การเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Media Player

เมื่อคุณคัดลอกเพลง รูปภาพ และวิดีโอจากพีซีของคุณไปยังแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีเปล่า การกระทำเช่นนี้จะเรียกว่าการเขียน

แสดงทั้งหมด

คุณสามารถเขียนดิสก์ได้หลายชนิด

เมื่อใช้ Windows Media คุณจะสามารถเขียนดิสก์ได้สามชนิด ได้แก่ ซีดีเพลง ซีดีข้อมูล และดีวีดีข้อมูล ในการตัดสินใจว่าคุณควรใช้ดิสก์ชนิดใดนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก จำนวนที่จะคัดลอก และวิธีการเล่นดิสก์ ตารางนี้จะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าดิสก์ชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ชนิดของดิสก์คำอธิบาย
ชนิดของดิสก์

ซีดีเพลง

คำอธิบาย

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการสร้างซีดีเพลงของคุณเอง สำหรับเล่นในรถยนต์ เล่นกับเครื่องเสียง หรือเล่นในพีซีของคุณ

 • ใช้สำหรับ: เพลงเท่านั้น

 • ความจุ: สูงสุด 80 นาที

 • คุณสามารถเล่นซีดีเพลงกับ: เครื่องเล่นซีดีส่วนใหญ่ รวมถึงเครื่องเสียงที่บ้าน เครื่องเสียงในรถยนต์ และพีซี

ชนิดของดิสก์

ซีดีข้อมูล

คำอธิบาย

เป็นตัวเลือกที่ดีในกรณีที่คุณมีเพลงอยู่เป็นจำนวนมาก และมีเครื่องเล่นซีดีที่สามารถเล่นแฟ้ม Windows Media Audio (WMA) ได้ อีกทั้งยังสะดวกที่จะสำรองข้อมูลสื่อของคุณอีกด้วย

 • ใช้สำหรับ: เพลง รูปภาพ และวิดีโอ

 • ความจุ: ประมาณ 700 เมกะไบต์ (MB) หรือเล่นเพลงต่อเนื่องได้ประมาณ 8 ชั่วโมง

 • คุณสามารถเล่นซีดีข้อมูลกับ: พีซีรวมถึงเครื่องเล่นซีดีและดีวีดีบางรุ่น อุปกรณ์ดังกล่าวต้องสนับสนุนชนิดแฟ้มที่คุณเพิ่มลงในดิสก์ด้วย เช่น WMA, MP3, JPEG หรือ Windows Media Video (WMV)

ชนิดของดิสก์

ดีวีดีข้อมูล

คำอธิบาย

เนื่องจากดีวีดีข้อมูลมีพื้นที่อยู่เป็นจำนวนมาก จึงเหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีแฟ้มจำนวนมากซึ่งไม่สามารถบรรจุลงในซีดีข้อมูลแผ่นเดียวได้

 • ใช้สำหรับ: เพลง รูปภาพ และวิดีโอ

 • ความจุ: ประมาณ 4.7 เมกะไบต์ (GB) หรือเล่นเพลงต่อเนื่องได้ประมาณ 54 ชั่วโมง

 • คุณสามารถเล่นดีวีดีข้อมูลกับ: พีซีและเครื่องเล่นดีวีดีบางรุ่น อุปกรณ์ดังกล่าวต้องสนับสนุนชนิดแฟ้มที่คุณเพิ่มลงในดิสก์ด้วย เช่น WMA, MP3, JPEG หรือ WMV

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้

ในการเริ่มต้นการเขียน คุณจะต้องใช้สองสิ่งต่อไปนี้

 • ไดรฟ์บันทึกซีดีหรือดีวีดี (หรือเรียกว่า เครื่องเขียนซีดีหรือดีวีดี)

 • แผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดีเปล่า

การเขียนซีดีเพลง

เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถสร้างซีดีเพลงสำหรับเล่นได้ในเครื่องเล่นซีดีส่วนใหญ่ได้

วิธีการเขียนซีดีเพลงมีดังนี้

 1. เปิด Windows Media Player ด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า Windows Media Player ในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก โปรแกรม แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Player

  ถ้า Player เปิดอยู่แล้ว และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้แตะหรือคลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารี ปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารี Player ให้แตะหรือคลิกแท็บ เขียน แตะหรือคลิกปุ่ม ตัวเลือกการเขียน ปุ่ม 'ตัวเลือก' แล้วแตะหรือคลิก ซีดีเพลง
 3. ใส่แผ่นดิสก์ CD-R เปล่าลงในเครื่องเขียนซีดีของคุณ

  ถ้าพีซีของคุณมีซีดีไดรฟ์มากกว่าหนึ่งไดรฟ์ ให้แตะหรือคลิกไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้ในบานหน้าต่างนำทาง

 4. ถ้าคุณเห็นรายการจากการเลือกครั้งล่าสุดของคุณ และคุณต้องการเริ่มรายการใหม่ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ล้างรายการ เพื่อเอารายการก่อนหน้านี้ออก

