เปลี่ยนมุมมองบนเว็บไซต์ OneDrive

คุณสามารถดูแฟ้มในเว็บไซต์ OneDrive ด้วยวิธีที่แตกต่างกันมากมาย

เรียกดูรายการต่างๆ

บานหน้าต่างซ้ายจะช่วยให้คุณกรองมุมมองรายการของคุณใน OneDrive หากต้องการดู:

  • เพื่อดูแฟ้มและโฟลเดอร์ OneDrive ทั้งหมดของคุณ แตะหรือคลิก แฟ้ม

  • เอกสาร Office ที่คุณได้เปิดดูเมื่อไม่นานมานี้ ให้แตะหรือคลิก เอกสารล่าสุด

  • เพื่อดูภาพถ่ายทั้งหมดจากใน OneDrive ของคุณเรียงตามวันที่ แตะหรือคลิก ภาพถ่ายทั้งหมด มุมมองนี้เปรียบเสมือนสมุดบันทึกรูปถ่ายเกี่ยวกับคนที่คุณรักและการผจญภัยของคุณ เมื่อต้องการแสดงเฉพาะรูปถ่ายจากบางโฟลเดอร์ในมุมมองนี้ ให้แตะหรือคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก โฟลเดอร์ ที่มุมบนขวา แล้วเลือกโฟลเดอร์นั้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ OneDrive ในอนาคตทั้งหมดของคุณ เลือก กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น

  • รายการที่คุณต้องการแบ่งปันร่วมกับคนอื่นๆ และรายการที่คนอื่นๆ แบ่งปันให้แก่คุณ ให้แตะหรือคลิก ใช้ร่วมกัน

จัดเรียงรายการต่างๆ

โดยปกติแล้วเอกสารเรียงลำดับตามชื่อ และรูปถ่ายเรียงลำดับตามวันที่ที่สร้าง แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียงลำดับได้ เพียงแค่แตะหรือคลิก เรียงลำดับตาม และเลือกตัวเลือกที่ต่างออกไป หากคุณเลือก จัดเรียงใหม่ คุณจะสามารถลากรายการต่างๆ ไปยังลำดับใดๆ ที่คุณต้องการ แล้วบันทึกลำดับนั้น

เปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรายการต่างๆ

เมื่อต้องการดูไฟล์ในรายการพร้อมรายละเอียด ให้แตะหรือคลิก มุมมองรายละเอียด เมื่อต้องการดูไฟล์ในแบบไทล์พร้อมรูปขนาดย่อ ให้แตะหรือคลิก มุมมองรูปขนาดย่อ

ปุ่มมุมมองรายละเอียดและมุมมองรูปภาพย่อในเว็บไซต์ OneDrive

ดูรายละเอียด

เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือก ให้แตะหรือคลิก บานหน้าต่างรายละเอียด บานหน้าต่างรายละเอียดแสดงข้อมูลการแบ่งปันและอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับรูปถ่าย คุณจะสามารถดูข้อมูล เช่น กล้องที่ใช้ และการตั้งค่ากล้อง สำหรับรูปที่ถ่ายบนโทรศัพท์ คุณอาจเห็นข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และสำหรับรูปถ่ายบางรูป คุณอาจเห็นข้อความที่ดึงมาจากรูปถ่าย

เปลี่ยนภาษา

เพื่อดู OneDrive ของคุณในภาษาอื่น แตะหรือคลิกภาษาและประเทศ/ภูมิภาคที่ด้านล่างของหน้า เลือกภาษาและประเทศ/ภูมิภาคที่ต่างออกไป แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


  • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk

ไปที่ OneDrive

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่