เพิ่มความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลด

เวลาที่ใช้ในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากจาก OneDrive ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณอยู่ใกล้กับเซิร์ฟเวอร์ของเรามากน้อยเพียงใดในทางภูมิศาสตร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณอนุญาตให้คุณอัปโหลดข้อมูลเท่าไรในแต่ละวัน ความเร็วของคอมพิวเตอร์ของคุณ และปัจจัยอื่นๆ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการสำหรับการเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล:

  • ใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสายแทนที่จะใช้การเชื่อมต่อไร้สาย

  • หลีกเลี่ยงการรันแอปอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณขณะที่คุณกำลังอัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมาก

  • หลีกเลี่ยงการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ขณะที่คุณกำลังถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ทางที่ดีคุณอาจเลือกที่จะอัปโหลดหรือดาวน์โหลดในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้กับคุณใช้การเชื่อมต่อน้อยลง

  • ก่อนที่จะเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกตั้งค่าให้เข้าสู่โหมดสลีป หากคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป การอัปโหลดและดาวน์โหลดทั้งหมดจะหยุดลง

เมื่อต้องการทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่อ ให้ค้นหาคำว่า "bandwidth test" (การทดสอบแบนด์วิธ) บนเว็บ หลังจากที่คุณทราบความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณแล้ว ให้ค้นหา "upload time calculator" (เครื่องมือคำนวณเวลาอัปโหลด) หรือ "download time calculator" (เครื่องมือคำนวณเวลาดาวน์โหลด) เพื่อค้นหาว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าใดในการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูล

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


  • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk

ไปที่ OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่