เดสก์ท็อปแอป OneDrive สำหรับ Windows: คำถามที่ถามบ่อยต่อไปนี้คือคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยบางส่วนเกี่ยวกับเดสก์ท็อปแอป OneDrive สำหรับ Windows ดาวน์โหลดแอปฟรี

ดู ความต้องการของระบบ การดาวน์โหลดแอปแสดงว่าคุณยอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft และ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์นี้อาจดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • แอป OneDrive ไม่ได้รับการสนับสนุนบน Windows XP ถ้าคุณพยายามที่จะติดตั้งบนพีซีที่ใช้งาน Windows XP คุณจะได้รับข้อความ "OneDriveSetup.exe ไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ Win32 ที่ถูกต้อง" ดูความต้องการของระบบ

แสดงทั้งหมด

โฟลเดอร์ OneDrive ใช้งานอะไรได้บ้าง

เมื่อคุณติดตั้งเดสก์ท็อปแอป OneDrive สำหรับ Windows ระบบจะดาวน์โหลดสำเนาของ OneDrive ไปยังพีซีของคุณและวางในโฟลเดอร์ OneDrive โฟลเดอร์นี้จะซิงค์กับ OneDrive หากคุณเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบไฟล์หรือโฟลเดอร์บนเว็บไซต์ OneDrive ไฟล์หรือโฟลเดอร์จะถูกเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณเช่นกัน และในทางกลับกันด้วย

เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ เพียงแค่คัดลอกหรือย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณโดยใช้ File Explorer หรือบันทึกลงในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณจากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ไฟล์ที่คุณอัปโหลดด้วยวิธีนี้ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 GB หากคุณติดตั้งแอป OneDrive ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไว้ด้วย ไฟล์จะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ OneDrive ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นโดยอัตโนมัติเช่นกัน

คุณยังสามารถใช้ File Explorer เพื่อเปลี่ยนชื่อและลบไฟล์ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้ายไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณได้อีกด้วย ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้โดยอัตโนมัติใน OneDrive และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณที่มีแอป OneDrive ติดตั้งอยู่

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายใน OneDrive ให้เปิดรูปถ่ายในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ และหมุนรูปถ่ายในตัวแสดงรูปถ่ายทั่วไป เช่น Windows Photo Viewer เมื่อคุณปิดไฟล์ สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงจะได้รับการบันทึกไว้ และรูปถ่ายจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติใน OneDrive

 • หากคุณใช้พื้นที่จัดเก็บในปริมาณมากใน OneDrive คุณอาจต้องรอนานเพื่อดาวน์โหลดแฟ้มทั้งหมดของคุณเมื่อทำการติดตั้งแอป OneDrive ครั้งแรก สำหรับเคล็ดลับในการเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล โปรดดูที่ เพิ่มความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลด

ฉันจะเพิ่มและลบพีซีออกจาก OneDrive ได้อย่างไร

เมื่อคุณติดตั้งเดสก์ท็อปแอป OneDrive สำหรับ Windows ในพีซี พีซีเครื่องนั้นจะปรากฏบนเว็บไซต์ OneDrive ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ พีซี วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ของพีซีที่ไม่ได้บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณได้ เมื่อคุณเรียกดูพีซีในระยะไกล คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสการตรวจสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะดึงข้อมูลไฟล์เพื่อเข้าถึงไฟล์ในระยะไกล ให้ดูที่ การดึงข้อมูลไฟล์บนพีซีของคุณ

เมื่อต้องการลบพีซีออกจาก OneDrive ให้เลือกพีซี แล้วคลิก เอาพีซีออก

ฉันต้องติดตั้งแอป OneDrive ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของฉัน (พีซีและ Mac) หรือไม่

ไม่ ไม่ต้อง หากคุณไม่ต้องการเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ใน OneDrive ในคอมพิวเตอร์ คุณยังคงสามารถทำงานกับ OneDrive ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้โดยไปที่เว็บไซต์ OneDrive แต่คุณไม่สามารถดึงข้อมูลไฟล์จากพีซีที่คุณไม่ได้ติดตั้ง OneDrive ไว้

