การเพิ่ม เอาออก และจัดการอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์แบบมีสายและไร้สายให้กับพีซีของคุณได้ เช่น เครื่องพิมพ์และลำโพง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาอุปกรณ์ดังกล่าวออกและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้หากพบว่าทำงานไม่ถูกต้อง

ถ้า Windows ไม่พบอุปกรณ์แบบไร้สายที่คุณต้องการเพิ่ม ให้ดูที่ ทำไม Windows จึงไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์แบบไร้สายอื่นๆ ของฉัน ถ้าคุณพบปัญหาขณะพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้ดูที่ สิ่งที่ต้องทำเมื่ออุปกรณ์แบบมีสายได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มอุปกรณ์แบบมีสายและอุปกรณ์เครือข่าย

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณสามารถเสียบอุปกรณ์แบบมีสายหรือเลือกอุปกรณ์เครือข่าย จากนั้น Windows จะตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ หรือคุณจะเพิ่มอุปกรณ์ด้วยตนเองก็ได้ เมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ Windows จะค้นหาค้นหา Windows Store เพื่อดูว่ามีแอปสำหรับอุปกรณ์นั้นจากผู้ผลิตหรือไม่ ถ้ามีแอปอยู่ Windows จะติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์

 3. แตะหรือคลิก เพิ่มอุปกรณ์ จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจากรายการอุปกรณ์ที่ Windows ค้นพบ

การเพิ่มอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth

ก่อนการเพิ่ม (หรือเรียกว่า การจับคู่) อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นเปิดอยู่และอยู่ในโหมดที่สามารถมองเห็นได้ วิธีทำให้อุปกรณ์อยู่ในโหมดที่สามารถมองเห็นได้อาจแตกต่างกันไป ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก Bluetooth

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งาน Bluetooth ไว้แล้ว จากนั้นให้รอขณะที่ Windows ค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth และแสดงอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

 4. แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการจับคู่อุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการเอาอุปกรณ์ออก

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์

 3. ถ้าคุณต้องการเอาอุปกรณ์แบบมีสายและอุปกรณ์เครือข่ายออก ให้แตะหรือคลิก อุปกรณ์ ถ้าคุณต้องการเอาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Bluetooth ออก ให้แตะหรือคลิก Bluetooth

 4. แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วแตะหรือคลิก เอาอุปกรณ์ออก หรือ เอาออก

การจัดการอุปกรณ์

คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ของคุณ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และแก้ไขปัญหาใน 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ใน 'แผงควบคุม' ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น เปลี่ยนการตั้งค่าของเมาส์แบบไร้สาย หรือหาสาเหตุที่อุปกรณ์มีไอคอนแจ้งเตือนสีเหลือง ไอคอนแจ้งเตือนสีเหลืองที่แสดงว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ แสดงอยู่
 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 3. กดค้างหรือคลิกขวาที่อุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิกสิ่งที่คุณต้องการทำ

  ถ้ามีไอคอนแจ้งเตือนสีเหลือง ไอคอนแจ้งเตือนสีเหลืองที่แสดงว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ แสดงอยู่ติดกับอุปกรณ์ ให้แตะหรือคลิก แก้ไขปัญหา

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่