ปกป้องลูกหลานของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้นเมื่อใช้พีซี

Windows 10

ตั้งค่าการจำกัดสิทธิสำหรับบุตรหลานของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มเด็กลงในครอบครัวของคุณ คุณจะสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่า เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่จะถูกบล็อก หรือระบุไซต์ที่คุณต้องการให้บุตรหลานของคุณดู คุณยังสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้แอปและเกมที่เหมาะสมกับอายุของพวกเขาเท่านั้น และคุณสามารถตั้งค่าการจำกัดเวลาหน้าจอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ใช้เวลาบนโลกเสมือนมากเกินไป บุตรหลานสามารถขอการอนุญาตจากคุณเพื่อเรียกดูต่อเมื่อหมดเวลา หรือดูหรือดาวน์โหลดสิ่งต่างๆ ที่ถูกบล็อก เมื่อพูดคุยกันแล้ว คุณสามารถตัดสินใจระดับของข้อจำกัดที่เหมาะกับพวกเขาได้

คุณสามารถตั้งค่าและจัดการการจำกัดเหล่านี้ที่ account.microsoft.com/family ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ แล้วเลือกชื่อของบุตรหลานสำหรับการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วทำตามคำแนะนำในนั้น

หมายเหตุ

 • การจำกัดเวลานำไปใช้ตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ในพีซี เพื่อให้พีซีของคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเป็นโซนเวลาเดียวกันเพื่อนำการตั้งค่าไปใช้อย่างถูกต้อง

แสดงทั้งหมด

ตั้งค่าการจำกัดเวลา

มีสองวิธีการด้วยกันในการจำกัดเวลาที่บุตรหลานของคุณจะสามารถใช้บนหน้าจอของพวกเขาได้ นอกเหนือจาการตั้งค่าบางชั่วโมงในช่วงที่พวกเขาสามารถใช้อุปกรณ์ของตนเองได้ คุณยังสามารถตั้งค่าเวลาสูงสุดต่ออุปกรณ์ที่กำหนดจำนวนชั่วโมงต่อวันให้พวกเขาสามารถใช้อุปกรณ์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอนุญาตให้บุตรหลานใช้อุปกรณ์แต่ละเครื่องได้วันละสองชั่วโมงระหว่างวันธรรมดา และเพิ่มเวลาให้ในช่วงสุดสัปดาห์

 1. เลือก เวลาบนหน้าจอ แล้วสลับ ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับเวลาที่เด็กๆ สามารถใช้อุปกรณ์ จาก ปิด เป็น เปิด

 2. เลือกช่วงเวลาในแต่ละวันที่คุณต้องการอนุญาตให้บุตรหลานของคุณใช้อุปกรณ์ของพวกเขา และหากคุณต้องการ ให้ตั้งค่าเวลาที่อนุญาตให้ใช้สูงสุดในแต่ละอุปกรณ์ หากคุณไม่ต้องการตั้งค่าเวลาสูงสุด ให้เลือก ไม่จำกัด

ตั้งค่าการจำกัดบนเว็บไซต์ที่เด็กสามารถเยี่ยมชมได้

มีสิ่งดีที่น่าเรียนรู้มากมายบนอินเทอร์เน็ต แต่ยังมีหลายสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้บุตรหลานของคุณพบเจอเช่นกัน เปิดขีดจำกัดการเลือกดูเว็บไซต์หากคุณต้องการบล็อกไซต์ที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ หรืออนุญาต หรือบล็อกแต่ละเว็บไซต์หรือเว็บเพจได้ โดยใช้ที่อยู่เว็บของพวกเขา หรือ URL สำหรับเด็กเล็ก คุณสามารถตั้งค่าขีดจำกัดการเรียกดูเว็บเพื่อให้พวกเขาสามารถเยี่ยมชมไซต์ได้ไม่กี่ไซต์ที่คุณอนุญาตไว้โดยเฉพาะ

หากต้องการตั้งค่าขีดจำกัดการเรียกดูเว็บ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน ครอบครัวบนเว็บไซต์บัญชี Microsoft

 2. เลือกบุตรหลานคนที่คุณต้องการเปิดใช้ขีดจำกัดการเรียกดูเว็บ

 3. เลือก การเรียกดูเว็บไซต์ แล้วสลับ บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จาก ปิด เป็น เปิด

  ตอนนี้ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ถูกบล็อกแล้ว และ SafeSearch เปิดเอาไว้สำหรับเมื่อลูกของคุณใช้โปรแกรมค้นหาที่ใช้กันโดยทั่วไป

 4. หากคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณดูเฉพาะเว็บไซต์ที่คุณระบุให้เข้าชมได้ ให้ทำเครื่องหมายถูกในกล่องถัดจาก ดูเฉพาะเว็บไซต์ที่อยู่ในรายการอนุญาต

เมื่อต้องการอนุญาตหรือบล็อกเฉพาะบางเว็บไซต์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน ครอบครัวบนเว็บไซต์บัญชี Microsoft

 2. เลือกบุตรหลานคนที่คุณต้องการเปิดใช้ขีดจำกัดการเรียกดูเว็บ

 3. เลือก การเรียกดูเว็บ

 4. หากต้องการเพิ่มไซต์ไปยังรายการที่อนุญาตของพวกเขา ให้ไปที่ อนุญาตเว็บไซต์เหล่านี้เสมอ แล้วป้อน URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการอนุญาต

 5. หากต้องการเพิ่มไซต์ไปยังรายการที่บล็อกของพวกเขา ให้ไปที่ บล็อกเว็บไซต์เหล่านี้เสมอ แล้วป้อน URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อก

