การเพิ่มคุณลักษณะ: คำถามที่ถามบ่อย

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Service Pack ที่พร้อมใช้งาน ให้ดูที่เพจเกี่ยวกับการเพิ่มคุณลักษณะ

เมื่อต้องการเพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1 หรือ Windows 8 พีซีของคุณจะต้องใช้ Windows ที่ถูกเปิดใช้งานแล้ว ถ้าคุณมีปัญหาในการเปิดใช้งาน Windows ให้ดูที่ ทำไมฉันจึงเปิดใช้งาน Windows ไม่ได้

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเพิ่มคุณลักษณะได้อย่างไร

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณใช้งานอยู่ คุณสามารถใช้ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' เพื่อรับ Windows รุ่นที่มีคุณลักษณะต่างๆ มากกว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้

ขั้นแรก คุณต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทางออนไลน์โดยใช้ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' แต่คุณต้องใช้หมายเลขดังกล่าวกับพีซีที่คุณใช้ซื้อหมายเลขมา หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกเชื่อมโยงกับพีซีเครื่องดังกล่าวและไม่สามารถนำไปใช้กับพีซีเครื่องอื่นได้ ทั้งนี้ หมายเลขผลิตภัณฑ์มีพร้อมจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าปลีกภายในท้องถิ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' จากร้านค้า ซึ่งจำหน่ายในแบบ Pro Pack หรือ Media Center Pack

เมื่อคุณซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ และนำหมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นไปใส่ใน 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' แล้ว คุณลักษณะใหม่ถูกเพิ่มให้กับพีซีโดยอัตโนมัติ และคุณจะมี Windows ที่เป็นรุ่นใหม่

หมายเหตุ

 • คุณอาจไม่สามารถซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ได้ในบางประเทศและภูมิภาค

 • คุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 KN และ Windows 8.1 N หรือ Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 KN และ Windows 8 N เท่านั้น

 • ถ้า 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' ไม่พร้อมใช้งานในพีซีของคุณ คุณจะไม่สามารถติดตั้ง Pro Pack หรือ Media Center Pack ได้

เมื่อต้องการติดตั้งคุณลักษณะต่างๆ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า เพิ่มคุณลักษณะ ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1 หรือ เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว ให้แตะหรือคลิก ฉันมีหมายเลขผลิตภัณฑ์แล้ว ใส่หมายเลขนั้น แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป ถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บทความเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

  • ถ้าคุณยังไม่ได้ซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ และสามารถซื้อได้ทางออนไลน์ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ คุณสามารถซื้อได้ในขั้นตอนนี้โดยแตะหรือคลิก ฉันต้องการซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ ถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่สามารถซื้อได้ทางออนไลน์ คุณจะต้องไปที่ร้านค้าปลีกในพื้นที่ของคุณ

 4. อ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มคุณลักษณะ

มีคุณลักษณะใดที่ใช้งานได้บ้าง

ชุดรวบรวมคุณลักษณะมีอยู่สองแบบสำหรับ Windows 8.1 หรือ Windows 8 ได้แก่

 • Windows 8.1 Pro Pack และ Windows 8 Pro Pack มีคุณลักษณะระบบเครือข่ายและการเข้ารหัสลับข้อมูลขั้นสูง และมี Windows Media Center รวมอยู่ด้วย แต่คุณจะต้องมี Windows 8.1 หรือ Windows 8 ติดตั้งและเปิดใช้งานในพีซีของคุณอยู่แล้ว

 • Windows 8.1 Media Center Pack และ Windows 8 Media Center Pack จะมี Windows Media Center ให้ แต่คุณต้องติดตั้งและเปิดใช้งาน Windows 8.1 Pro หรือ Windows 8 Pro ไว้แล้ว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ดูที่เว็บเพจ เพิ่มคุณลักษณะ บนเว็บไซต์ Windows

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเพิ่มคุณลักษณะ

เมื่อคุณเพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1 หรือ Windows 8 คุณสามารถรับ Windows รุ่นที่มีคุณลักษณะต่างๆ มากกว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้ โดยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับแอป แฟ้ม และการตั้งค่าของคุณ

