การเลือกแอปที่ Windows ใช้ตามค่าเริ่มต้น

แอปเริ่มต้น คือแอปที่ Windows ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดแฟ้มชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เพลง ภาพยนตร์ รูปถ่าย หรือเว็บเพจ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีแอปแก้ไขรูปถ่ายติดตั้งอยู่ในพีซีของคุณมากกว่าหนึ่งแอป คุณสามารถเลือกให้แอปใดแอปหนึ่งเป็นแอปเริ่มต้นที่จะเริ่มการทำงานในทุกครั้งที่คุณเปิดรูปถ่ายขึ้นมา

การเปิดเพจเริ่มต้น

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก การค้นหาและแอป แล้วแตะหรือคลิก ค่าเริ่มต้น

แสดงทั้งหมด

การเลือกแอปเริ่มต้นของคุณ

ค่าเริ่มต้นที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น และไม่มีผลกับบัญชีผู้ใช้อื่นในพีซีเครื่องนี้

 1. ในเพจเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิกแอปเริ่มต้นปัจจุบัน หากไม่มีค่าเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก เลือกค่าเริ่มต้น

 2. แตะหรือคลิกแอปเริ่มต้นใหม่

หมายเหตุ

 • แอปอีเมลเริ่มต้นจะต้องเป็นแอปที่ติดตั้งบนพีซีของคุณ คุณไม่สามารถใช้บริการอีเมลบนเว็บ เช่น Outlook.com, Gmail หรือ Yahoo! Mail เป็นโปรแกรมอีเมลเริ่มต้น

เลือกแอปเริ่มต้นตามชนิดแฟ้มหรือโพรโทคอล

คุณสามารถปรับแอปเริ่มต้นตามชนิดแฟ้มหรือโพรโทคอล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดแฟ้มรูป .jpg ทั้งหมดโดยใช้แอปหนึ่ง และเปิดแฟ้มรูป .bmp โดยใช้อีกแอปหนึ่งได้

ค่าเริ่มต้นที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น และไม่มีผลกับบัญชีผู้ใช้อื่นในพีซีเครื่องนี้

 1. ในเพจเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก เลือกแอปเริ่มต้นตามชนิดแฟ้ม, or เลือกแอปเริ่มต้นตามโพรโทคอล

 2. แตะหรือคลิกแอปเริ่มต้นปัจจุบัน
  หรือ
  หากไม่มีค่าเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก เลือกค่าเริ่มต้น

 3. แตะหรือคลิกแอปเริ่มต้นใหม่

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนแอปเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มหรือโพรโทคอล คุณสามารถเว้นว่างไว้ได้ คุณต้องเลือกแอปใหม่หนึ่งแอป

ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

คุณสามารถทำให้โปรแกรมไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่