การตั้งค่าข้อจำกัดเกี่ยวกับแอป เกม และสื่อ

หากต้องการตั้งค่าขีดจำกัดบนแอป เกม และสื่อที่บุตรหลานของคุณสามารถใช้ได้ คุณจะต้องกำหนดระดับการจัดอันดับตามอายุ จากนั้น บุตรหลานจะสามารถใช้แอป เกม และสื่อที่มีการจัดอันดับอย่างเหมาะสมตามอายุของพวกเขา แต่จะไม่สามารถใช้แอป เกม และสื่อที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากเกินไป หากบุตรหลานของคุณดาวน์โหลดเนื้อหาบางอย่างก่อนที่คุณจะตั้งค่าขีดจำกัดเหล่านี้ คุณสามารถบล็อกสิ่งนั้นซึ่งจะปรากฏบนหน้ากิจกรรมล่าสุด และบุตรหลานของคุณจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าคุณจะอนุญาตอีกครั้ง

หากบุตรหลานต้องการใช้แอปหรือเกมที่บล็อกไว้ พวกเขาสามารถขออนุญาตจากคุณ คุณสามารถตอบสนองคำขออนุญาตจากอีเมลของคุณ หรือจาก หน้าครอบครัวบนเว็บไซต์บัญชี Microsoft

หมายเหตุ

 • ก่อนที่จะมี Windows 10 ข้อจำกัดแอปและเกมเคยมีสวิตช์แยกเปิด/ปิด หนึ่งสวิตช์สำหรับแอปและอีกหนึ่งสำหรับเกม ในตอนนี้ ทั้งสองสามารถจัดการได้ด้วยสวิตช์เดียว หากก่อนหน้านี้คุณเปิดเฉพาะสวิตช์ข้อจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ได้เปิดสวิตช์ของอีกอย่างและไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแต่ตอนนั้น การตั้งค่าเหล่านั้นจะยังคงใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม หากคุณเยี่ยมชม ครอบครัวบนเว็บไซต์บัญชี Microsoft และปิดข้อจำกัดแอป เกม และสื่อ แล้วคุณเปิดอีกครั้ง แอป เกม และสื่อจะถูกจำกัด

หากต้องการใช้ระดับการจัดอันดับตามอายุ

 1. ให้เลือก แอป เกมและสื่อ แล้วกดสวิตช์ บล็อกแอปและเกมที่ไม่เหมาะสม จาก ปิด เป็น เปิด

 2. ไปที่ จำกัดแอปและเกม แล้วเลือกระดับอายุที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของคุณ

หมายเหตุ

 • ในอุปกรณ์ที่เรียกใช้ Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 หรือ Windows รุ่นที่เก่ากว่า แอปและเกมทั้งหมดที่ไม่มีการจัดอันดับตามอายุจะถูกบล็อกเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดข้อจำกัดแอปและเกม วิธีนี้จะช่วยปกป้องบุตรหลานรุ่นเยาว์จากการใช้แอปที่ไม่เหมาะสมหรือเล่นเกมที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปสำหรับพวกเขา แต่ยังอาจบล็อกบางแอปที่คุณต้องการให้เด็กที่มีอายุมากกว่าสามารถใช้ได้ รวมถึงแอปประสิทธิภาพการทำงาน เช่น แอปประมวลผลคำและสเปรดชีต คุณอาจต้องการเปิดข้อจำกัดแอปและเกมสำหรับบุตรหลานรุ่นเยาว์ แต่เลือกที่จะตรวจดูกิจกรรมของบุตรหลานที่มีอายุมากกว่าโดยใช้รายงานกิจกรรม

จัดการคำขอของบุตรหลาน

เมื่อเวลาผ่านไป การตั้งค่าที่คุณปรับใช้กับอุปกรณ์ Windows ของครอบครัวสามารถพัฒนาได้ ตัวอย่างเช่น บุตรหลานของคุณอาจต้องการดาวน์โหลดหรือเล่นเกมใหม่ที่ทุกๆ คนพูดถึง ค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานของโรงเรียนในอินเทอร์เน็ต หรือขอเวลาการใช้พีซีเพิ่มเพื่อทำการบ้านให้เสร็จ บุตรหลานใน Microsoft Family ของคุณสามารถส่งคำขอทางอีเมลสำหรับแอปใหม่ เกม หรือเว็บไซต์ที่พวกต้องการคำอนุญาตเพื่อใช้ คุณสามารถตอบสนองต่อคำขอแต่ละรายการในอีเมลของคุณ หรือจัดการคำขอทั้งหมดในที่เดียวบน หน้าครอบครัวของเว็บไซต์บัญชี Microsoft

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน ครอบครัวบนเว็บไซต์บัญชี Microsoft

 2. คำขออนุญาตล่าสุดที่แสดงสำหรับบุตรหลานแต่ละคนที่ส่งคำขอ

 3. ถัดจากแต่ละคำขอ ให้เลือกปุ่ม อนุญาต เพื่ออนุมัติคำขอ หรือปุ่ม ยกเลิก เพื่อปฏิเสธคำขอ

ถัดไปคือ การติดตามกิจกรรมการใช้อุปกรณ์ของบุตรหลานของคุณ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ไปที่ครอบครัว Microsoft

เปลี่ยนการตั้งค่าครอบครัว Microsoft ของคุณ

การตั้งค่า Family Safety

เรียนรู้วิธีเพิ่มบัญชีไปยัง Microsoft family ของคุณ

ความช่วยเหลือจากชุมชน

ถามคำถามในฟอรั่มชุมชน