ในกรณีที่ฉันไม่สามารถติดตั้งชุดรวบรวมคุณลักษณะได้ จะต้องทำอย่างไร

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งชุดรวบรวมคุณลักษณะที่ซื้อมาได้ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน อาจมีแอปในพีซีของคุณที่ป้องกันไม่ให้สามารถทำการติดตั้งได้

การเพิ่มคุณลักษณะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

คุณจะเห็นข้อมูลราคาของแต่ละตัวเลือกใน 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่ร้านค้าปลีกในพื้นที่ของคุณเพื่อดูราคาและซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ฉันจะซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณลักษณะได้อย่างไร

คุณสามารถซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้ทางออนไลน์โดยใช้ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' ได้ในบางประเทศและภูมิภาค

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้จากร้านค้าปลีกในพื้นที่ของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' โดยเฉพาะ

ฉันจะเปิดหรือปิดคุณลักษณะต่างๆ ได้อย่างไร

คุณลักษณะบางอย่างใน Windows สามารถเปิดหรือปิดได้ เช่น Windows Media Player และ Internet Explorer

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า เปิดหรือปิดคุณลักษณะ Windows ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะ Windows

 3. เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะของ Windows ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับคุณลักษณะนั้น เมื่อต้องการปิดคุณลักษณะของ Windows ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับคุณลักษณะนั้น

 4. แตะหรือคลิก ตกลง

คุณลักษณะบางอย่างของ Windows จะถูกจัดกลุ่มไว้ในโฟลเดอร์หลายๆ โฟลเดอร์ และบางโฟลเดอร์จะประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยซึ่งมีคุณลักษณะเพิ่มเติม ถ้ากล่องกาเครื่องหมายใดถูกเลือกเพียงบางส่วนหรือปรากฏเป็นสีทึบ แสดงว่าบางรายการภายในโฟลเดอร์นั้นถูกเปิดใช้งานและบางรายการถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์นั้น

เกิดอะไรขึ้นกับ Windows Anytime Upgrade

Windows Anytime Upgrade ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 8.1 หรือ Windows 8 แล้ว แต่คุณสามารถใช้ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' เพื่อเปลี่ยนเป็นรุ่นต่างๆ

ฉันจะสามารถกลับไปใช้ Windows รุ่นที่พีซีใช้งานอยู่ก่อนการเพิ่มคุณลักษณะได้หรือไม่

ได้ แต่คุณจะต้องทำการติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้าของคุณนั้นใหม่ทั้งหมด นั่นหมายความว่าแฟ้ม แอป และการตั้งค่าของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้ ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องมีดิสก์การติดตั้ง Windows 8.1 หรือ Windows 8 ต้นฉบับและหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับแผ่นติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ให้ดูที่ วิธีดำเนินการติดตั้ง Windows ใหม่ทั้งหมด

ฉันจะเพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows ทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิตได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows ทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิต แต่ถ้าคุณมี Windows รุ่น 32 บิตอยู่ คุณจะไม่สามารถใช้ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' เพื่อรับรุ่น 64 บิตได้ และถ้าคุณมีรุ่น 64 บิต คุณจะไม่สามารถรับรุ่น 32 บิตได้

ฉันจะปรับรุ่น Windows รุ่นก่อนหน้าด้วยการเพิ่มคุณลักษณะได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถปรับรุ่น Windows รุ่นก่อนหน้าเป็น Windows 8.1 หรือ Windows 8 ได้ คุณสามารถใช้ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8.1' หรือ 'เพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows 8' ก็ต่อเมื่อคุณมี Windows 8.1 หรือ Windows 8 และต้องการเปลี่ยนไปใช้รุ่นอื่นที่มีคุณลักษณะเพิ่มขึ้นเท่านั้น

ฉันสามารถเพิ่มคุณลักษณะให้กับพีซีมากกว่าหนึ่งเครื่องได้หรือไม่

ได้ แต่คุณต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีแต่ละเครื่องที่คุณต้องการเพิ่มคุณลักษณะ

ฉันจะเพิ่มคุณลักษณะให้กับ Windows รุ่นภาษาเดียวได้หรือไม่

ได้ ถ้าคุณซื้อ Windows 8.1 Pro Pack หรือ Windows 8 Pro Pack คุณจะสามารถติดตั้งและเปิดใช้งาน Windows ได้สำเร็จ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่