ปกป้องลูกหลานของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้นเมื่อใช้พีซี

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การเปิด Family Safety สำหรับบัญชีผู้ใช้ของบุตรหลาน

เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจาก Windows แต่ละบุคคลที่ใช้พีซีของคุณจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ของตนเอง ทุกคนสามารถปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของตนเองได้ด้วยแอปต่างๆ ที่โปรดปราน เช่น เค้าโครงหน้าจอเริ่ม สีพื้นหลัง รูปภาพของบัญชีผู้ใช้ของแต่ละคน เป็นต้น หากคุณและบุตรหลานใช้พีซีร่วมกัน และต้องการติดตามวิธีการที่พวกเขาใช้เวลาอยู่หน้าจอ คุณสามารถตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาได้ด้วย Family Safety

หากต้องการเปิด Family Safety คุณ หรือผู้ปกครองที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อยหนึ่งคนจำเป็นต้องมี บัญชีผู้ดูแลระบบ บุตรหลานที่คุณเลือกที่จะตรวจสอบแต่ละรายจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน หรือบัญชีผู้ใช้ของบุตรหลาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้ และบัญชีผู้ใช้: คำถามที่ถามบ่อย

หมายเหตุ

 • หากพีซีของคุณเชื่อมต่อกับโดเมน Family Safety อาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการสร้างบัญชีของเด็กบัญชีใหม่

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่สำหรับบุตรหลานของคุณ โดยมีหรือไม่มีที่อยู่อีเมล การตรวจสอบด้วย Family Safety จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ คุณจะเริ่มได้รับรายงานเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่บุตรหลานของคุณใช้พีซี และคุณสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณด้วยด้วยบัญชีผู้ดูแล

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
 3. แตะหรือคลิก บัญชี แตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี

 4. แตะหรือคลิกการเชื่อมโยง เพิ่มบัญชีของเด็ก

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าบุตรหลานของคุณมีที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว ให้ใส่ที่อยู่อีเมลนั้น แตะหรือคลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำ

  • ถ้าคุณต้องการมีที่อยู่อีเมลใหม่สำหรับบุตรหลานของคุณ ให้แตะหรือคลิก ลงทะเบียนเพื่อขอที่อยู่อีเมลใหม่ แล้วทำตามคำแนะนำ

  • ถ้าคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณลงชื่อเข้าใช้ได้กับพีซีเครื่องนี้เท่านั้น ให้แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชีของเด็กโดยไม่ต้องมีอีเมล แล้วทำตามคำแนะนำ

เคล็ดลับ

 • บุตรหลานของคุณเด็กเกินไปที่จะจดจำรหัสผ่านแบบพิมพ์ใช่หรือไม่ คุณอาจต้องการที่จะตั้งค่ารหัสผ่านรูปภาพให้กับพวกเข เพื่อให้พวกเาสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้โดยใช้รูปภาพโปรดแทนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การปรับแต่งพีซีของคุณ

เมื่อต้องการเปิด Family Safety สำหรับบัญชีผู้ใช้ของบุตรหลานที่มีอยู่แล้ว

หากบุตรหลานของคุณมีบัญชีผู้ใช้บนพีซีของคุณอยู่แล้ว คุณยังคงสามารถเปิด Family Safety และเริ่มต้นการตรวจสอบกิจกรรมของพวกเขาได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆ

 3. เลือกบัญชีที่คุณต้องการติดตามตรวจสอบด้วย Family Safety แล้วแตะหรือคลิก แก้ไข

  ถ้าบุตรหลานของคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ให้ดูขั้นตอน การสร้างบัญชีของเด็กใหม่ ก่อนหน้านี้

 4. ในรายการ ชนิดบัญชีผู้ใช้ เลือก เด็ก แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองใน Family Safety

เมื่อคุณเพิ่มบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง คนเหล่านั้นจะสามารถตอบรับการร้องขอสิทธิและตรวจสอบกิจกรรมของพีซีได้

 1. ไปที่เว็บไซต์ Family Safety แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft

 2. แตะหรือคลิก เพิ่มผู้ปกครอง

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นผู้ปกครอง แล้วแตะหรือคลิก ส่งการร้องขอ

ถัดไป: การตั้งค่าการจำกัดเวลาและการใช้พีซีของบุตรหลานของคุณ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ไปยัง Family Safety

เปลี่ยนแปลง การตั้งค่าของคุณในเว็บไซต์ Family Safety

Family Safety: คำถามที่ถามบ่อย

มีคำถามหรือไม่ ตรวจสอบคำถามที่ถามบ่อยของเรา

ความช่วยเหลือจากชุมชน

ถามคำถามในฟอรั่มชุมชน