การแก้ไขปัญหาการซิงค์ของ OneDriveเมื่อต้องการดูปัญหาการซิงค์ที่มีผลกระทบกับโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ

 • บนพีซี คลิกขวาที่ไอคอน OneDrive (ไอคอน OneDrive) ในพื้นที่การแจ้งเตือน ซึ่งอยู่ทางด้านขวาสุดของแถบงาน แล้วคลิก ดูปัญหาการซิงค์ (คุณอาจต้องคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศรแสดงไอคอนที่ซ่อน ที่อยู่ข้างๆ พื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อให้มองเห็นไอคอน OneDrive)
 • สำหรับเครื่อง Mac ให้คลิกไอคอนสถานะ OneDrive ในแถบเมนู แล้วคลิก ดูปัญหา

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการซิงค์ข้อมูลของ OneDrive

แสดงทั้งหมด

การเชื่อมต่อกับ OneDrive ขาดหาย หรือมีปัญหาชั่วคราวเกี่ยวกับบริการ OneDrive

ลองเริ่ม OneDrive อีกครั้ง

เมื่อต้องการเริ่ม OneDrive สำหรับ Windows อีกครั้ง

 1. คลิกขวาที่ไอคอน OneDrive (ไอคอน OneDrive) ในพื้นที่การแจ้งเตือน ซึ่งอยู่ทางด้านขวาสุดของแถบงาน (คุณอาจต้องคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศรแสดงไอคอนที่ซ่อน ที่อยู่ข้างๆ พื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อให้มองเห็นไอคอน OneDrive)
 2. คลิก ออก

 3. คลิก เริ่ม ป้อน OneDrive ในกล่องค้นหา แล้วคลิก Microsoft OneDrive ซึ่งจะเปิดโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ และเริ่มบริการ OneDrive

เมื่อต้องการเริ่ม OneDrive สำหรับ Mac อีกครั้ง

 1. คลิกไอคอน OneDrive ในแถบเมนู

 2. คลิก ออกจาก OneDrive

 3. ใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิด OneDrive

คุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณพยายามเพิ่ม

ให้ลองเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในการบันทึกสำเนาของไฟล์ หากคุณมีปัญหาในการเข้าใช้ไฟล์ที่อยู่บนเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ

ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ เนื่องจากมีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีชื่อเหมือนกันในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันอยู่แล้ว

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณอัปโหลดไฟล์ในเว็บไซต์ OneDrive พร้อมกัน หรือหากคุณทำการเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์ OneDrive ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่ซิงค์อยู่ในเวลาเดียวกัน ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล้วลองเพิ่มใหม่อีกครั้ง

ไฟล์ที่คุณเพิ่มมีขนาดใหญ่เกินไป

ให้ซิปหรือปรับขนาดไฟล์ให้มีขนาดเล็กกว่า 10 GB แล้วลองอีกครั้ง หากคุณเพิ่มสมุดบันทึก OneDrive โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนมีขนาดเล็กกว่า 1 GB

OneDrive ของคุณมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่ม

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือย้ายไฟล์ใน OneDrive ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปออกจากโฟลเดอร์ OneDrive

OneDrive ของคุณเต็มแล้ว

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือย้ายไฟล์ใน OneDrive ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปออกจากโฟลเดอร์ OneDrive

ชื่อไฟล์มีอักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้

เปลี่ยนชื่อโดยที่ไม่ให้ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง ลงท้ายด้วยจุด หรือมีอักขระใดๆ เหล่านี้: / \ < > : * " ? |

ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อเหล่านี้ในการตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

ไฟล์ที่คุณเพิ่มกำลังถูกใช้งานอยู่

หากคุณเปิดไฟล์ดังกล่าวในโปรแกรม ให้บันทึกไฟล์และปิดโปรแกรม แล้วลองเพิ่มใหม่อีกครั้ง

ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณพยายามเพิ่มอยู่ในอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ เช่น ซีดี หรือ USB แฟลชไดรฟ์ ซึ่งอาจไม่พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้นั้นต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง แล้วลองเพิ่มไฟล์อีกครั้ง

พาธของไฟล์ยาวเกินไป

พาธไฟล์ทั้งหมด รวมชื่อไฟล์ ต้องมีอักขระไม่เกิน 255 ตัว ลดความยาวชื่อไฟล์ของคุณหรือชื่อโฟลเดอร์ย่อยใน OneDrive หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยที่ใกล้กับโฟลเดอร์ระดับบนสุดมากขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มการซิงค์โฟลเดอร์ OneDrive ในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

 1. คลิก เริ่ม ป้อน OneDrive ในกล่องค้นหา แล้วคลิก Microsoft OneDrive (บน Mac ให้ใช้ Spotlight เพื่อค้นหาแอป OneDrive)

 2. ทำตามขั้นตอนเพื่อเลือกการตั้งค่า OneDrive ของคุณอีกครั้ง รวมถึงเลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ OneDrive และเลือกว่าจะเปิดใช้คุณลักษณะดึงข้อมูลไฟล์หรือไม่

คอมพิวเตอร์ของคุณมีพื้นที่เหลือน้อย

ให้เพิ่มพื้นที่ว่างบนดิสก์ แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มการซิงค์โฟลเดอร์ OneDrive ในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

 1. คลิก เริ่ม ป้อน OneDrive ในกล่องค้นหา แล้วคลิก Microsoft OneDrive (บน Mac ให้ใช้ Spotlight เพื่อค้นหาแอป OneDrive)

 2. ทำตามขั้นตอนเพื่อเลือกการตั้งค่า OneDrive ของคุณอีกครั้ง รวมถึงเลือกตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ OneDrive และเลือกว่าจะเปิดใช้คุณลักษณะดึงข้อมูลไฟล์หรือไม่

หมายเหตุ


ไปที่ OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่