แอปเครื่องคิดเลขของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับแอปเครื่องคิดเลขของ Windows คุณสามารถใช้แอปเครื่องคิดเลขของ Windows ดำเนินการสิ่งต่างๆ ตั้งแต่การคำนวณทางคณิตศาสตร์แบบง่ายและการแปลงหน่วยไปจนถึงการคำนวณทางวิทยาศาสตร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปเครื่องคิดเลขในเดสก์ท็อป ให้ดูที่ เครื่องคิดเลข: คำถามที่ถามบ่อย นอกจากนี้ คุณสามารถค้นหาแอปเครื่องคิดเลขและแอปคณิตศาสตร์ที่มีให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ใน Windows Store

แสดงทั้งหมด

โหมดต่างๆ ใน 'เครื่องคิดเลข' มีอะไรบ้าง

'เครื่องคิดเลข' มีโหมด 'แบบมาตรฐาน' สำหรับการคำนวณขั้นพื้นฐาน โหมด 'แบบวิทยาศาสตร์' สำหรับคณิตศาสตร์ขั้นสูง และ 'ตัวแปลง' สำหรับการแปลงระหว่างหน่วยวัดต่างๆ

ฉันจะแปลงค่าจากหน่วยวัดหนึ่งไปเป็นอีกหน่วยวัดหนึ่งได้อย่างไร

 1. เปิด 'เครื่องคิดเลข'

 2. แตะหรือคลิก ตัวแปลง

 3. เลือกจากเมนูแบบหล่นลงว่าคุณต้องการแปลงจากหน่วยวัดใด คุณสามารถเลือกได้ดังนี้

  • ปริมาตร

  • ความยาว

  • น้ำหนัก

  • อุณหภูมิ

  • พลังงาน

  • พื้นที่

  • ความเร็ว

  • เวลา

  • กำลัง

  • ข้อมูล

 4. เมื่อคุณเลือกได้แล้ว ให้เลือกว่าคุณต้องการแปลงเป็นหน่วยวัดใดจากเมนูแบบหล่นลง

 5. ใส่ตัวเลขของหน่วยที่ต้องการแปลงโดยใช้แผงตัวเลข หน่วยวัดที่แปลงแล้วจะปรากฏโดยอัตโนมัติ

ฉันจะใช้ 'เครื่องคิดเลข' เคียงข้างกับแอปอื่นๆ ได้อย่างไร

 1. เปิด 'เครื่องคิดเลข'

 2. เปิดแอปอื่นที่คุณต้องการใช้เคียงข้าง 'เครื่องคิดเลข'

 3. ถ้าใช้หน้าจอสัมผัส ให้เลื่อนนิ้วของคุณเข้ามาจากขอบซ้ายเพื่อเปิด 'เครื่องคิดเลข' แล้วลากไปยังด้านซ้ายหรือขวาของหน้าจอจนกว่าจะมีช่องเปิดปรากฏขึ้นด้านหลัง
  (ถ้าใช้เมาส์ ให้ย้ายตัวชี้ไปที่มุมบนซ้ายจนกว่า 'เครื่องคิดเลข' จะปรากฏขึ้น แล้วลากไปยังด้านซ้ายหรือขวาของหน้าจอจนกว่าจะมีช่องเปิดปรากฏขึ้นด้านหลัง)

 4. ปรับความกว้างของ 'เครื่องคิดเลข' ด้วยการย้ายแถบระหว่างแอป

ฉันจะเก็บตัวเลขที่ต้องการจำไว้หรือนำมาใช้ใหม่ได้อย่างไร

ทั้งในโหมด 'แบบมาตรฐาน' และ 'แบบวิทยาศาสตร์' คุณสามารถใส่ค่าลงไปในเครื่องคิดเลขแล้วบันทึกไว้ใน 'หน่วยความจำ' เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น วิธีการมีดังนี้

 1. เมื่อใส่ตัวเลขที่คุณต้องการเก็บลงในเครื่องคิดเลขแล้ว (ไม่ว่าจะใส่เองหรือเป็นผลการคำนวณ) ให้แตะหรือคลิกปุ่ม M

 2. ตัวเลขที่คุณเก็บใน 'หน่วยความจำ' จะปรากฏที่ด้านขวาของแผงตัวเลขภายใต้ หน่วยความจำ (ถ้าคุณกำลังใช้ 'เครื่องคิดเลข' เคียงข้างแอปอื่น ตัวเลขใน 'หน่วยความจำ' จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ) คุณสามารถจัดเก็บใน 'หน่วยความจำ' ได้สูงสุด 100 จำนวนต่อครั้ง

 3. เมื่อต้องการใช้ตัวเลขใน 'หน่วยความจำ' ให้แตะหรือคลิกตัวเลขในรายการ หน่วยความจำ ตัวเลขจะปรากฏในเครื่องคิดเลข

เมื่อต้องการลบตัวเลขออกจาก 'หน่วยความจำ'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่าง
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่บริเวณแป้นพิมพ์)

 2. แตะหรือคลิก ล้างหน่วยความจำ จะเป็นการล้างตัวเลขทั้งหมดที่คุณจัดเก็บไว้ใน 'หน่วยความจำ'

แป้นพิมพ์ลัดที่ฉันสามารถใช้กับ 'เครื่องคิดเลข' ได้มีอะไรบ้าง

แป้นพิมพ์ลัดจะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่คุณต้องการคำนวณอย่างรวดเร็ว รายการแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้กับ 'เครื่องคิดเลข' ได้ มีดังนี้

แป้นพิมพ์ลัด
การกระทำ

Alt+1

สลับไปยังโหมด 'แบบมาตรฐาน'

Alt+2

สลับไปยังโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

Alt+3

สลับไปยังโหมด 'ตัวแปลง'

Ctrl+L

ล้างตัวเลขทั้งหมดจากหน่วยความจำ

Ctrl+M

กดปุ่ม M

Ctrl+P

ใช้ M+ กับตัวเลขล่าสุดในหน่วยความจำ

Ctrl+Q

ใช้ M- กับตัวเลขล่าสุดในหน่วยความจำ

Ctrl+R

เรียกคืนตัวเลขล่าสุดในหน่วยความจำ

F9

กดปุ่ม +/–

R

กดปุ่ม 1/×

@

กดปุ่มรากที่สอง ()

Del

กดปุ่ม CE

Esc

กดปุ่ม C

F3

เลือก Degrees ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

F4

เลือก Radians ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

F5

เลือก Grads ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

Ctrl+G

กดปุ่ม 10x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

Ctrl+S

กดปุ่ม sin-1 ในโหมด "วิทยาศาสตร์"

Ctrl+O

กดปุ่ม cos-1 ในโหมด "วิทยาศาสตร์"

Ctrl+T

กดปุ่ม tan-1 ในโหมด "วิทยาศาสตร์"

Ctrl+Y

กดปุ่ม y√x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

D
(ถ้ามีการตั้งค่าภาษาของคุณเป็นโปแลนด์หรือสโลวัก, %)

กดปุ่ม Mod ในโหมด "วิทยาศาสตร์"

L

กดปุ่ม log ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

N

กดปุ่ม ln ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

Ctrl+N

กดปุ่ม ex ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

O

กดปุ่ม cos ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

P

กดปุ่ม pi (π) ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

Q
(ถ้ามีการตั้งค่าภาษาของคุณเป็นโปแลนด์, Q ASCII)

กดปุ่ม x2 ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

S

กดปุ่ม sin ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

T

กดปุ่ม tan ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

V

กดปุ่ม F-E ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

Y

กดปุ่ม xy ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

!

กดปุ่ม n! ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่