เล่นอัตโนมัติ: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'เล่นอัตโนมัติ'

แสดงทั้งหมด

'เล่นอัตโนมัติ' คืออะไร

'เล่นอัตโนมัติ' ช่วยให้คุณสามารถเลือกการกระทำสำหรับสื่อชนิดต่างๆ เมื่อคุณเสียบอุปกรณ์ ใส่สื่อ หรือได้รับเนื้อหาจากบุคคลอื่นโดยใช้ 'แตะแล้วส่ง' คุณสามารถตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ' เพื่อเปิดเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น รูปถ่าย เพลง และวิดีโอบนสื่อได้อย่างหลากหลาย เช่น ไดรฟ์ ซีดี หรือดีวีดี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' เพื่อเลือกแอปที่จะเปิดรูปถ่ายโดยอัตโนมัติจากไดรฟ์แบบถอดได้เมื่อคุณเสียบไดรฟ์นั้นเข้ากับพีซี เมื่อใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' คุณไม่จำเป็นต้องเปิดแอปเดิมหรือเลือกการกำหนดลักษณะของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณเสียบอุปกรณ์บางชนิด

ฉันจะเปลี่ยนการกระทำของ 'เล่นอัตโนมัติ' สำหรับอุปกรณ์หรือชนิดของสื่อได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนการกระทำของ 'เล่นอัตโนมัติ'

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เล่นอัตโนมัติ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการแบบหล่นลงที่ติดกับอุปกรณ์หรือชนิดของสื่อ ให้เลือกการกระทำใหม่ที่คุณต้องการ

ฉันจะเลือกการกระทำ 'เล่นอัตโนมัติ' สำหรับเนื้อหาที่ฉันได้รับหลังจากที่นำอุปกรณ์ของฉันไปแตะกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ 'แตะแล้วส่ง' ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเลือกการกระทำของ 'เล่นอัตโนมัติ' สำหรับเนื้อหาที่ได้รับจาก 'แตะแล้วดำเนินการ'

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เล่นอัตโนมัติ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ภายใต้ เลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณนำอุปกรณ์สองตัวมาสัมผัสกัน ในกล่องรายการแบบหล่นลงติดกับชนิดของเนื้อหา ให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

 • ถ้าพีซีของคุณไม่สนับสนุนเทคโนโลยีนี้ คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้ใน 'เล่นอัตโนมัติ'

ฉันเห็นการแจ้งให้ทราบที่ให้ฉันเลือกสิ่งที่ต้องการดำเนินการกับอุปกรณ์ สื่อ หรือเนื้อหาของฉัน แต่แล้วข้อความนั้นก็หายไป ฉันควรทำอย่างไรในกรณีนี้

เมื่อต้องการเลือกการกระทำของ 'เล่นอัตโนมัติ'

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เล่นอัตโนมัติ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการแบบหล่นลงที่ติดกับอุปกรณ์ ชนิดของสื่อ หรือชนิดของเนื้อหา ให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการ

ฉันจะทำให้ 'เล่นอัตโนมัติ' เลิกถามว่าฉันต้องการใช้แอปใดได้อย่างไร

คุณสามารถปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ได้ทั้งหมด หรือปิด 'เล่นอัตโนมัติ' เฉพาะกับสื่อหรือเนื้อหาเพียงชนิดเดียวก็ได้

เมื่อต้องการปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ทั้งหมด

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เล่นอัตโนมัติ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' กับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

เมื่อต้องการปิด 'เล่นอัตโนมัติ' สำหรับสื่อหรือเนื้อหาเพียงชนิดเดียวเท่านั้น

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เล่นอัตโนมัติ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการแบบหล่นลงที่ติดกับชนิดของสื่อหรือเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการให้มีการถาม ให้แตะหรือคลิก ไม่ต้องกระทำการใดๆ แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีการถามเพื่อให้ฉันเลือกการกระทำสำหรับอุปกรณ์หรือชนิดของสื่อทุกครั้ง

เมื่อต้องการให้ 'เล่นอัตโนมัติ' ถามเพื่อให้คุณเลือกการกระทำทุกครั้ง

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า เล่นอัตโนมัติ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการที่อยู่ติดกับอุปกรณ์หรือชนิดของสื่อแต่ละรายการที่คุณต้องการให้มีการถาม ให้เลือก ถามฉันทุกครั้ง แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

ทำไมอุปกรณ์บางรายการจึงไม่ปรากฏอยู่ภายใต้ 'อุปกรณ์' ใน 'เล่นอัตโนมัติ'

ถ้าคุณต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเข้ากับพีซีของคุณ (เช่น USB แฟลชไดรฟ์หรือไดรฟ์ภายนอกอื่นๆ) อุปกรณ์นั้นจะไม่ปรากฏภายใต้ 'อุปกรณ์' ใน 'เล่นอัตโนมัติ' 'เล่นอัตโนมัติ' จะแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องวิดีโอ และโทรศัพท์ คุณสามารถดูอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้ใน 'คอมพิวเตอร์'

 • เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า คอมพิวเตอร์ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก โปรแกรม แล้วแตะหรือคลิก คอมพิวเตอร์

ฉันจะเปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ได้อย่างไร ในกรณีที่การตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้เปิดใช้งานไว้ให้

กดแป้น Shift ค้างไว้เมื่อคุณเสียบอุปกรณ์หรือสื่อข้อมูลใดๆ เข้ากับพีซีของคุณเพื่อเปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ไม่ว่าการตั้งค่าเริ่มต้นจะเป็นเช่นใดก็ตาม

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่