วิธีดำเนินการติดตั้ง Windows ใหม่ทั้งหมด

คุณสามารถดำเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมดสำหรับ Windows 8.1 หรือ Windows 8 ได้โดยใช้สื่อการติดตั้ง เช่น ดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์ คุณไม่จำเป็นต้องมี Windows รุ่นก่อนหน้านี้ติดตั้งอยู่ในพีซีของคุณเมื่อต้องการดำเนินการติดตั้ง Windows 8.1 ใหม่ทั้งหมด แต่ในการติดตั้ง Windows 8 คุณจะต้องมีรุ่นก่อนหน้านี้ ถ้าพีซีของคุณไม่มี Windows ติดตั้งไว้อยู่แล้ว คุณจะต้องติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้านี้ หรือซื้อ Windows 8.1 หรือ Windows 8 รุ่นผู้สร้างระบบจากร้านค้าปลีกในท้องถิ่นถ้ามีในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้งใหม่ทั้งหมดโดยใช้ดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์

ถ้าคุณซื้อ Windows 8.1 หรือ Windows 8 ในรูปแบบดีวีดีจากผู้ค้าปลีกที่เข้าร่วม หรือสร้างดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์ที่สามารถเริ่มต้นระบบได้เมื่อคุณดาวน์โหลด Windows โดยใช้ตัวช่วยปรับรุ่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

คำเตือน

 • หากคุณฟอร์แมตพาร์ติชันในระหว่างการติดตั้ง ข้อมูลใดก็ตามที่อยู่บนพาร์ติชันจะถูกลบออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้ก่อนที่จะเริ่มการแปลง

 1. เปิดเครื่องพีซีของคุณเพื่อให้ Windows เริ่มการทำงานตามปกติ ใส่แผ่นดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์ แล้วปิดเครื่องพีซี

 2. เริ่มระบบของพีซีใหม่แล้วกดแป้นใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นระบบจากดีวีดีหรือ USB แฟลชไดรฟ์

  ถ้าคุณเริ่มระบบของพีซีใหม่และ Windows รุ่นปัจจุบันของคุณเริ่มทำงาน คุณอาจต้องเปิดเมนูการเริ่มต้นระบบ หรือเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นระบบในการตั้งค่า BIOS หรือ UEFI ของพีซีเพื่อให้พีซีเริ่มต้นระบบจากสื่อแทน เมื่อต้องการเปิดเมนูเริ่มต้นระบบหรือเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นระบบ โดยปกติแล้ว คุณจะต้องกดแป้นพิมพ์ชุดหนึ่ง (เช่น F2, F12, Delete, Esc เป็นต้น) ทันทีหลังจากที่คุณเปิดเครื่องพีซี สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนลำดับการเริ่มต้นระบบสำหรับพีซีของคุณ ให้ดูคู่มือที่มาพร้อมกับพีซีหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

  ถ้า Windows รุ่นปัจจุบันของคุณยังคงเริ่มทำงาน ให้ลองอีกครั้งโดยรอจนกระทั่ง Windows ขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ ปิดเครื่องทั้งหมด แล้วจึงเริ่มระบบของพีซีใหม่

 3. บนหน้า ติดตั้ง Windows ให้ใส่ภาษาและการกำหนดลักษณะอื่นๆ ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 4. แตะหรือคลิก ติดตั้ง Windows

 5. บนหน้า ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน Windows ให้ใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ

  หมายเลขผลิตภัณฑ์ควรอยู่บนกล่องบรรจุแผ่นดีวีดี Windows 8.1 หรือในอีเมลยืนยันการซื้อ โดยมีลักษณะดังนี้: PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

 6. บนหน้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้แตะหรือคลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 7. บนหน้า คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้แตะหรือคลิก กำหนดเอง

 8. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ไว้ที่ใด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บน Windows 8.1 ให้แตะหรือคลิกพาร์ติชันที่คุณต้องการ แตะหรือคลิกตัวเลือกการฟอร์แมตที่คุณต้องการดำเนินการถ้าจำเป็น แล้วทำตามคำแนะนำ

  • บน Windows 8 ให้แตะหรือคลิก ตัวเลือกไดรฟ์ (ขั้นสูง) แล้วแตะหรือคลิกพาร์ติชันที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แตะหรือคลิกตัวเลือกการฟอร์แมตที่คุณต้องการดำเนินการถ้าจำเป็น จากนั้นทำตามคำแนะนำ

 9. เมื่อคุณฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แตะหรือคลิก ถัดไป

 10. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง Windows ให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่