ฉันได้รับข้อความแจ้งว่า "OneDrive ไม่สามารถทำงานกับสิทธิ์แบบเต็มของผู้ดูแลระบบ โปรดเริ่มทำงาน OneDrive ใหม่โดยไม่ใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ" ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณใช้บัญชีผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ ในพีซีที่ใช้ Windows Vista ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) เปิดอยู่ หรือใช้ OneDrive กับบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน

ฉันสามารถเลือกโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจาก OneDrive ในการซิงค์ได้หรือไม่

คุณไม่สามารถเลือกโฟลเดอร์ในการซิงค์ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางบางโฟลเดอร์ได้ เช่น เปลี่ยนเส้นทาง Desktop และโฟลเดอร์ในไลบรารีไปยังโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ย่อยจากโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณไปยังไลบรารีเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นใน File Explorer ตัวอย่างเช่น หากคุณมีโฟลเดอร์รูปถ่ายวันหยุดใน OneDrive คุณสามารถรวมไว้ในไลบรารีรูปภาพใน Windows 7 หรือ Windows 8 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการดังกล่าว ให้ดูที่ การรวมโฟลเดอร์ไว้ในไลบรารี

เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ

 1. ปิด OneDrive ด้วยการคลิกขวาที่ไอคอน OneDrive (ไอคอน OneDrive) ในพื้นที่การแจ้งเตือน ซึ่งอยู่ทางด้านขวาสุดของแถบงาน แล้วคลิก ออก (คุณอาจต้องคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศรแสดงไอคอนที่ซ่อน ที่อยู่ข้างๆ พื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อให้มองเห็นไอคอน OneDrive)
 2. สร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับไฟล์ที่เปลี่ยนพาธในโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์รูปภาพของฉัน คุณอาจสร้างโฟลเดอร์ใน OneDrive ที่ชื่อว่า "รูปภาพ"

 3. คลิกขวาบนโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทาง (สำหรับตัวอย่างนี้ก็คือ "รูปภาพของฉัน") แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. คลิกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ย้าย

 5. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์นี้ (เช่น %userprofile%\OneDrive\รูปภาพ)

 6. คลิก เลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น เพื่อย้ายไฟล์ทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 8. เริ่มบริการ OneDrive อีกครั้ง เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม ป้อน OneDrive ในกล่องค้นหา แล้วคลิก MicrosoftOneDrive

ฉันจะเปลี่ยนชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ OneDrive ของฉันหลังจากสร้างเสร็จได้หรือไม่

ไม่ ไม่ได้ หากคุณใช้ File Explorer เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือย้ายโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณ OneDrive จะหยุดทำงาน

ฉันสามารถเลือกโฟลเดอร์บน OneDrive ของฉันที่ไม่ต้องการซิงค์บนพีซีได้หรือไม่

ได้ เมื่อคุณติดตั้ง OneDrive เป็นครั้งแรก ให้คลิก เลือกโฟลเดอร์ที่จะซิงค์ หากคุณไม่ได้เลือกโฟลเดอร์ไว้ในขณะที่ติดตั้ง OneDrive คุณสามารถดำเนินดังกล่าวได้ใน การตั้งค่า

 1. คลิกขวาที่ไอคอน OneDrive (ไอคอน OneDrive) ในพื้นที่การแจ้งเตือน ซึ่งอยู่ทางด้านขวาสุดของแถบงาน (คุณอาจต้องคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศรแสดงไอคอนที่ซ่อน ที่อยู่ข้างๆ พื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อให้มองเห็นไอคอน)
 2. คลิก การตั้งค่า คลิกแท็บ เลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิก เลือกโฟลเดอร์

