การเชื่อมต่อเครือข่ายในบ้านของคุณกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณกับอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และฮาร์ดแวร์บางอย่าง ดังนี้

 • ISP: ISP คือบริษัทที่ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคุณ คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้จาก ISP ได้เช่นเดียวกับการขอใช้บริการโทรศัพท์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยปกติแล้ว ISP จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ (สำหรับการเชื่อมต่อแบบ DSL หรือแบบใยแก้วนำแสง) หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์ (สำหรับการเชื่อมต่อแบบเคเบิลหรือดาวเทียม)

 • ฮาร์ดแวร์: สำหรับการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ เช่น DSL ใยแก้วนำแสง หรือเคเบิล คุณจะต้องมีโมเด็มแบบบรอดแบนด์ ซึ่งอาจรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เริ่มต้นจาก ISP ของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีบรอดแบนด์ หรือคุณอาจต้องเช่าหรือซื้อโมเด็มแยกต่างหาก ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันจากพีซีหลายเครื่องโดยใช้เครือข่ายในบ้าน คุณจำเป็นต้องใช้เราเตอร์ (บางครั้งโมเด็มและเราเตอร์จะถูกรวมไว้ในอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน)

ตั้งค่าฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ (DSL ใยแก้วนำแสง เคเบิล หรือดาวเทียม)

ขั้นตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณมี

แสดงทั้งหมด

การเชื่อมต่ออุปกรณ์รายการเดียว (โมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัว)

ภาพประกอบของการเสียบสายโมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัว
เสียบสายโมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัว
 1. เสียบสายไฟของอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) ของอุปกรณ์ และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องต่อสัญญาณที่ผนัง (ผู้ใช้ DSL: อย่าใช้ตัวกรองสัญญาณ DSL กับสายโทรศัพท์)

 3. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต) เข้ากับพอร์ต LAN ที่อุปกรณ์ แล้วเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายของพีซี (ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 4. เริ่มการทำงานของพีซี (หรือเริ่มระบบใหม่)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์สองรายการ (โมเด็มแยกกับเราเตอร์)

ภาพประกอบของการเสียบสายโมเด็มและเราเตอร์
เสียบสายโมเด็มและเราเตอร์
 1. เสียบสายไฟของโมเด็มเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลเข้ากับโมเด็ม และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องต่อสัญญาณที่ผนัง (ผู้ใช้ DSL: อย่าใช้ตัวกรองสัญญาณ DSL กับสายโทรศัพท์)

 3. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต) เข้ากับโมเด็ม และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) ที่เราเตอร์

 4. เสียบปลั๊กไฟของเราเตอร์เข้ากับเต้ารับ

 5. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต) เข้ากับพอร์ต LAN ที่เราเตอร์ แล้วเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายของพีซีที่คุณต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 6. เริ่มการทำงานของพีซี (หรือเริ่มระบบใหม่)

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่