วิดีโอ

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การนำเข้าและแก้ไขวิดีโอ

ย้ายวิดีโอของคุณออกจากกล้องหรือโทรศัพท์เพื่อให้การแก้ไขและการแบ่งปันง่ายขึ้น Windows 8.1 นำเสนอตัวเลือกการแก้ไขวิดีโอขั้นพื้นฐาน ใช้ภาพยนตร์ประทับใจเพื่อเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความสนุกให้กับวิดีโอสั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการทำการแก้ไขขั้นสูงกว่านั้น หรือต้องการดำเนินการกับวิดีโอที่ยาวยิ่งขึ้น ให้ค้นหาแอปแก้ไขวิดีโออื่นๆ ใน Windows Store จากพีซีของคุณ หรือดาวน์โหลด Movie Maker (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows RT 8.1)

การนำเข้าวิดีโอ

 1. ต่อกล้อง โทรศัพท์ หรือไดรฟ์ภายนอกกับพีซีของคุณ

 2. จากหน้าจอเริ่ม ให้เปิดแอปรูปถ่าย

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก นำเข้า

 5. แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. ปัดนิ้วลงหรือคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการนำเข้า หรือแตะหรือคลิก เลือกทั้งหมด

 7. แตะหรือคลิก นำเข้า

รูปถ่ายและวิดีโอจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์รูปภาพในโฟลเดอร์ย่อยที่ตั้งชื่อเป็นวันที่ (ตัวอย่างเช่น 2013-09-10)

หมายเหตุ

การตัดแต่งวิดีโอ

 1. ถ้าใช้แอปรูปถ่าย กล้อง หรือ OneDrive ให้เปิดวิดีโอที่คุณต้องการตัดให้สั้นลง

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 3. แตะหรือคลิก ตัดแต่ง แล้วย้ายที่จับทางปลายด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นเวลาไปยังจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดจุดใหม่

  เส้นเวลาที่มีจุดจับการตัดแต่ง

การลบวิดีโอ

 1. ถ้าใช้แอปรูปถ่าย กล้อง หรือ OneDrive ให้เลือกวิดีโอที่คุณต้องการลบ ในแอปรูปถ่ายและ OneDrive คุณสามารถเลือกวิดีโอได้หลายรายการหรือแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ได้

 2. ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งของแอป ให้ปัดนิ้วขึ้นมาจากขอบล่างหรือคลิกขวา

 3. แตะหรือคลิก ลบ

ถัดไป: การจัดเก็บวิดีโอใน OneDrive