การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม

Windows มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก เช่น เครื่องพิมพ์ จอแสดงผล แป้นพิมพ์ และทีวี โปรแกรมควบคุมคือซอฟต์แวร์ที่อุปกรณ์ใช้ในการทำงานร่วมกับพีซีของคุณ อุปกรณ์ทุกรายการจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมเพื่อให้สามารถทำงานกับพีซีของคุณได้ โดยทั่วไปแล้ว คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์เข้ากับพีซี จากนั้นอุปกรณ์ก็จะทำงานโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ Windows ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ได้อีกด้วย โดยอาจรวมถึงแอปที่ผู้ผลิตอุปกรณ์สร้างขึ้นเพื่อให้ไปพร้อมกับอุปกรณ์หรือข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และหมายเลขรุ่น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกันได้

โปรแกรมควบคุมจะได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว Windows สามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วด้วยตนเองก็ได้ สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องมั่นใจในโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วที่คุณทำการติดตั้ง Windows จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตรวจพบโปรแกรมควบคุมที่น่าสงสัยหรือไม่ปลอดภัยซึ่งคุณไม่ควรทำการติดตั้ง

แสดงทั้งหมด

รับโปรแกรมควบคุมและซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

Windows Update จะตรวจหาซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ของคุณ และจะทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ การใช้งาน Windows Update ช่วยให้แน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานอุปกรณ์

หมายเหตุ

 • พีซีที่ใช้ Windows RT 8.1 จะดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม แอป และข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติอยู่เสมอ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติอยู่

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก ปรับปรุงและกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก Windows Update

 3. แตะหรือคลิก เลือกวิธีติดตั้งการปรับปรุง

 4. ภายใต้ การปรับปรุงที่สำคัญ ให้เลือก ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (แนะนำ)

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

ถ้ามีแผ่นดิสก์มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ ในดิสก์อาจมีซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมควบคุมอยู่ ก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากดิสก์ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมควบคุมดังกล่าวรองรับ Windows รุ่นปัจจุบันของคุณ

คุณยังสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมรุ่นใหม่จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตได้อีกด้วย บ่อยครั้งที่การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมมีอยู่ในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์ของผู้ผลิต ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนเว็บไซต์ โดยปกติแล้ว คุณสามารถแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่แฟ้มที่ดาวน์โหลดมาเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุมบนพีซีของคุณได้

ถ้าโปรแกรมควบคุมที่คุณได้รับจากดิสก์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ไม่ติดตั้งเอง คุณอาจต้องทำการติดตั้งด้วยตนเอง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์

 3. ในรายการประเภทของฮาร์ดแวร์ ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ประเภทสำหรับอุปกรณ์ของคุณ แล้วแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูการ์ดแสดงผล ให้แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ การ์ดแสดงผล แล้วแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ชื่อการ์ดแสดงผล

 4. แตะหรือคลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วแตะหรือคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม จากนั้นทำตามคำแนะนำ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

การแจ้งให้ทราบบอกคุณเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมที่ไม่ปลอดภัย

ในบางครั้ง คุณอาจได้รับแจ้งให้ทราบว่าโปรแกรมควบคุมไม่มีลายเซ็น มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เซ็นชื่อแล้ว หรือ Windows ไม่สามารถติดตั้งได้ เราขอแนะนำว่าอย่าติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นดิจิทัลจะมีลายเซ็นดิจิทัลซึ่งเป็นเครื่องหมายความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ และระบุได้ว่ามีผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่หลังจากที่มีการเซ็นชื่อไว้แล้ว ถ้าโปรแกรมควบคุมได้รับการเซ็นชื่อโดยผู้เผยแพร่ที่ยืนยันข้อมูลประจำตัวของตนกับผู้ออกใบรับรองแล้ว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโปรแกรมควบคุมนั้นมาจากผู้เผยแพร่ดังกล่าวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ถ้าคุณได้รับการแจ้งดังต่อไปนี้ขณะติดตั้งโปรแกรมควบคุม คุณควรหยุดการติดตั้งและไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นดิจิทัลสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

Windows ไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมนี้

โปรแกรมควบคุมนี้ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลหรือได้รับการเซ็นชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ออกใบรับรอง คุณควรติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้ก็ต่อเมื่อเป็นโปรแกรมควบคุมที่คุณได้มาจากแผ่นดิสก์ของผู้ผลิตหรือจากผู้ดูแลระบบของคุณ

โปรแกรมควบคุมนี้ไม่มีลายเซ็น

โปรแกรมควบคุมไม่ได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้เผยแพร่ที่ผ่านการตรวจสอบ โปรแกรมควบคุมดังกล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรจุมัลแวร์ที่สามารถทำอันตรายแก่พีซีของคุณหรือขโมยข้อมูลของคุณได้ ไม่ค่อยมีกรณีที่ผู้เผยแพร่ที่ถูกต้องจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้เซ็นชื่อแบบดิจิทัลแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณควรติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นก็ต่อเมื่อคุณได้โปรแกรมนั้นมาจากแผ่นดิสก์ของผู้ผลิตอุปกรณ์

น่าเสียดายที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่บ่งชี้ว่าใครคือผู้เผยแพร่โปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็น ใครๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นได้ และไม่มีทางทราบได้ว่าเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในโปรแกรมควบคุมที่สร้างขึ้นก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

Windows ต้องการโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นดิจิทัล

โปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องหรือมีลายเซ็นที่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากเซ็นชื่อแล้ว จะไม่สามารถติดตั้งบน Windows รุ่น 64 บิตได้ คุณจะเห็นการแจ้งให้ทราบนี้ก็ต่อเมื่อคุณมี Windows รุ่น 64 บิต และพยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุมดังกล่าวบนระบบ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่