การแก้ไขวิธีการชำระเงินสำหรับ Windows Store และการดูประวัติการเรียกเก็บเงิน

เมื่อคุณต้องการซื้อแอปจาก Windows Store คุณจะต้องเพิ่มวิธีการชำระเงินในบัญชีของคุณ คุณสามารถแก้ไขวิธีการชำระเงินหรือดูการซื้อและประวัติการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณได้ในภายหลัง

เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขวิธีการชำระเงินสำหรับบัญชี Windows Store ของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีของฉัน

 3. แตะหรือคลิก เพิ่มวิธีการชำระเงิน หรือ แก้ไขวิธีการชำระเงิน จากนั้นแก้ไขข้อมูลที่จำเป็นใดๆ แล้วแตะหรือคลิก ส่ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการซื้อแอปจาก Store ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค คุณจำเป็นต้องใช้วิธีการชำระเงินที่มีให้บริการจากประเทศหรือภูมิภาคนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ Windows Store ในประเทศหรือภูมิภาคอื่น

 • เมื่อคุณเพิ่มบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงิน Microsoft จะตรวจสอบบัตรนั้นด้วยการเรียกเก็บเงินจำนวนเล็กน้อยจากบัญชีของคุณชั่วคราว คุณยังไม่ต้องชำระเงินจนกว่าคุณจะซื้อสินค้าจาก Store

 • บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ (ITF) หรือค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเมื่อคุณซื้อสินค้าจาก Store

เมื่อต้องการเอาวิธีการชำระเงินออกจากบัญชีของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีของฉัน

 3. แตะหรือคลิก เอาออก

 4. ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์รับชำระเงิน ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

 5. แตะหรือคลิก ตัวเลือกการชำระเงิน

 6. เลือกวิธีการชำระเงิน แตะหรือคลิก เอาออก แล้วแตะหรือคลิก เอาออก

เมื่อต้องการดูประวัติการเรียกเก็บเงินของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

 2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีของฉัน

 3. แตะหรือคลิก ดูประวัติการเรียกเก็บเงิน

 4. ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์รับชำระเงิน ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ

 5. แตะหรือคลิก ตัวเลือกการชำระเงิน

 6. แตะหรือคลิก การทำรายการ แล้วเลือกดูประวัติการเรียกเก็บเงินจากตัวเลือก

หมายเหตุ

 • คุณสามารถดูประวัติการเรียกเก็บเงินได้หลังจากที่เพิ่มวิธีการชำระเงินในบัญชีของคุณแล้วเท่านั้น

 • เมื่อต้องการพิมพ์ประวัติการเรียกเก็บเงินของคุณ ให้แตะหรือคลิก แสดงมุมมองการพิมพ์ แล้วแตะหรือคลิก พิมพ์

 • ถ้าคุณมีข้อสงสัยเรื่องการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับ Windows Store ให้ไปที่ เว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft เลือก ประเภท คำถามของคุณ แล้วเลือกตัวเลือกการสนับสนุน

 • ถ้าคุณไม่เห็น บัญชี แสดงว่าพีซีของคุณยังไม่มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Store ในกรณีดังกล่าว ให้ปัดนิ้วลงจากขอบบนของหน้าจอแทน (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวา) แล้วแตะหรือคลิก บัญชีของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่