 5. ค้นหารายการในไลบรารี Player ที่คุณต้องการเขียนลงในซีดีเพลง

 6. ลากรายการจากบานหน้าต่างรายละเอียด (ที่อยู่ตรงกลางไลบรารี Player) ไปยังบานหน้าต่างรายการ (ทางด้านขวาของไลบรารี Player) เพื่อสร้างรายการที่จะเขียน

 7. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของเพลงในรายการที่จะเขียน ให้ลากเพลงนั้นขึ้นหรือลงภายในรายการ

 8. ถ้าคุณต้องการเอาเพลงออกจากรายการที่จะเขียน ให้แตะสองครั้งหรือคลิกขวาที่เพลงนั้น แล้วแตะหรือคลิก เอาออกจากรายการ

  เคล็ดลับ

  • ไม่ต้องกังวล การเอารายการออกจากรายการที่จะเขียนไม่ได้เป็นการลบรายการนั้นออกจากไลบรารี Player หรือพีซีของคุณ

 9. เมื่อคุณได้รายการที่ต้องการแล้ว ให้แตะหรือคลิก เริ่มเขียน

  ถ้ารายการของคุณมีจำนวนมากกว่าความจุของดิสก์หนึ่งแผ่น คุณสามารถเขียนรายการที่เหลือในดิสก์แผ่นที่สองได้

การเขียนซีดีข้อมูลหรือดีวีดีข้อมูล

ถ้าคุณต้องการสร้างดิสก์ที่สามารถเก็บเพลงที่มีความยาวหลายชั่วโมง (เมื่อเทียบกับซีดีเพลงที่สามารถเก็บเพลงได้ประมาณ 80 นาที) ให้เลือกตัวเลือก ซีดีหรือดีวีดีข้อมูล คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพและแฟ้มวิดีโอลงในดิสก์ข้อมูลได้อีกด้วย

โปรดทราบว่าเมื่อคุณเขียนซีดีหรือดีวีดีข้อมูลแทนที่จะเป็นซีดีเพลง เครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดีที่คุณใช้เล่นนั้น จะต้องสามารถเล่นชนิดแฟ้มที่คุณใส่ลงในดิสก์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเพลงของคุณทั้งหมดอยู่ในรูปแบบ WMA และเครื่องเล่นซีดีของคุณรองรับเฉพาะแฟ้ม MP3 คุณจะไม่สามารถเล่นซีดีหรือดีวีดีข้อมูลใหม่นี้กับเครื่องเล่นดังกล่าวได้

 1. เปิด Windows Media Player ด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า Windows Media Player ในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก โปรแกรม แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Player

  ถ้า Player เปิดอยู่แล้ว และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้แตะหรือคลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารี ปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารี Player ให้แตะหรือคลิกแท็บ เขียน แตะหรือคลิกปุ่ม ตัวเลือกการเขียน ปุ่ม 'ตัวเลือก' แล้วแตะหรือคลิก ซีดีหรือดีวีดีข้อมูล
 3. ใส่แผ่นดิสก์เปล่าลงในเครื่องเขียนซีดีหรือดีวีดีของคุณ

  ถ้าพีซีของคุณมีซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์มากกว่าหนึ่งไดรฟ์ ให้แตะหรือคลิกไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้ในบานหน้าต่างนำทาง

 4. ถ้าคุณเห็นรายการจากการเลือกครั้งล่าสุดของคุณ และคุณต้องการเริ่มรายการใหม่ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ล้างรายการ เพื่อเอารายการก่อนหน้านี้ออก

 5. ค้นหารายการในไลบรารี Player ที่คุณต้องการเขียนลงดิสก์

 6. ลากรายการจากบานหน้าต่างรายละเอียด (ที่อยู่ตรงกลางไลบรารี Player) ไปยังบานหน้าต่างรายการ (ทางด้านขวาของไลบรารี Player) เพื่อสร้างรายการที่จะเขียน

 7. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับของรายการในรายการที่จะเขียน ให้ลากรายการนั้นขึ้นหรือลงในรายการ

 8. ถ้าคุณต้องการเอารายการออกจากรายการที่จะเขียน ให้แตะสองครั้งหรือคลิกขวาที่รายการนั้น แล้วแตะหรือคลิก เอาออกจากรายการ

  เคล็ดลับ

  • ไม่ต้องกังวล การเอารายการออกจากรายการที่จะเขียนไม่ได้เป็นการลบรายการนั้นออกจากไลบรารี Player หรือพีซีของคุณ

 9. เมื่อคุณได้รายการที่ต้องการแล้ว ให้แตะหรือคลิก เริ่มเขียน

  ถ้ารายการของคุณมีจำนวนมากกว่าความจุของดิสก์หนึ่งแผ่น คุณสามารถเขียนรายการที่เหลือในดิสก์แผ่นที่สองได้

หมายเหตุ

 • การใช้และ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และคลิปวิดีโอ ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึง MP3 ที่มีการเข้ารหัสไว้) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ อาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญา