การแก้ไขปัญหาการอัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ OneDrive

ต่อไปนี้เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่างที่คุณอาจได้รับขณะพยายามอัปโหลดไฟล์จาก เว็บไซต์ OneDrive พร้อมกับวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟล์ที่ไม่ซิงค์กับเดสก์ท็อปแอป OneDrive โปรดดู การแก้ไขปัญหาการซิงค์ของ OneDrive สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟล์ที่ไม่ซิงค์ใน Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 โปรดดู OneDrive: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ได้

คุณอาจได้รับข้อความนี้ด้วยสาเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดเหล่านี้

  • มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ OneDrive ลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

  • ขาดการเชื่อมต่อกับ OneDrive ในขณะถ่ายโอนไฟล์ หรือคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

  • คุณไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ไฟล์ดังกล่าว หากไฟล์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้ แล้วลองอัปโหลดอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสิทธิ์การเข้าใช้ไฟล์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

  • คุณไม่มีสิทธิ์อัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือก เลือกโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์แก้ไข แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

มีไฟล์ชื่อนี้อยู่แล้ว

คลิก แทนที่ เพื่อแทนที่ไฟล์ที่มีอยู่ หรือ เก็บทั้งสอง เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่คุณจะอัปโหลด

หมายเหตุ

  • หากไฟล์ไม่มีส่วนขยาย คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีโฟลเดอร์ชื่อเหมือนกันได้

ขออภัย OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดโฟลเดอร์หรือไฟล์เปล่าได้

เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ใน OneDrive ให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อน แล้วจึงอัปโหลดไฟล์ ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาด 0 ไบต์จากเว็บไซต์ OneDrive

เคล็ดลับ

  • หากคุณใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือติดตั้ง เดสก์ท็อปแอป OneDrive แบบฟรี คุณจะสามารถอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ไปยัง OneDrive โดยไม่จำเป็นต้องไปที่เว็บไซต์ OneDrive

ไฟล์นี้มีขนาดใหญ่เกินไป

หากคุณใช้ Internet Explorer 10 หรือเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอื่นๆ ที่เป็นรุ่นล่าสุด คุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive ได้สูงสุดถึง 2 GB หากคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์รุ่นเก่า คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 300 MB ได้

เคล็ดลับ

  • คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 2 GB หากคุณใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือติดตั้ง เดสก์ท็อปแอป OneDrive แบบฟรี

พื้นที่จัดเก็บของคุณเต็ม

คุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เมื่อต้องการดูขนาดพื้นที่จัดเก็บที่คุณเหลืออยู่หรือเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ ให้ไปที่ หน้าจัดการพื้นที่จัดเก็บ

OneDrive ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้

พาธแบบเต็ม (รวมชื่อไฟล์) ยาวเกินไป พาธต้องมีความยาวไม่เกิน 442 อักขระ ลดความยาวชื่อไฟล์ของคุณหรือชื่อโฟลเดอร์ย่อยใน OneDrive หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยที่ใกล้กับโฟลเดอร์ระดับบนสุดมากขึ้น แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ไฟล์นี้มีอักขระที่ใช้ไม่ได้

ชื่อไฟล์มีอักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้ เปลี่ยนชื่อโดยที่ไม่ให้ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง ลงท้ายด้วยจุด หรือมีอักขระใดๆ เหล่านี้: / \ < > : * " ? |

ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อเหล่านี้ในการตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

OneDrive ไม่พบไฟล์นี้

ไฟล์นี้อาจถูกย้าย เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกก่อนที่คุณจะทำการอัปโหลด ค้นหาไฟล์ดังกล่าว แล้วลองอัปโหลดอีกครั้ง

OneDrive ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์นี้ได้

ไฟล์นี้อาจถูกเปิดในโปรแกรมอื่น บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับไฟล์ ปิดโปรแกรม แล้วลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

หากไฟล์อยู่ในอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้ เช่น ซีดี หรือ USB แฟลชไดรฟ์ ไฟล์อาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สื่อแบบถอดได้นั้นต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง แล้วจึงลองอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

ไปที่ OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่