างอัลบั้มใหม่

 2. หากคุณสร้างอัลบั้มใหม่ ให้ป้อนชื่อ เพิ่มคำอธิบายซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ และเลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Facebook ตามที่คุณต้องการใช้สำหรับอัลบั้ม

 3. แตะหรือคลิก ประกาศ

สำหรับวิดีโอ:

 • ป้อนคำอธิบายหากคุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก ประกาศ

ดูรายการทั้งหมดที่คุณแบ่งปัน

แตะหรือคลิก ใช้ร่วมกัน ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วแตะหรือคลิก ใช้ร่วมกับฉัน

เมื่อต้องการหยุดแบ่งปันรายการ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบุคคล

 1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มุมขวาบนของรายการที่แบ่งปัน แล้วแตะหรือคลิก แบ่งปัน บนแถบด้านบนสุดของหน้า

 2. ภายใต้ ใช้ร่วมกับ เลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสลับสิทธิ์ของบุคคลหรือกลุ่มระหว่างการแก้ไขและการดูเท่านั้น และคุณสามารถหยุดการแบ่งปันผ่านทางลิงก์ที่คุณสร้างขึ้น

หมายเหตุ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


 • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk

ไปที่ OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่