ดูรูปภาพบนเดสก์ท็อป หน้าจอเริ่ม และหน้าจอเมื่อล็อก

ใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 คุณจะเห็นรูปถ่ายที่คุณโปรดปรานในที่ใหม่สองที่ นั่นคือ หน้าจอเริ่มและหน้าจอเมื่อล็อก

คุณสามารถใช้รูปถ่ายของคุณเอง หรือดาวน์โหลดจาก แกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งพีซีของคุณได้ที่ ปรับแต่งพีซีในแบบของคุณ และ การเริ่มต้นใช้งานชุดรูปแบบ

การบันทึกพื้นหลังของเดสก์ท็อปจากแกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคล

หากคุณต้องการใช้รูปภาพจากแกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคลบนหน้าจอเริ่มหรือหน้าจอเมื่อล็อก คุณจะต้องบันทึกไว้ในพีซีก่อน

 1. ไปที่ แกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคล และแตะหรือคลิก พื้นหลังของเดสก์ท็อป

 2. เมื่อคุณพบพื้นหลังของเดสก์ท็อปที่คุณต้องการ ให้แตะหรือคลิกรูปภาพนั้น เพื่อให้เปิดในเบราว์เซอร์ของคุณ

 3. กดค้างหรือคลิกขวาที่รูปภาพ แล้วแตะหรือคลิก บันทึกรูปภาพเป็น

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังบันทึกรูปภาพไว้ในไลบรารีรูปภาพของคุณ แล้วแตะหรือคลิก บันทึก จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนเพื่อดูรูปภาพบนเดสก์ท็อป หน้าจอเริ่ม หรือหน้าจอเมื่อล็อก

หมายเหตุ

 • หากคุณใช้ Internet Explorer 11 ให้กดที่รูปภาพค้างไว้ และแตะ บันทึกรูปภาพ เพื่อบันทึกไว้ในไลบรารีรูปภาพของคุณ ((หากคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก บันทึกไปยังโฟลเดอร์รูปภาพ)

การเปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ในกล่องค้นหา ป้อน พื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

 3. เรียกดูไปยังรูปภาพที่คุณต้องการใช้ หากคุณต้องการรูปภาพพื้นหลังของเดสก์ท็อปเพียงรูปเดียว ให้แตะหรือคลิกรูปภาพนั้นเพื่อเลือก

  หากคุณต้องการดูการนำเสนอภาพนิ่งแบบหมุนเวียน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรูปภาพที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอภาพนิ่ง

 4. แตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

การแสดงพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณบนหน้าจอเริ่ม

นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่ารูปพื้นหลังเดสก์ท็อปเป็นพื้นหลังของหน้าจอเริ่ม หน้าจอเริ่มจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่พื้นหลังของเดสก์ท็อปเปลี่ยนไป

 1. เปิด เริ่ม โดยปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ เริ่ม (หรือหากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมจนสุด แล้วคลิก เริ่ม)

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วแตะหรือคลิกตัวอย่างของพื้นหลังเดสก์ท็อปของคุณ

การเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอเมื่อล็อกของคุณ

คุณสามารถเลือกรูปถ่ายที่โปรดปรานเพียงรูปเดียวเพื่อใช้เป็นรูปภาพหน้าจอเมื่อล็อก หรือเลือกสองสามรูปเพื่อสร้างการนำเสนอภาพนิ่งสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก หน้าจอเมื่อล็อก

 3. หากคุณต้องการใช้เพียงรูปภาพเดียวบนหน้าจอเมื่อล็อกของคุณ ให้แตะหรือคลิก เรียกดู แล้วเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ (คุณสามารถเลือกรูปถ่ายบนพีซีของคุณหรือ OneDrive)

 4. แตะหรือคลิกรูปภาพที่คุณต้องการใช้เพื่อเลือก แล้วแตะหรือคลิก เลือกรูป

 5. หากต้องการเล่นการนำเสนอภาพนิ่งบนหน้าจอเมื่อล็อกของคุณ ให้แตะหรือคลิก เล่นการนำเสนอภาพนิ่งบนหน้าจอเมื่อล็อก เพื่อเปิด

 6. แตะหรือคลิก เพิ่มโฟลเดอร์ และเรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกรูปภาพที่คุณต้องการใช้

 7. แตะหรือคลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเลือก แตะหรือคลิก เลือกโฟลเดอร์นี้ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง คุณสามารถเลือกได้ไม่เกินสิบโฟลเดอร์

หมายเหตุ

 • ตามค่าเริ่มต้น Windows จะใช้เฉพาะรูปภาพที่เหมาะกับหน้าจอของคุณมากที่สุดสำหรับการนำเสนอภาพนิ่งบนหน้าจอเมื่อล็อก แต่หากคุณต้องการใช้รูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกสำหรับการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้แตะหรือคลิกแถบเลื่อน ใช้รูปภาพที่พอดีกับหน้าจอของฉันเท่านั้น เพื่อปิด

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่