วิธีใช้แอปปฏิทิน

ด้วยแอปปฏิทิน คุณสามารถดูปฏิทินหลายๆ ปฏิทิน รวมถึงปฏิทินงานของคุณทุกปฏิทินพร้อมกันในที่เดียวได้ เมื่อต้องการใช้ปฏิทิน คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้พีซีหรือแอปด้วยบัญชี Microsoft เมื่อเปิดปฏิทิน คุณจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากบัญชี Microsoft ของคุณ เมื่อต้องการดูเหตุการณ์จากปฏิทินอื่น ให้เพิ่มบัญชีเหล่านั้นในแอปปฏิทิน

มุมมอง 'รายการต่อไป' ของแอปปฏิทิน

หมายเหตุ

ต่อไปนี้คือคำแนะนำบางข้อที่จะช่วยคุณเริ่มใช้งานปฏิทินได้

การเริ่มต้นใช้งาน

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มปฏิทิน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก บัญชี

 3. แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี แตะหรือคลิกชนิดของบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเอาปฏิทินออก

การเอาบัญชีออกจากปฏิทินไม่ได้ลบบัญชีหรือเหตุการณ์ดั้งเดิม คุณยังคงสามารถเข้าถึงรายการเหล่านั้นผ่านทางเบราว์เซอร์หรือแอปปฏิทินอื่นๆ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก บัญชี

 3. แตะหรือคลิกบัญชีที่คุณต้องการเอาออก

 4. ที่ด้านล่าง แตะหรือคลิก เอาบัญชีออก

การเอาบัญชี Microsoft ออก (บัญชีที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ Windows) จะเป็นการเอาบัญชีทั้งหมดของคุณออกจากแอปจดหมาย ปฏิทิน และการเชื่อมต่อบุคคล และคุณจะไม่สามารถใช้แอปเหล่านี้ได้ คุณอาจต้องการซ่อนปฏิทินแทน คุณสามารถดูวิธีการดำเนินการดังกล่าวได้ในหัวข้อ "การซ่อนหรือเปลี่ยนสีของปฏิทิน" ที่ด้านล่างของบทความนี้

หากต้องการเอาบัญชี Microsoft ของคุณออก

ถ้ามีเหตุผลบางอย่างที่คุณต้องการเอาบัญชี Microsoft ของคุณออกจริงๆ วิธีการมีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี

 3. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การเพิ่มปฏิทินวันหยุดของประเทศต่างๆ

คุณสามารถดูปฏิทินวันหยุดของประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้ในแอปปฏิทิน ถ้าคุณมีบัญชี Outlook.com เมื่อต้องการดูวิธีดำเนินการ ให้ดูที่ การเพิ่มวันหยุดหรือปฏิทินจันทรคติลงใน Outlook.com

การดูปฏิทินตามวัน สัปดาห์ เดือน หรือรูปแบบอื่นๆ

เมื่อคุณเปิดปฏิทินครั้งแรก คุณจะเห็นเหตุการณ์ของวันนั้นบนรูปพื้นหลังที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

มุมมอง 'รายการต่อไป' ของแอปปฏิทิน

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปพื้นหลัง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 2. แตะหรือคลิก พื้นหลัง แล้วแตะหรือคลิก เรียกดู เลือกรูปที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก เลือกรูปภาพ

  ถ้าคุณต้องการใช้รูปพื้นหลังดั้งเดิมของปฏิทิน ให้เปิดคำสั่งของแอป แตะหรือคลิก พื้นหลัง แล้วแตะหรือคลิก ใช้ค่าเริ่มต้น

วิธีการดูมุมมองต่างๆ ของปฏิทิน มีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 2. เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่คุณเห็นที่ด้านบนของหน้าจอ วัน สัปดาห์ทำงาน สัปดาห์ เดือน