ในแต่ละโฟลเดอร์ คุณสามารถเลือกที่จะซิงค์ข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์ หรือแต่ละโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์นั้น รวมทั้งไฟล์ที่ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์นั้น หากคุณเลือกที่จะซิงค์เฉพาะบางรายการ รายการใหม่ที่คุณเพิ่มลงในโฟลเดอร์ OneDrive บนพีซีของคุณจะซิงค์กับ OneDrive แต่รายการที่คุณเพิ่มลงใน OneDrive จากเว็บไซต์หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะไม่ซิงค์กับพีซี เว้นแต่ว่ารายการนั้นจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกซิงค์ไว้ หากคุณเลือกที่จะหยุดซิงค์โฟลเดอร์บนพีซี รายการดังกล่าวจะถูกลบออกจากโฟลเดอร์ OneDrive บนพีซีเครื่องนั้น แต่จะยังคงอยู่ใน OneDrive

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการซิงค์แบบครั้งละไฟล์ และไม่สามารถเลือกซิงค์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีการแบ่งปันให้ใช้ร่วมกับคุณได้

ฉันสามารถเปลี่ยนบัญชีที่ฉันใช้กับ OneDrive ได้หรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีที่ใช้กับ OneDrive ได้ แต่คุณไม่สามารถใช้โฟลเดอร์กับบัญชีหลายๆ บัญชีพร้อมกันได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนบัญชีที่คุณใช้กับ OneDrive

 1. คลิกขวาที่ไอคอน OneDrive (ไอคอน OneDrive) ในพื้นที่การแจ้งเตือน ซึ่งอยู่ทางด้านขวาสุดของแถบงาน แล้วคลิก การตั้งค่า (คุณอาจต้องคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศรแสดงไอคอนที่ซ่อน ที่อยู่ข้างๆ พื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อให้มองเห็นไอคอน OneDrive)
 2. บนแท็บ การตั้งค่า คลิก ยกเลิกการเชื่อมโยง OneDrive

 3. เริ่มการทำงาน OneDrive ใหม่และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่คุณต้องการใช้ คุณต้องเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับโฟลเดอร์ OneDrive ของคุณอีกครั้ง หากคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งเดิม โฟลเดอร์ของบัญชีทั้งสองจะถูกรวมเข้าด้วยกัน หากพีซีเปิดฟีเจอร์ดึงข้อมูลไฟล์ไว้อยู่ คุณต้องเปิดใหม่อีกครั้ง

ฉันจะกู้คืนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ฉันลบได้อย่างไร

ไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น แล้วตรวจดูถังรีไซเคิล หรือตรวจดูถังรีไซเคิลในเว็บไซต์ OneDrive โดยคลิกลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวที่มุมล่างซ้าย

ข้อมูลบางอย่างในโฟลเดอร์ OneDrive ของฉันไม่ซิงค์กับ OneDrive ฉันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของปัญหานี้ได้อย่างไร

 • คลิกขวาที่ไอคอน OneDrive (ไอคอน OneDrive) ในพื้นที่การแจ้งเตือน ซึ่งอยู่ทางด้านขวาสุดของแถบงาน แล้วคลิก ดูปัญหาการซิงค์ (คุณอาจต้องคลิกลูกศร แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศรแสดงไอคอนที่ซ่อน ที่อยู่ข้างๆ พื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อให้มองเห็นไอคอน OneDrive)

หมายเหตุ

 • หากคุณเลือกที่จะซิงค์เฉพาะบางโฟลเดอร์บนพีซีของคุณ แล้วเพิ่มไฟล์ไปยัง OneDrive ในตำแหน่งที่ตั้งนอกโฟลเดอร์เหล่านี้ ไฟล์ที่คุณเพิ่มจะไม่ซิงค์ในพีซีของคุณ

 • หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาในการซิงค์ โปรดดู การแก้ไขปัญหาการซิงค์ของ OneDrive

ฉันจะถอนการติดตั้งแอป OneDrive ได้อย่างไร

หากคุณถอนการติดตั้งเดสก์ท็อปแอป OneDrive ออกจากพีซีของคุณ โฟลเดอร์ OneDrive ของคุณจะหยุดการซิงค์ โฟลเดอร์ OneDrive และไฟล์ของคุณใน OneDrive จะไม่ถูกลบ

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ โปรแกรม และในรายการผลการค้นหา ให้คลิก โปรแกรมและฟีเจอร์

 2. คลิก Microsoft OneDrive แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือทำการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน


 • ขอความช่วยเหลือจาก Answer Desk