แอปนาฬิกาปลุกสำหรับ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

นาฬิกาปลุกเป็นแอปที่มีนาฬิกาปลุก ตัวจับเวลา และนาฬิกาจับเวลาเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาและติดตามดูเวลาได้

หมายเหตุ

 • นาฬิกาปลุกของคุณจะไม่ให้สัญญาณเสียงดังเมื่อพีซีของคุณถูกปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์หรือเข้าสู่ไฮเบอร์เนต แต่ถ้าพีซีของคุณมี InstantGo นาฬิกาปลุกของคุณจะให้สัญญาณเสียงดังเมื่อพีซีของคุณอยู่ในโหมดสลีป

  พีซีบางเครื่องอาจสลับจากโหมดสลีปไปสู่ไฮเบอร์เนตโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งนี่อาจทำให้นาฬิกาปลุกของคุณให้สัญญาณเสียงดังอยู่ตลอด เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับพีซีของคุณตลอดเวลา

  ถ้าพีซีของคุณไม่มี InstantGo เมื่อคุณเพิ่มนาฬิกาปลุกใหม่เข้าไป คุณจะเห็นสัญญาณเตือนที่ซึ่งการแจ้งเตือนจะให้สัญญาณเสียงดังเมื่อพีซีของคุณอยู่ในโหมดทำงานปกติ

แสดงทั้งหมด

ฉันจะตั้งค่านาฬิกาปลุกได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มนาฬิกาปลุกใหม่

 1. เปิดนาฬิกาปลุก

 2. จากมุมมอง นาฬิกาปลุก ให้แตะหรือคลิก เพิ่มเพิ่มไอคอนใหม่
 3. ใช้หน้าปัดเพื่อตั้งเวลานาฬิกาปลุก

 4. เลือกความถี่ของนาฬิกาปลุก คุณสามารเลือกให้ปลุกครั้งเดียว หรือตั้งให้ปลุกเป็นประจำตามวันจำนวนเท่าใดก็ได้

 5. เลือกเสียงที่คุณต้องการใช้สำหรับนาฬิกาปลุกจากเมนูแบบหล่นลง

 6. แตะหรือคลิก บันทึก ไอคอนบันทึก

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก

 • แตะหรือคลิกปุ่ม กระดิ่งไอคอนกระดิ่ง ใต้นาฬิกาปลุก (เมื่อนาฬิกาปลุกเปิดอยู่ จะแสดง เปิด เมื่อนาฬิกาปลุกปิดอยู่ จะแสดงปิด)

เมื่อต้องการเอานาฬิกาปลุกออก

 1. แตะหรือคลิกการนาฬิกาปลุกที่คุณต้องการเอาออก

 2. ในมุมบนขวา ให้แตะหรือคลิก ลบ ไอคอนลบ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาปลุกหลายๆ รายการในคราวเดียว เมื่อต้องการเพิ่มนาฬิกาปลุกอีก ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม เพิ่มไอคอนใหม่

นาฬิกาปลุกจะยังคงสามารถส่งเสียงเมื่อพีซีปิดเครื่องอยู่หรือไม่

นาฬิกาปลุกของคุณจะไม่ให้สัญญาณเสียงดังเมื่อพีซีของคุณถูกปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์หรือเข้าสู่ไฮเบอร์เนต แต่ถ้าพีซีของคุณมี InstantGo นาฬิกาปลุกของคุณจะให้สัญญาณเสียงดังเมื่อพีซีของคุณอยู่ในโหมดสลีป นอกจากนี้ นาฬิกาปลุกของคุณจะยังคงส่งเสียงได้แม้ว่าพีซีของคุณจะปิดเสียงอยู่

พีซีบางเครื่องอาจสลับจากโหมดสลีปไปสู่ไฮเบอร์เนตโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งนี่อาจทำให้นาฬิกาปลุกของคุณให้สัญญาณเสียงดังอยู่ตลอด เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับพีซีของคุณตลอดเวลา

เมื่อต้องการให้นาฬิกาปลุกส่งเสียงเมื่อพีซีของคุณอยู่ในโหมดสลีป ตั้งค่าสิทธิดังต่อไปนี้

 1. เปิดนาฬิกาปลุก

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า

 3. แตะหรือคลิก สิทธิ

 4. ตั้งค่า การแจ้งให้ทราบ และ หน้าจอเมื่อล็อก เป็น เปิด การกระทำดังกล่าวจะอนุญาตให้แอปทำงานในเบื้องหลัง แสดงการแจ้งให้ทราบ และแสดงสถานะด่วนบนหน้าจอเมื่อล็อก

ถ้าพีซีของคุณไม่มี InstantGo นาฬิกาปลุกของคุณจะไม่ให้สัญญาณเสียงดังเมื่อพีซีอยู่โหมดทำงานปกติ คุณยังคงสามารถใช้นาฬิกาปลุกเพื่อตั้งการเตือนและการแจ้งให้ทราบในขณะที่คุณกำลังใช้พีซีอยู่

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าพีซีของฉันมี InstantGo หรือไม่

ถ้าพีซีของคุณไม่มี InstantGo คุณจะเห็นการเตือนเมื่อคุณเพิ่มนาฬิกาปลุกใหม่เข้าไปที่ด้านบนของหน้าจอของคุณที่แสดงการแจ้งเตือนเมื่อพีซีของคุณอยู่ในโหมดทำงาปกติเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาดูว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับ InstantGo หรือไม่โดยการตรวจสอบที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

ฉันจะตั้งค่าตัวจับเวลาได้อย่างไร

 1. เปิดนาฬิกาปลุก

 2. จากมุมมอง ตัวจับเวลา ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม เพิ่มไอคอนใหม่
 3. ใช้หน้าปัดเพื่อตั้งเวลานาฬิกาปลุก คุณสามารถตั้งเวลาในหน่วยชั่วโมง นาที และวินาที

 4. เมื่อต้องการเริ่มตัวจับเวลา ให้แตะหรือคลิกปุ่ม เล่น

 5. เมื่อต้องการหยุดตัวจับเวลา ให้แตะหรือคลิกที่ปุ่ม หยุดชั่วคราว

 6. เมื่อต้องการลบตัวจับเวลา ให้แตะหรือคลิก ลบ ไอคอนลบ

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนชั่วโมงของตัวจับเวลา ให้หมุนหน้าปัดนาทีหลายๆ รอบ

 • คุณสามารถตั้งค่าตัวจับเวลาหลายตัวในคราวเดียว เมื่อต้องการเพิ่มตัวจับเวลาอีก ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม เพิ่มไอคอนใหม่

ฉันจะติดตามรอบและช่วงต่างๆ โดยใช้นาฬิกาจับเวลาได้อย่างไร

 • แตะหรือคลิกปุ่ม เล่น เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา

 • เมื่อต้องการติดตามรอบและช่วงเวลาต่างๆ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ธง ไอคอนธง คุณจะเห็นรายการรอบและช่วงเวลาถูกเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณแตะหรือคลิกปุ่ม ธงไอคอนธง
 • เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลรอบและช่วงเวลา ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่รายการ

 • เมื่อต้องการหยุดนาฬิกาจับเวลาชั่วคราว ให้แตะหรือคลิก หยุดชั่วคราว

 • แตะหรือคลิก ตั้งค่าใหม่ เพื่อตั้งค่านาฬิกาจับเวลากลับไปที่ศูนย์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่