แอปจดหมายของ Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การตั้งค่า

การตั้งค่าในจดหมายมีอยู่สองประเภทได้แก่ การตั้งค่าเฉพาะบัญชีและการตั้งค่าที่นำไปใช้กับทุกบัญชี

การตั้งค่าที่นำไปใช้กับทุกบัญชี

คุณสามารถดูการตั้งค่าที่นำไปใช้กับทุกบัญชีได้โดยมีวิธีการดังนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก

การตั้งค่า หน้าที่ ตัวเลือก
การตั้งค่า

จัดกลุ่มข้อความตามการสนทนา

หน้าที่

ได้รับการเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และจัดกลุ่มข้อความทั้งหมดที่มีชื่อเรื่องเหมือนกัน ถ้าคุณปิดตัวเลือกดังกล่าว คุณจะเห็นข้อความทั้งหมดของคุณแต่ละรายการ

ตัวเลือก

เปิด

ปิด

การตั้งค่า

เมื่อเลือกข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ข้อความดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายเป็นอ่านแล้ว

หน้าที่

ทำเครื่องหมายที่ข้อความเป็นอ่านแล้วเมื่อคุณแตะหรือคลิกที่ข้อความ

ตัวเลือก

เปิด

ปิด

การตั้งค่า

แบบอักษรข้อความ

หน้าที่

แตะหรือคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการกำหนดขนาดเริ่มต้น แบบอักษร และสีของข้อความที่คุณเขียนได้ที่นี่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อ

ตัวเลือก

ไม่ระบุ

การตั้งค่าเฉพาะบัญชี

คุณสามารถดูการตั้งค่าเฉพาะบัญชีได้โดยมีวิธีการดังนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการ

การตั้งค่า หน้าที่ ตัวเลือก
การตั้งค่า

ชื่อบัญชี

หน้าที่

เปลี่ยนชื่อนี้เป็นชื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ เช่น Hotmail-ที่ทำงาน หรือ Outlook-ส่วนตัว

ตัวเลือก

ใส่ชื่อสำหรับบัญชีของคุณ

การตั้งค่า

ดาวน์โหลดอีเมลใหม่

หน้าที่

ระบุว่าคุณต้องการดาวน์โหลดอีเมลบ่อยเพียงใด

ตัวเลือก

เมื่อรายการมาถึง

ทุก 15 นาที

ทุก 30 นาที

ทุกชั่วโมง

ด้วยตนเอง

การตั้งค่า

ดาวน์โหลดอีเมลตั้งแต่

หน้าที่

ระบุระยะเวลาที่คุณต้องการย้อนกลับไปดูอีเมลของคุณ

ตัวเลือก

3 วันที่แล้ว

7 วันที่แล้ว

2 สัปดาห์ที่แล้ว

เดือนที่แล้ว

ทุกเวลา อีเมลของคุณอาจใช้เวลานานมากในการซิงค์

การตั้งค่า

จัดระเบียบอีเมลของคุณ (สำหรับ Outlook.com เท่านั้น)

หน้าที่

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข่าวสาร ข้อเสนอ และการปรับปรุงจากไซต์ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn จะแสดงในมุมมองแยกต่างหาก (ข้อความจะถูกดึงออกจากกล่องขาเข้าของคุณ) ถ้าคุณต้องการให้อีเมลที่เป็นจดหมายข่าวและ/หรือการอัปเดตทางสังคมกลับมาอยู่ในกล่องขาเข้าของคุณ ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือก

แสดงจดหมายข่าวแยกต่างหาก

แสดงการอัปเดตทางสังคมแยกต่างหาก

การตั้งค่า

แสดงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอีเมล

หน้าที่

การแจ้งให้ทราบจะปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอของคุณเมื่อคุณได้รับอีเมล นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะดูการแจ้งให้ทราบเมื่อบุคคลในรายการโปรดส่งอีเมลมาถึงคุณเท่านั้น ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ คุณอาจต้องไปที่ การตั้งค่าพีซี เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีจัดการการแจ้งให้ทราบสำหรับแอปจดหมาย แอปปฏิทิน และแอปเชื่อมต่อบุคคล

ตัวเลือก

อีเมลทั้งหมด

อีเมลจากรายการโปรด

ไม่ต้อง

การตั้งค่า

ดาวน์โหลดรูปภายนอกโดยอัตโนมัติ

หน้าที่

ระบุว่าคุณต้องการให้แอปจดหมายดาวน์โหลดรูปโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าคุณปิดตัวเลือกนี้ คุณสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดรูปภายนอกในข้อความเมื่อคุณอ่านข้อความนั้นได้

ตัวเลือก

เปิด

ปิด

การตั้งค่า

ใช้ลายเซ็นอีเมล

หน้าที่

จะอนุญาตให้คุณสร้างและเพิ่มลายเซ็นอีเมลลงในอีเมลทั้งหมดที่คุณส่งจากบัญชี

ตัวเลือก

มี

ไม่มี

การตั้งค่า

ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ (สำหรับบัญชี Outlook.com และบัญชี Exchange เท่านั้น)

หน้าที่

คุณสามารถเปิดตัวเลือกนี้เพื่อส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อคุณทราบว่าคุณจะไม่ได้เข้ามาดูอีเมลของคุณสักพักหนึ่ง

ตัวเลือก

เปิด

ปิด

การตั้งค่า

ที่อยู่อีเมลที่ต้องการใช้ (สำหรับ Outlook.com เท่านั้น)

หน้าที่

อนุญาตให้คุณส่งอีเมลโดยใช้นามแฝงของ Outlook.com เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนามแฝง ให้ดูที่ ใช้นามแฝงเพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในบัญชีของคุณ

ตัวเลือก

เลือกจากรายการนามแฝง

ถัดไป: แป้นพิมพ์ลัด