การรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดใช้งานใน Windows และการดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุดังกล่าวได้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดใช้งาน ให้ดูที่บทความเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน ความหมายและวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

ไม่สามารถค้นหาคำอธิบายข้อผิดพลาดโดยละเอียดได้ (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C4AA)


ไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows 8.1 Pro พร้อม Media Center หรือ Windows 8 Pro พร้อม Media Center ได้

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หลังจากที่ใช้ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' เพื่อปรับรุ่น Windows รุ่นปัจจุบันของคุณเป็น Windows 8.1 Pro พร้อม Media Center หรือ Windows 8 Pro พร้อม Media Center คุณสามารถเปิดใช้งาน Windows รุ่นอื่นได้เฉพาะในพีซีที่มี Windows ติดตั้งไว้อยู่แล้วหรือ Windows ถูกซื้อจากเว็บไซต์ Windows หรือจากร้านค้าปลีกเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้ง Windows ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อหรือในแผ่นดีวีดี ถ้าคุณคิดว่าได้รับข้อความนี้ด้วยความผิดพลาด ให้ติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

ไม่สามารถค้นหาคำอธิบายข้อผิดพลาดโดยละเอียดได้ (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C400)


ไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows 8.1 Pro พร้อม Media Center หรือ Windows 8 Pro พร้อม Media Center ได้

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หลังจากเพิ่ม Windows Media Center Pack และพยายามใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Windows ทางโทรศัพท์


 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า SLUI 04 ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก SLUI 04

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

การตรวจสอบว่าเป็นของแท้ตรวจพบว่าไบนารีของ Windows มีการเปลี่ยนแปลง (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C4AE)

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณใช้แอปของบุคคลภายนอกในการเพิ่มภาษาที่ใช้แสดงซึ่ง Windows ยังไม่สนับสนุน ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถคืนค่าพีซีของคุณไปยังช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซีของคุณ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ได้ระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุนี้สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการปรับรุ่นเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการติดตั้งใหม่ทั้งหมด (รหัสข้อผิดพลาด 0xC004F061)

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 หรือ Windows 8 แต่ไม่มี Windows รุ่นก่อนหน้าติดตั้งอยู่ในพีซีของคุณ เมื่อต้องการปรับรุ่น คุณต้องมี Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP อยู่ในพีซีอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ทำไมฉันจึงเปิดใช้งาน Windows ไม่ได้

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

เกิดปัญหาระบบเครือข่ายระหว่างการเปิดใช้งาน Windows ของคุณ (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004FC03)

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ ถ้าการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณทำให้ Windows ไม่สามารถดำเนินการเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ทางออนไลน์ ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเปิดใช้งาน Windows ทางโทรศัพท์แทน


 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า SLUI 04 ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก SLUI 04

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานได้รายงานว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์เกินขีดจำกัดการปลดล็อกแล้ว (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C008)

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกใช้ไปแล้วในพีซีเครื่องอื่น หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ถูกใช้ในพีซีเป็นจำนวนมากกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft กำหนดไว้ ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีแต่ละเครื่องของคุณเพื่อเปิดใช้งาน Windows ในพีซีเหล่านั้น

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

หมายเลขผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานไม่ได้ (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C003)

ความหมายและวิธีแก้ไข

ถ้าคุณเพิ่งใช้ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' เพื่อให้ได้ Windows รุ่นที่มีคุณลักษณะมากกว่าเดิม คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณปรับปรุงเป็น Windows 8.1 โดยทันทีใน Windows Store เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องติดต่อMicrosoftตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้า


คุณยังอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ด้วยหากคุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง คุณจะต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือถ้าคุณซื้อพีซีที่ได้ติดตั้ง Windows ไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้ติดต่อผู้ผลิตพีซีเพื่อขอหมายเลขผลิตภัณฑ์ต้นฉบับ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานรายงานว่ารหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมากได้เกินขีดจำกัดการใช้สูงสุดแล้ว (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004C020)

ความหมายและวิธีแก้ไข

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อ Volume License (สิทธิการใช้งานที่ซื้อจาก Microsoft โดยองค์กรธุรกิจเพื่อติดตั้ง Windows ในพีซีหลายเครื่อง) ถูกใช้ในพีซีเกินจำนวนที่อนุญาตในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์อื่นในการเปิดใช้งานพีซีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

ไม่มีชื่อ DNS (รหัสข้อผิดพลาด: 0x8007232B)


ไวยากรณ์ของชื่อแฟ้ม ชื่อไดเรกทอรี หรือชื่อไดรฟ์ข้อมูลไม่ถูกต้อง (รหัสข้อผิดพลาด: 0x8007007B)

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณพยายามจะเปิดใช้งานในพีซีของที่ทำงาน แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานของคุณ ถ้าคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายที่ทำงานแต่ยังคงเห็นข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ


ถ้าคุณไม่มีผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้ง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้


 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Windows 8.1 ใส่คำว่า หมายเลขผลิตภัณฑ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows ของคุณ ภายใต้ Windows ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ แล้วใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 อักขระ

  • ใน Windows 8 ใส่คำว่า SLUI 03 ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก SLUI 03 ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 หลัก แล้วแตะหรือคลิก เปิดใช้งาน

  ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

เกิดข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย (รหัสข้อผิดพลาด: 0x80072F8F)

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ถ้าวันที่และเวลาในพีซีไม่ถูกต้อง หรือ Windows มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับบริการเปิดใช้งานออนไลน์ และไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณได้


เมื่อต้องการตรวจสอบวันที่หรือเวลาของพีซี ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า วันที่และเวลา ลงในกล่องค้นหา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Windows 8.1 แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา

  • ใน Windows 8 แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก วันที่และเวลา

เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย ลงในกล่องค้นหา แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Windows 8.1 ให้แตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

  • ใน Windows 8 ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์รายงานว่าการประเมินการอนุญาตให้ใช้สิทธิล้มเหลว (รหัสข้อผิดพลาด: 0xC004E003)

ความหมายและวิธีแก้ไข

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้ หลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงแฟ้มระบบ การเปิดใช้งาน Windows ต้องใช้แฟ้มระบบบางแฟ้มเพื่อให้การเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถลองคืนค่าแฟ้มระบบในพีซีกลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้าได้ การทำดังกล่าวจะเอาซอฟต์แวร์ทุกตัวที่คุณติดตั้งหลังจากเวลานั้นออกโดยไม่มีผลกระทบกับแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซีของคุณ

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน

ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด (รหัสข้อผิดพลาด: 0x80004005)

ความหมายและวิธีแก้ไข

ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดนี้ ให้ลองเปิดใช้งานอีกครั้ง ถ้าไม่ได้ผล คุณอาจต้องคืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ตพีซีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่าพีซีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่