การเข้าถึงที่กำหนดไว้: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

การเข้าถึงที่กำหนดไว้คืออะไร

การเข้าถึงที่กำหนดไว้คือการตั้งค่าที่คุณสามารถจำกัดบัญชีมาตรฐานที่ระบุเพื่อใช้แอปใน Windows Store ได้เพียงแอปเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำกัดลูกค้าในธุรกิจของคุณให้ใช้แอปเดียวเพื่อให้พีซีของคุณทำงานเหมือนเป็นตู้นำเสนอสินค้า

เมื่อมีผู้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ระบุ ก็จะสามารถใช้แอปนั้นได้แอปเดียวเท่านั้น แต่จะไม่สามารถสลับแอปหรือปิดแอปโดยใช้รูปแบบการสัมผัส เมาส์ แป้นพิมพ์ หรือปุ่มบนฮาร์ดแวร์ และจะไม่เห็นการแจ้งให้ทราบของแอปใดๆ ด้วย

ฉันจะเปิดการเข้าถึงที่กำหนดไว้ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิดใช้การเข้าถึงที่กำหนดไว้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้พีซีด้วยบัญชีผู้ดูแล และคุณต้องมีบัญชีมาตรฐานในพีซีที่มีแอปใน Windows Store ติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งแอปด้วยเช่นกันเพื่อที่จะใช้สำหรับการเข้าถึงที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้, บัญชีผู้ใช้: คำถามที่ถามบ่อย และ Why use a standard account instead of an administrator account?

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆ จากนั้นแตะหรือคลิก ตั้งค่าบัญชีสำหรับการเข้าถึงที่กำหนดไว้

 3. แตะหรือคลิก เลือกบัญชี แล้วแตะหรือคลิกบัญชีมาตรฐานที่คุณต้องการใช้สำหรับการเข้าถึงที่กำหนดไว้

 4. แตะหรือคลิก เลือกแอป แล้วแตะหรือคลิกแอปที่คุณต้องการให้บัญชีมาตรฐานสามารถใช้ได้

 5. เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีมาตรฐานที่คุณเลือก ขณะที่คุณลงชื่อเช้าใช้ด้วยบัญชีนั้น คุณจะสามารถใช้ได้แอปเดียวเท่านั้น

ฉันจะลงชื่อออกได้อย่างไร

ถ้าคุณต้องการเลิกใช้บัญชีการเข้าถึงที่กำหนดไว้ แต่ยังต้องการให้บัญชีนั้นใช้ได้ในพีซีของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดแป้นโลโก้ Windows แป้น Windows อย่างรวดเร็วห้าครั้ง จะเป็นการเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น

ฉันจะปิดการเข้าถึงที่กำหนดไว้ได้อย่างไร

ถ้าคุณต้องการเลิกใช้การเข้าถึงที่กำหนดไว้ และไม่ต้องการให้มีในพีซีของคุณอีกต่อไป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กดแป้นโลโก้ Windows แป้น Windows อย่างรวดเร็วห้าครั้ง จะเป็นการเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแล

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 4. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆ จากนั้นแตะหรือคลิก ตั้งค่าบัญชีสำหรับการเข้าถึงที่กำหนดไว้

 5. แตะหรือคลิก เลือกบัญชี แล้วแตะหรือคลิก ไม่ใช้การเข้าถึงที่กำหนดไว้

 6. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปใช้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่