การใช้ Family Safety กับ Windows Store

คุณสามารถใช้ Family Safety เพื่อตั้งค่าการจัดอันดับตามอายุหรือตามเนื้อหาสำหรับเกมและแอปที่บุตรหลานของคุณสามารถดูและติดตั้งจาก Windows Store คุณยังสามารถอนุญาตหรือบล็อกบางแอปและบางเกม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าบัญชีสำหรับบุตรหลานของคุณ หรือวิธีตั้งค่า Family Safety สำหรับบัญชีที่มีอยู่แล้ว ให้ดูที่ การตั้งค่าคุณลักษณะของครอบครัว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่