การวินิจฉัยปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับ DirectX

เกมและแอปมัลติมีเดียต่างๆ จำนวนมากใน Windows จำเป็นต้องใช้ DirectX โดย DirectX มีอยู่แล้วในตัว Windows และไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

ถ้าคุณกำลังพบปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถเล่นเกม ภาพยนตร์ หรือแอปมัลติมีเดียได้อย่างถูกต้อง DirectX Diagnostic Tool สามารถช่วยคุณระบุปัญหาดังกล่าวได้ สำหรับวิธีการเปิดมีดังนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า dxdiag ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก dxdiag

หมายเหตุ

เมื่อ Diagnostic Tool เปิดขึ้น ให้ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

พีซีของคุณมี DirectX รุ่นใด

แอปหรือเกมเก่าๆ บางรายการต้องการ D3DX หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด เช่น "โปรแกรมไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจาก d3dx9_35.dll หายไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลองติดตั้งโปรแกรมใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหานี้" (ตัวเลขสองตัวสุดท้ายของชื่อแฟ้มอาจแตกต่างกันไป) ไปที่เว็บเพจ DirectX End-User Runtime web Installer แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง DirectX 9 ซึ่งจะรวมถึงการสนับสนุน DXD3 ด้วย

โปรแกรมควบคุมเก่าหรือที่ไม่ได้รับการรับรอง

โปรแกรมควบคุมที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลแสดงว่าได้รับการทดสอบเรื่องความเข้ากันได้กับ DirectX แล้ว แตะหรือคลิกแท็บของฮาร์ดแวร์ใดก็ตามที่เป็นสาเหตุของปัญหา และค้นหาปัญหาโปรแกรมควบคุม การติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดมักจะเป็นการแก้ไขปัญหา โดยทั่วไป คุณสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดในส่วนการสนับสนุนบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต

ตัวควบคุมเกมของคุณ

ถ้าก้านควบคุมหรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่นไม่ตอบสนอง อาจเป็นเพราะอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แสดงอยู่บนแท็บ รับเข้า ถ้าไม่มี ให้ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ถ้าเป็นอุปกรณ์ USB ให้ถอดสายออกแล้วต่อกลับอีกครั้ง ถ้าตัวควบคุมแสดงอยู่ในแท็บ รับเข้า แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดในส่วนการสนับสนุนบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่