การเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์

ถ้าคุณเพิ่มภาษาใหม่ใน Windows แป้นพิมพ์เริ่มต้นจะได้รับการเพิ่มด้วยเพื่อให้คุณพิมพ์เป็นภาษานั้นได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แป้นพิมพ์เริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์อื่นหรือตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) เพื่อใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์สำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ภาษา เลือก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. เลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือก ที่อยู่ติดกับชื่อภาษา จากนั้นแตะหรือคลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล

 4. เรียกดูรายการวิธีการป้อนข้อมูล หรือใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหารูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

 5. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่รูปแบบแป้นพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

การกำหนดแป้นพิมพ์ให้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น

เมื่อต้องการตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ภาษา เลือก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. แตะหรือคลิก การตั้งค่าขั้นสูง

 4. ภายใต้ แทนที่วิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น ให้เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้น แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่