  สัปดาห์ทำงานคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ดูมุมมองต่างๆ ของปฏิทินเช่น รายการต่อไป วัน สัปดาห์ สัปดาห์ทำงาน และเดือนโดยใช้คำสั่งของแอป

การเพิ่มหรือลบเหตุการณ์

เพิ่มเหตุการณ์

วิธีการต่อไปนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเพิ่มเหตุการณ์

 1. เลือกวันที่ที่คุณต้องการ คุณสามารถไปยังวันที่ได้อย่างรวดเร็วโดยการแตะลูกศรชี้ลงที่อยู่ติดกับหัวเรื่องในปฏิทินดังแสดงที่นี่

  วิธีข้ามไปยังวันที่ในอดีตหรืออนาคตอย่างรวดเร็ว
 2. แตะหรือคลิกช่วงเวลาที่ว่างอยู่ในปฏิทิน จับที่จับวงกลมที่อยู่ด้านบนและล่างด้วยเมาส์ หรือนิ้วมือเพื่อปรับเปลี่ยนระยะเวลา แล้วเพิ่มรายละเอียดที่จำเป็น

  การสร้างเหตุการณ์ในปฏิทินอย่างรวดเร็ว

  เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะหรือคลิก เพิ่มรายละเอียด คุณสามารถเชิญบุคคลอื่น ทำรายการให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดประจำ หรือเปลี่ยนสถานะของคุณได้

ถ้าคุณไม่เห็นช่วงเวลาว่าง วิธีการเพิ่มเหตุการณ์ทำดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 2. แตะหรือคลิก สร้าง

 3. ใส่ชื่อ วันที่ เวลา และสถานที่ของเหตุการณ์หรือการประชุม

  ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆ ให้แตะหรือคลิก แสดงเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกโดยแตะหรือคลิกกล่อง จำนวนครั้ง

ลบเหตุการณ์

วิธีการลบเหตุการณ์มีดังนี้

 1. ในแอปปฏิทิน ให้แตะหรือคลิกเหตุการณ์ที่คุณต้องการลบ

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม ลบเหตุการณ์ บนหน้าจอของคุณ

การเชิญบุคคลอื่นให้เข้าร่วมในเหตุการณ์หรือการประชุม

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 2. แตะหรือคลิก สร้าง

 3. ใส่วันที่ เวลา และสถานที่ของเหตุการณ์หรือการประชุม

 4. ในเขตข้อมูล บุคคล ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ

  หากคุณสร้างการประชุมจากบัญชี Outlook ของคุณ คุณอาจจะสามารถมองเห็นว่าคนอื่นๆ ว่างหรือไม่ว่างเมื่อใด และจัดเวลาการประชุมตามความพร้อมของบุคคลเหล่านั้นได้ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้แตะหรือคลิก ระบบจัดการกำหนดการ ซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อที่ทำงานของคุณใช้ Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010 SP1 หรือตัวอย่าง Microsoft Exchange Server 2013 สำหรับข้อมูลนี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 5. ถ้าคุณต้องการสร้างเหตุการณ์ที่เกิดประจำ ให้แตะหรือคลิก แสดงเพิ่มเติม แล้วใส่รายละเอียดที่ต้องการ

 6. แตะหรือคลิกปุ่ม 'ส่งคำเชิญ' ปุ่มส่งคำเชิญ

การตั้งค่าปฏิทิน

แสดงทั้งหมด

การดูหรือซ่อนวันเกิด

คุณสามารถแสดงหรือซ่อนวันเกิดในปฏิทินโดยดำเนินการดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก และที่ใต้ ปฏิทินวันเกิด ให้เลือก แสดง หรือ ซ่อน อย่างใดอย่างหนึ่งการแสดงหรือซ่อนปฏิทินวันเกิด

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเพิ่มวันเกิดได้โดยตรงในแอปปฏิทิน ยังมีวิธีอื่นในการดูวันเกิดของที่ติดต่อของคุณ

