การเปิดการปรับปรุงแอปโดยอัตโนมัติ

บางครั้งผู้เผยแพร่แอปจะปรับปรุงแอปด้วยการเพิ่มคุณลักษณะใหม่หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ Windows Store สามารถติดตั้งการปรับปรุงแอปได้โดยอัตโนมัติเมื่อการปรับปรุงเหล่านั้นพร้อมใช้งาน

เมื่อให้แน่ใจว่าแอปของคุณจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

  2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  3. แตะหรือคลิก การปรับปรุงของแอป

  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปรับปรุงแอปของฉันโดยอัตโนมัติ ได้รับการตั้งค่าเป็น ใช่

    หมายเหตุ

    • คุณสามารถตรวจหาการปรับปรุงแอปด้วยตนเองได้ตลอดเวลา โดยแตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่