แอปนาฬิกาปลุกของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

นาฬิกาปลุกเป็นแอปที่มีนาฬิกาปลุก ตัวจับเวลา และนาฬิกาจับเวลาเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาและติดตามดูเวลาได้

หมายเหตุ

 • นาฬิกาปลุกจะไม่ส่งเสียงเมื่อพีซีของคุณปิดเครื่อง หรืออยู่ในโหมดสลีป ยกเว้นในกรณีที่พีซีของคุณสนับสนุน InstantGo InstantGo ช่วยเรียกพีซีของคุณให้กลับสู่การทำงานจากโหมดสลีปพร้อมแอปและข้อมูลของคุณที่เป็นค่าล่าสุด

  ถ้าพีซีของคุณไม่มี InstantGo เมื่อคุณเพิ่มนาฬิกาปลุกใหม่ คุณจะเห็นคำเตือนว่าการแจ้งให้ทราบจะส่งเสียงเฉพาะเมื่อพีซีของคุณทำงานอยู่

แสดงทั้งหมด

ฉันจะตั้งค่านาฬิกาปลุกได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มนาฬิกาปลุกใหม่

 1. เปิดนาฬิกาปลุก

 2. จากมุมมอง นาฬิกาปลุก ให้แตะหรือคลิก เพิ่มเพิ่มไอคอนใหม่
 3. ใช้หน้าปัดเพื่อตั้งเวลานาฬิกาปลุก

 4. เลือกความถี่ของนาฬิกาปลุก คุณสามารเลือกให้ปลุกครั้งเดียว หรือตั้งให้ปลุกเป็นประจำตามวันจำนวนเท่าใดก็ได้

 5. เลือกเสียงที่คุณต้องการใช้สำหรับนาฬิกาปลุกจากเมนูแบบหล่นลง

 6. แตะหรือคลิก บันทึก ไอคอนบันทึก

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก

 • แตะหรือคลิกปุ่ม กระดิ่งไอคอนกระดิ่ง ใต้นาฬิกาปลุก (เมื่อนาฬิกาปลุกเปิดอยู่ จะแสดง เปิด เมื่อนาฬิกาปลุกปิดอยู่ จะแสดงปิด)

เมื่อต้องการเอานาฬิกาปลุกออก

 1. แตะหรือคลิกการนาฬิกาปลุกที่คุณต้องการเอาออก

 2. ในมุมบนขวา ให้แตะหรือคลิก ลบ ไอคอนลบ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาปลุกหลายๆ รายการในคราวเดียว เมื่อต้องการเพิ่มนาฬิกาปลุกอีก ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม เพิ่มไอคอนใหม่

นาฬิกาปลุกจะยังคงสามารถส่งเสียงเมื่อพีซีปิดเครื่องอยู่หรือไม่

นาฬิกาปลุกจะไม่ส่งเสียงเมื่อพีซีปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าพีซีของคุณมี InstantGo นาฬิกาปลุกจะสามารถส่งเสียงได้เมื่อพีซีอยู่ในโหมดสลีป นอกจากนี้ นาฬิกาปลุกของคุณจะยังคงส่งเสียงได้แม้ว่าพีซีของคุณจะปิดเสียงอยู่ เมื่อต้องการให้นาฬิกาปลุกส่งเสียงเมื่อพีซีของคุณอยู่ในโหมดสลีป ตั้งค่าสิทธิดังต่อไปนี้

 1. เปิดนาฬิกาปลุก

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า

 3. แตะหรือคลิก สิทธิ

 4. ตั้งค่า การแจ้งให้ทราบ และ หน้าจอเมื่อล็อก เป็น เปิด การกระทำดังกล่าวจะอนุญาตให้แอปทำงานในเบื้องหลัง แสดงการแจ้งให้ทราบ และแสดงสถานะด่วนบนหน้าจอเมื่อล็อก

ถ้าพีซีของคุณไม่มี InstantGo นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเมื่อพีซีทำงานอยู่เท่านั้น คุณยังคงสามารถใช้นาฬิกาปลุกเพื่อตั้งการเตือนและการแจ้งให้ทราบในขณะที่คุณกำลังใช้พีซีอยู่

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าพีซีของฉันมี InstantGo

ถ้าพีซีของคุณไม่มี InstantGo คุณจะเห็นคำเตือนที่ด้านบนของหน้าจอเมื่อเพิ่มนาฬิกาปลุกซึ่งจะบอกว่าการแจ้งให้ทราบจะแสดงเฉพาะเมื่อพีซีทำงานอยู่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุน InstantGo หรือไม่โดยการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตของคุณ

ฉันจะตั้งค่าตัวจับเวลาได้อย่างไร

 1. เปิดนาฬิกาปลุก

 2. จากมุมมอง ตัวจับเวลา ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม เพิ่มไอคอนใหม่
 3. ใช้หน้าปัดเพื่อตั้งเวลานาฬิกาปลุก คุณสามารถตั้งเวลาในหน่วยชั่วโมง นาที และวินาที

 4. เมื่อต้องการเริ่มตัวจับเวลา ให้แตะหรือคลิกปุ่ม เล่น

 5. เมื่อต้องการหยุดตัวจับเวลา ให้แตะหรือคลิกที่ปุ่ม หยุดชั่วคราว

 6. เมื่อต้องการลบตัวจับเวลา ให้แตะหรือคลิก ลบ ไอคอนลบ

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนชั่วโมงของตัวจับเวลา ให้หมุนหน้าปัดนาทีหลายๆ รอบ

 • คุณสามารถตั้งค่าตัวจับเวลาหลายตัวในคราวเดียว เมื่อต้องการเพิ่มตัวจับเวลาอีก ให้แตะหรือคลิก เพิ่ม เพิ่มไอคอนใหม่

ฉันจะติดตามรอบและช่วงต่างๆ โดยใช้นาฬิกาจับเวลาได้อย่างไร

 • แตะหรือคลิกปุ่ม เล่น เพื่อเริ่มนาฬิกาจับเวลา

 • เมื่อต้องการติดตามรอบและช่วงเวลาต่างๆ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ธง ไอคอนธง คุณจะเห็นรายการรอบและช่วงเวลาถูกเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งที่คุณแตะหรือคลิกปุ่ม ธงไอคอนธง
 • เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลรอบและช่วงเวลา ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่รายการ

 • เมื่อต้องการหยุดนาฬิกาจับเวลาชั่วคราว ให้แตะหรือคลิก หยุดชั่วคราว

 • แตะหรือคลิก ตั้งค่าใหม่ เพื่อตั้งค่านาฬิกาจับเวลากลับไปที่ศูนย์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่