การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Center

คุณสามารถใช้ Windows Media Center ซึ่งเป็นศูนย์รวมความบันเทิงภายในบ้านใน Windows เพื่อดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสด สร้างการนำเสนอภาพนิ่งของรูปถ่าย ฟังเพลงในไลบรารีเพลง และเล่นซีดีและดีวีดีได้

Windows บางรุ่นมี Windows Media Center อยู่ด้วย โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องมีเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบแอนะล็อกหรือแบบดิจิทัลเพื่อเล่นและบันทึกรายการทีวีสด เครื่องรับสัญญาณทีวีคืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อสัญญาณทีวีเข้ากับพีซีของคุณได้ ถ้าพีซีของคุณไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องรับสัญญาณทีวี คุณสามารถเพิ่มเองได้

การติดตั้ง Windows Media Center

เสียบพีซีของคุณเข้ากับทีวีหรือจอภาพ และเมื่อคุณเปิด Media Center เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าการตั้งค่าพร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ รวมทั้งตัวเลือกในการตั้งค่าที่ต่างกันสองตัวเลือก ถ้าคุณต้องการการตั้งค่าที่รวดเร็ว ให้เลือกตัวเลือก 'ด่วน' ถ้าคุณต้องการตั้งค่า Media Center ที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม ให้เลือกการตั้งค่า 'กำหนดเอง'

การเปิด Windows Media Center

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน Windows Media Center ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

การทำให้ Windows Media Center แสดงผลได้ดีบนจอแสดงผลของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ทั่วไป แตะหรือคลิกการตั้งค่า Windows Media Center จากนั้นแตะหรือคลิก กำหนดค่าทีวีหรือจอภาพของคุณ

 2. เลือกการตั้งค่าการแสดงผลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตราส่วนกว้างยาว ความสว่าง หรือความเปรียบต่าง

การตั้งค่าลำโพงของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ทั่วไป แตะหรือคลิกการตั้งค่า Windows Media Center จากนั้นแตะหรือคลิก ตั้งค่าลำโพงของคุณ

 2. ให้เลือกการกำหนดค่าลำโพงของคุณ แล้วเล่นเสียงกระดิ่งเพื่อทดสอบ ตั้งใจฟังเสียงจากลำโพงแต่ละตัว เพื่อให้แน่ใจว่าลำโพงตัวนั้นๆ ได้รับสัญญาณ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงใดๆ เลย ให้ตรวจสอบว่าได้เสียบสายทุกสายไว้แล้วอย่างถูกต้อง และได้เปิดเสียงทั้งของลำโพงและพีซีของคุณแล้วหรือยัง

 • ถ้าพีซีของคุณเชื่อมต่อกับทีวี การ์ดแสดงผลหรือชนิดของสายที่คุณใช้อาจไม่รองรัลสัญญาณเสียง คุณอาจต้องเชื่อมต่อการ์ดเสียงในพีซีของคุณกับลำโพงโดยตรง

การตั้งค่าสัญญาณทีวี

ถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้ คุณสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ TV กับพีซีของคุณเพื่อดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดได้

 • บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ทั่วไป แตะหรือคลิกการตั้งค่า Windows Media Center จากนั้นแตะหรือคลิก ตั้งค่าสัญญาณทีวี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการทีวีของคุณได้รับการบันทึกไว้แล้ว

ต่อไปนี้เป็นการดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการของคุณได้รับการบันทึกเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 • ตั้งค่าลำดับความสำคัญในการบันทึก Media Center จะเลือกรายการทีวีที่จะบันทึกตามลำดับความสำคัญที่คุณตั้งค่าไว้เมื่อเกิดกรณีกำหนดเวลาขัดแย้งกัน ถ้าการบันทึกรายการทีวีเกิดกรณีขัดแย้งกันบ่อยครั้ง ให้ลองเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีให้กับพีซีของคุณเพื่อให้คุณสามารถบันทึกรายการทีวีสองรายการจากช่องต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน วิธีการตั้งค่าลำดับความสำคัญมีดังนี้

