การแก้ไขปัญหาการอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ OneDrive

ต่อไปนี้เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่างที่คุณอาจได้รับขณะพยายามอัปโหลดไฟล์จาก เว็บไซต์ OneDrive พร้อมกับวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาไฟล์ไม่ซิงค์ โปรดดู การแก้ไขปัญหาการซิงค์ของ OneDrive

แสดงทั้งหมด

OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ได้

คุณอาจได้รับข้อความนี้ด้วยสาเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดเหล่านี้

  • มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ OneDrive ลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

  • การเชื่อมต่อกับ OneDrive ขาดหายไปในระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ หรือคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

  • คุณไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ไฟล์ดังกล่าว หากไฟล์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้ แล้วลองอัปโหลดอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสิทธิ์การเข้าใช้ไฟล์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

  • คุณไม่มีสิทธิ์อัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือก เลือกโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์แก้ไข แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

มีไฟล์ชื่อนี้อยู่แล้ว

คลิก แทนที่ เพื่อแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ หรือ เก็บทั้งสอง เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่คุณจะอัปโหลด

หมายเหตุ

  • หากไฟล์ไม่มีส่วนขยาย คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีโฟลเดอร์ชื่อเหมือนกันได้

ขออภัย OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดโฟลเดอร์หรือไฟล์ว่าง

เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ใน OneDrive ก่อนอื่นให้สร้างโฟลเดอร์ แล้วจึงอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าว ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาด 0 ไบต์จากเว็บไซต์ OneDrive

เคล็ดลับ

  • หากคุณใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือติดตั้งเดสก์ท็อปแอป OneDrive แบบฟรี คุณจะสามารถอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive โดยไม่จำเป็นต้องไปที่เว็บไซต์ OneDrive

ไฟล์นี้มีขนาดใหญ่เกินไป

หากคุณใช้ Internet Explorer 10 หรือเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอื่นๆ ที่เป็นรุ่นล่าสุด คุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive ได้สูงสุดถึง 10 GB หากคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์รุ่นเก่า คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 300 MB ได้

เคล็ดลับ

  • คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 10 GB หากคุณใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือติดตั้งเดสก์ท็อปแอป OneDrive แบบฟรี

พื้นที่จัดเก็บของคุณเต็ม

คุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เมื่อต้องการดูขนาดพื้นที่จัดเก็บที่คุณเหลืออยู่หรือเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ให้ไปที่ หน้าจัดการพื้นที่จัดเก็บ

OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้

พาธแบบเต็ม (รวมชื่อไฟล์) ยาวเกินไป พาธต้องมีความยาวไม่เกิน 442 อักขระ ลดความยาวชื่อไฟล์ของคุณหรือชื่อโฟลเดอร์ย่อยใน OneDrive หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยที่ใกล้กับโฟลเดอร์ระดับบนสุดมากขึ้น แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ไฟล์นี้มีอักขระที่ใช้ไม่ได้

ชื่อไฟล์มีอักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้ เปลี่ยนชื่อโดยที่ไม่ให้ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง ลงท้ายด้วยจุด หรือมีอักขระใดๆ เหล่านี้: / \ < > : * " ? |

ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อเหล่านี้ในการตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

OneDrive ไม่พบไฟล์นี้

ไฟล์นี้อาจถูกย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกก่อนที่คุณจะทำการอัปโหลด ค้นหาไฟล์ดังกล่าว แล้วลองอัปโหลดอีกครั้ง

OneDrive ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นี้ได้

ไฟล์นี้อาจถูกเปิดในโปรแกรมอื่น บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับไฟล์ ปิดโปรแกรม แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

หากไฟล์อยู่ในอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ เช่น ซีดี หรือ USB แฟลชไดรฟ์ ไฟล์อาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้นั้นต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง แล้วจึงลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


  • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk

ไปที่ OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่