 • เชื่อมต่อบัญชี Facebook ของคุณกับบัญชี Microsoft ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ How to add an account to your Microsoft account

 • เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณไปยังปฏิทิน ถ้าคุณมีวันเกิดของผู้ติดต่อในข้อมูลการติดต่อของพวกเขา คุณควรจะสามารถเห็นวันเกิดของพวกเขาได้ ถ้าคุณไม่มีข้อมูลนั้น คุณสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อใน Outlook.com

การซ่อนหรือเปลี่ยนสีของปฏิทิน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก

 3. แตะหรือคลิกปฏิทินที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ภายใต้ชื่อปฏิทิน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าจาก แสดง เป็น ซ่อน

  • ภายใต้การตั้งค่า ให้ใช้รายการเพื่อเปลี่ยนสีของปฏิทิน

แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับปฏิทินมีดังนี้

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+1 หรือ Ctrl+A

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงมุมมอง 'รายการต่อไป'

กดแป้นนี้

Ctrl+2 หรือ Ctrl+D

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงมุมมองวัน

กดแป้นนี้

Ctrl+3 หรือ Ctrl+O

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน

กดแป้นนี้

Ctrl+4 หรือ Ctrl+W

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงมุมมองสัปดาห์

กดแป้นนี้

Ctrl+5 หรือ Ctrl+M

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

แสดงมุมมองเดือน

กดแป้นนี้

End

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมองรายการต่อไป จะไปที่ท้ายรายการของเหตุการณ์

กดแป้นนี้

Ctrl + T หรือ Home

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ไปที่วันนี้

กดแป้นนี้

Ctrl+N

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

สร้างเหตุการณ์ใหม่

กดแป้นนี้

Page up

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมองเดือน จะไปที่เดือนก่อนหน้า

ในมุมมองสัปดาห์ จะไปที่สัปดาห์ก่อนหน้า

ในมุมมองวัน จะไปที่สองวันก่อนหน้า

ในมุมมอง 'รายการต่อไป' จะเลื่อนผ่านรายการเหตุการณ์ไปข้างหน้า

ในรายการวันที่ ให้ไปที่เดือนก่อนหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+H

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมองเดือน จะไปที่เดือนก่อนหน้า

ในมุมมองสัปดาห์ จะไปที่สัปดาห์ก่อนหน้า

ในมุมมองวัน จะไปที่สองวันก่อนหน้า

กดแป้นนี้

Page Down

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมองเดือน จะไปที่เดือนถัดไป

ในมุมมองสัปดาห์ จะไปที่สัปดาห์ถัดไป

ในมุมมองวัน จะไปที่สองวันถัดไป

กดแป้นนี้

Ctrl+J

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมองเดือน จะไปที่เดือนถัดไป

ในมุมมองสัปดาห์ จะไปที่สัปดาห์ถัดไป

ในมุมมองวัน จะไปที่สองวันถัดไป

กดแป้นนี้

ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมอง จะไปที่วันถัดไป

กดแป้นนี้

ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมอง จะไปที่วันก่อนหน้า

กดแป้นนี้

ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมอง จะไปที่ชั่วโมงถัดไป

กดแป้นนี้

ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในมุมมอง จะไปที่ชั่วโมงก่อนหน้า

กดแป้นนี้

Esc

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ย้อนกลับ หรือออกจากเหตุการณ์โดยไม่บันทึก

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

บันทึกหรือส่งเหตุการณ์

กดแป้นนี้

Ctrl+P ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ตอบกลับเหตุการณ์

กดแป้นนี้

Ctrl+D

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ลบเหตุการณ์

กดแป้นนี้

Ctrl+คลิก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ในช่วงเวลาที่ว่าง จะไปที่หน้ารายละเอียดของเหตุการณ์ปฏิทิน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีรับการแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้ดูที่ วิธีจัดการการแจ้งให้ทราบสำหรับจดหมาย ปฏิทิน การเชื่อมต่อบุคคล และการส่งข้อความ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่