  1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เปิด ทีวี

  2. แตะหรือคลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ แตะหรือคลิก กำหนดเวลาการดูแล้ว แตะหรือคลิก ซีรีส์ แล้วเลือก เปลี่ยนลำดับความสำคัญ

  3. ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อย้ายซีรีส์ที่กำหนดตารางเวลาไว้ขึ้นหรือลงในรายการลำดับความสำคัญของซีรีส์

  4. แตะหรือคลิก เสร็จ

  หมายเหตุ

  • เมื่อคุณตั้งเวลาซีรีส์ใหม่ ซีรีส์นั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ด้านล่างสุดของรายการโดยอัตโนมัติโดยมีลำดับความสำคัญตํ่าที่สุด ดังนั้น คุณจึงอาจต้องย้ายซีรีส์ดังกล่าวขึ้นในรายการลำดับความสำคัญถ้าซีรีส์นี้มีความสำคัญต่อคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอบนไดรฟ์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเนื้อที่เพียงพอบนไดรฟ์ในพีซีของคุณเพื่อจัดเก็บรายการที่บันทึกไว้ ถ้ามีเนื้อที่ไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถบันทึกสิ่งที่คุณต้องการได้ เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่าง คุณสามารถลบรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้า เพิ่มที่จัดเก็บ (เช่น ไดรฟ์ภายนอก) หรือเพิ่มขนาดเนื้อที่ที่ Media Center ใช้ วิธีการมีดังนี้

  1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เปิด งาน แตะหรือคลิก การตั้งค่า แตะหรือคลิก ทีวี แตะหรือคลิก ตัวบันทึก แตะหรือคลิก ที่เก็บข้อมูลตัวบันทึก จากนั้นที่ใต้ ขีดจำกัดสูงสุดของทีวี ให้แตะหรือคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) เพื่อเพิ่มหรือลดขีดจำกัดสำหรับรายการทีวีที่บันทึกบนไดรฟ์

  2. แตะหรือคลิก บันทึก

   หมายเหตุ

   • Media Center สามารถตรวจสอบไดรฟ์หลายไดรฟ์สำหรับรายการทีวีที่บันทึกไว้ได้ แต่จะบันทึกรายการทีวีที่บันทึกไว้ลงบนไดรฟ์ที่มีการระบุไว้ใน ที่เก็บข้อมูลตัวบันทึก เท่านั้น

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณทีวีพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่ได้รับสัญญาณทีวีใน Media Center โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

  • เสียบสายเคเบิลทุกสายแล้ว

  • สัญญาณทีวีจากผู้ให้บริการของคุณใช้งานได้ (ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ)

  • เครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณใช้งานได้ (รับโปรแกรมควบคุมล่าสุด)

  คุณยังสามารถลองเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่ได้ด้วย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดพีซีของคุณไว้แล้วหรือแบตเตอรี่ของแล็ปท็อปมีกระแสไฟเต็ม Media Center สามารถบันทึกรายการได้เมื่อพีซีอยู่ในโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต แต่จะไม่บันทึกสิ่งใดถ้าพีซีของคุณปิดอยู่

 • ตรวจสอบการบันทึกประวัติเพื่อดูสาเหตุที่รายการไม่ถูกบันทึก วิธีการมีดังนี้

  1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปยัง ทีวี แตะหรือคลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ แตะหรือคลิก กำหนดเวลาการดูแล้ว แล้วแตะหรือคลิก ประวัติ

  2. แตะหรือคลิก เรียงลำดับตามวันที่ เรียงลำดับตามสถานะ หรือ เรียงลำดับตามชื่อเรื่อง เพื่อจัดระเบียบรายการ

   สถานะของแต่ละรายการจะแสดงไว้ถัดจากชื่อเรื่อง

   แตะหรือคลิกที่ชื่อเรื่องของรายการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานะการบันทึก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่