การค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่าย

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในครั้งแรก ระบบอาจถามคุณว่าต้องการค้นหาพีซี อุปกรณ์ และเนื้อหาบนเครือข่ายหรือไม่ และจากนั้นก็จะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์และทีวีให้โดยอัตโนมัติ การเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะเป็นการจัดเตรียมพีซีของคุณให้สามารถใช้แฟ้มและอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังจะมีการตั้งค่าไฟร์วอลล์และความปลอดภัยที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติตามชนิดของเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ด้วย คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้ทุกเมื่อ

เมื่อต้องการจัดเตรียมพีซีของคุณให้สามารถใช้แฟ้มและอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายร่วมกันได้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แตะหรือคลิก การเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิกการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

 3. เปิดใช้งาน ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา

  ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา
  ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา

หมายเหตุ

 • เปิดใช้งานตัวเลือกนี้สำหรับเครือข่ายภายในบ้านหรือในสำนักงานขนาดเล็ก หรือในกรณีที่คุณรู้จักและเชื่อถือบุคคลและอุปกรณ์บนเครือข่ายนั้นๆ การตั้งค่านี้จะอนุญาตให้พีซีของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บนเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ ปิดใช้งานตัวเลือกนี้สำหรับเครือข่ายในสถานที่สาธารณะ (เช่น ร้านกาแฟหรือสนามบิน) หรือในกรณีที่คุณไม่รู้จักหรือเชื่อถือบุคคลและอุปกรณ์บนเครือข่ายนั้นๆ

 • การตั้งค่านี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับเครือข่ายโดเมน (เช่น ถ้าคุณนำแล็ปท็อปที่ทำงานไปใช้ที่บ้าน)

 • เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ของคุณเพื่อให้สามารถดำเนินการสื่อสารบางอย่างได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้แฟ้มหรือเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการปิดใช้งานตัวเลือกนี้

 • การปิดใช้งานตัวเลือกนี้จะบล็อกแอปและบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้ไม่ให้ทำงาน: 'เล่น' การใช้แฟ้มร่วมกัน การค้นพบเครือข่าย และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เครือข่าย ทีวี และอุปกรณ์อื่นๆ โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการค้นหารายการที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า พีซีเครื่องนี้ ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก พีซีเครื่องนี้

ตำแหน่งที่ตั้งในการแสดงรายการที่ใช้ร่วมกันจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่ายที่คุณมี และระบบปฏิบัติการ Windows ที่ใช้งานอยู่ในพีซีที่คุณกำลังใช้เพื่อค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

จากพีซีที่กำลังใช้งาน
ถ้าคุณมี
รายการที่ใช้ร่วมกันจะแสดงภายใต้

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT หรือ Windows 7

โฮมกรุ๊ป

โฮมกรุ๊ป

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 หรือ Windows Vista

เวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมน

เครือข่าย

Windows XP

เวิร์กกรุ๊ป

ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน

ถ้าคุณไม่เห็นรายการบนเครือข่ายที่ควรจะมีการใช้ร่วมกับคุณ ให้สอบถามเส้นทางไปยังรายการเหล่านั้นจากบุคคลที่แบ่งให้ใช้ร่วมกัน (ควรเริ่มต้นด้วย \\ชื่อพีซี\) ใส่เส้นทางนี้ในแถบที่อยู่ใน 'พีซีเครื่องนี้'

ถ้าคุณไม่เห็นรายการที่คุณใช้ร่วมกันภายใต้ เครือข่าย คุณสามารถกำหนดมุมมองโฟลเดอร์ของคุณเองได้ใน 'พีซีเครื่องนี้' เพื่อดูรายการที่ใช้ร่วมกันและบุคคลที่คุณใช้รายการดังกล่าวร่วมกัน เปิดโฟลเดอร์ที่คุณคิดว่ามีรายการที่ใช้ร่วมกันอยู่ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้แตะหรือคลิก รายละเอียด แตะหรือคลิก เพิ่มคอลัมน์ แล้วเลือก เลือกคอลัมน์ เลือก ใช้ร่วมกัน และ ใช้ร่วมกับ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้รายการร่วมกันบนเครือข่าย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีอยู่ในโฮมกรุ๊ปหรือเวิร์กกรุ๊ปเดียวกัน และพีซีแต่ละเครื่องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

  1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

  2. แตะหรือคลิก คุณสมบัติ

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเครือข่ายหรือพีซี ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 • ถ้าพีซีของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป ให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับพีซีทุกเครื่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณในพีซีเครื่องหนึ่งคือ "Lisa" และรหัสผ่านของคุณคือ "Ch0col@te" ให้ใช้ชื่อและรหัสผ่านเดียวกันนี้กับพีซีทั้งหมดของคุณในเวิร์กกรุ๊ป

 • ในพีซีที่ใช้ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows RT ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันสำหรับเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อแล้ว คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวกับพีซีทุกเครื่องที่คุณต้องการให้ใช้รายการร่วมกันได้ ในพีซีที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งานแถบเลื่อน ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา แล้ว

 • ถ้าคุณยังพบปัญหาอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานการค้นหาเครือข่าย การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน และการใช้โฟลเดอร์ 'สาธารณะ' ร่วมกันในพีซีทุกเครื่องในโฮมกรุ๊ปหรือเวิร์กกรุ๊ปของคุณแล้ว

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การใช้ร่วมกันขั้นสูง ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก จัดการการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. ขยายโพรไฟล์ปัจจุบัน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีที่มีแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเปิดอยู่ และไม่ได้อยู่ในโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต ใน 'พีซีเครื่องนี้' ให้แตะหรือคลิกแถบที่อยู่ จากนั้นใส่ \\ชื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ไฟร์วอลล์เพียงรายการเดียว และได้ตั้งค่าให้ไฟร์วอลล์นั้นอนุญาตให้ใช้โฮมกรุ๊ปหรือเวิร์กกรุ๊ปได้

 • ถ้าคุณต้องการเปิดแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันซึ่งอยู่ในพีซีที่ใช้ Windows XP จากพีซีที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 วิธีที่ดีที่สุดคือให้วางรายการนั้นไว้ในโฟลเดอร์ 'เอกสารที่ใช้ร่วมกัน' จากนั้นให้คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คลิก การใช้ร่วมกันและความปลอดภัย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกันบนเครือข่าย ถ้าคุณต้องการแก้ไขรายการที่ใช้ร่วมกันจากพีซีเครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้เครือข่ายเปลี่ยนแปลงแฟ้มของฉัน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่