การสร้างไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืน

ถ้าคุณมีปัญหากับพีซีของคุณ ไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ แม้ว่าพีซีของคุณจะไม่เริ่มระบบ

พีซีของคุณอาจมาพร้อมกับอิมเมจการกู้คืนที่ใช้สำหรับรีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซีของคุณ อิมเมจการกู้คืนจะเก็บอยู่ในพาร์ติชันการกู้คืนโดยเฉพาะในพีซีของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาด 3-6 กิกะไบต์ เมื่อต้องการประหยัดเนื้อที่ในพีซีของคุณ คุณสามารถลบอิมเมจการกู้คืนออกจากพีซีและใช้ไดรฟ์การกู้คืนแทนได้ Windows 8.1 มีเครื่องมือแบบในตัวเพื่อใช้ในการสร้างไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืน Windows จะแสดงขนาดของพาร์ติชันการกู้คืนให้คุณทราบ และคุณจะต้องใช้ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีขนาดอย่างน้อยเท่ากับขนาดดังกล่าว

คำเตือน

 • การสร้างไดรฟ์การกู้คืนจะลบทุกอย่างที่เก็บอยู่ใน USB แฟลชไดรฟ์ ใช้ USB แฟลชไดรฟ์เปล่าหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ย้ายข้อมูลที่สำคัญจาก USB แฟลชไดรฟ์ไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นแล้วก่อนที่จะนำมาใช้สร้างไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืน

เมื่อต้องการสร้างไดรฟ์ USB สำหรับการกู้คืน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ไดรฟ์การกู้คืน ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก สร้างไดรฟ์การกู้คืน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. หลังจากเปิดเครื่องมือไดรฟ์การกู้คืน ให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย คัดลอกพาร์ติชันการกู้คืนจากพีซีไปยังไดรฟ์การกู้คืน ถูกเลือกอยู่ แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ

  • กล่องกาเครื่องหมายจะเป็นสีเทาเมื่อพีซีของคุณไม่มีพาร์ติชันการกู้คืน ไดรฟ์การกู้คืนจะมีเครื่องมือการกู้คืนและอิมเมจการกู้คืนเท่านั้น แต่ไม่ใช่อิมเมจการกู้คืนที่ใช้สำหรับรีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซีของคุณ

 4. เสียบ USB แฟลชไดรฟ์กับพีซี โดยจะต้องให้มีขนาดเท่ากับที่ระบุไว้บนหน้าจอเป็นอย่างน้อย

 5. แตะหรือคลิกไดรฟ์ USB ที่คุณต้องการใช้เป็นไดรฟ์การกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก ถัดไป

 6. แตะหรือคลิก สร้าง

  อิมเมจการกู้คืนและเครื่องมือการกู้คืนที่จำเป็นจะถูกคัดลอกไปที่ USB แฟลชไดรฟ์ของคุณ การดำเนินการนี้จะใช้เวลาสักครู่โดยจะขึ้นกับพีซีของคุณและขนาดของอิมเมจการกู้คืน

 7. เมื่อการดำเนินการนี้เสร็จ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการเก็บพาร์ติชันการกู้คืนในพีซีของคุณ ให้แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

  • ถ้าคุณต้องการเอาพาร์ติชันการกู้คืนออกจากพีซีและเพิ่มเนื้อที่ดิสก์ แตะหรือคลิก ลบพาร์ติชันการกู้คืน แล้วแตะหรือคลิก ลบ การดำเนินการนี้จะช่วยเพิ่มเนื้อที่ดิสก์จากที่ถูกใช้สำหรับเก็บอิมเมจการกู้คืน เมื่อการลบเสร็จสมบูรณ์ ให้แตะหรือคลิก เสร็จสิ้น

   หมายเหตุ

   • พีซีบางเครื่องไม่มีตัวเลือกในการเอาพาร์ติชันการกู้คืนออก ถ้าคุณพบเหตุการณ์เช่นนี้ แสดงว่าไม่มีพาร์ติชันการกู้คืนที่ใช้เนื้อที่ดิสก์เพิ่มเติมอยู่ในพีซีของคุณ

 8. ถอด USB แฟลชไดรฟ์ออก

  นี่เป็นไดรฟ์การกู้คืน Windows 8.1 ของคุณแล้ว และจะต้องใช้ถ้าคุณจำเป็นต้องรีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซีของคุณ โปรดเก็บไดรฟ์การกู้คืนไว้ในที่ปลอดภัยและห้ามใช้จัดเก็บแฟ้มหรือข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ

  • ถ้าพีซีของคุณมาพร้อมกับ Windows 8 และคุณปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 ไดรฟ์การกู้คืนของคุณจะรวม Windows 8 ไว้ด้วย และคุณจะต้องปรับรุ่นเป็น Windows 8.1 หลังจากที่รีเฟรชหรือรีเซ็ตพีซีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่