การเริ่มต้นใช้งานพีซีของคุณ

บทช่วยสอนเกี่ยวกับ Windows: หน้า 5 จาก 11

สำหรับระบบสัมผัส เมาส์ และแป้นพิมพ์

ไม่ว่าคุณจะใช้พีซีด้วยหน้าจอสัมผัสหรือใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ การเรียนรู้การดำเนินการพื้นฐานบางอย่างใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 จะช่วยให้คุณใช้พีซีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการแตะ คลิก หรือกดแป้นสองสามครั้ง คุณจะค้นหาสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สลับระหว่างแอป และเริ่มต้นใช้งานพีซีของคุณ

ก่อนที่คุณจะอ่านรายละเอียด จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องคุ้นเคยกับเดสก์ท็อป หน้าจอเริ่ม และมุมมองแอป คุณมีแนวโน้มที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เมื่อคุณทำงาน ใช้แอป ติดต่อกับเพื่อนๆ ท่องเว็บ และทำสิ่งอื่นใดบนพีซีของคุณ

เดสก์ท็อป

เดสก์ท็อปที่คุณคุ้นเคยจะยังคงอยู่ที่นี่ คุณสามารถปรับแต่งด้วยพื้นหลัง สี และชุดรูปแบบต่างๆ และปักหมุดแอปที่คุณโปรดปรานไว้ที่แถบงาน

เมื่อต้องการเข้าสู่เดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิกไทล์เดสก์ท็อปบนหน้าจอเริ่ม หรือกดปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows+D บนแป้นพิมพ์ของคุณ

หากไทล์เดสก์ท็อปไม่อยู่บนหน้าจอเริ่ม คุณสามารถปักหมุดตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนหน้าจอเริ่ม เลื่อนขึ้นจากกลางหน้าจอเพื่อดูมุมมองโปรแกรม (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกลูกศร ลูกศรลง ใกล้กับมุมซ้ายล่างของหน้าจอ)
  2. กดค้างหรือคลิกขวาที่ เดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม (หากคุณไม่พบไทล์เดสก์ท็อป ให้เริ่มต้นพิมพ์ เดสก์ท็อป)

เดสก์ท็อป

หน้าจอเริ่ม

'เริ่ม' คือจุดที่คุณสามารถมองเห็นและเข้าถึงอย่างรวดเร็วสำหรับแอปที่คุณชื่นชอบ บุคคล เว็บไซต์ โฟลเดอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่สำคัญต่อคุณ

เมื่อต้องการไปที่ เริ่ม ให้ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ เริ่ม หากคุณใช้เมาส์ วิธีที่เร็วที่สุดในการไปที่ เริ่ม ก็คือ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงไปที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แล้วคลิกที่ปุ่ม เริ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าจอเริ่ม ให้ดูที่ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับหน้าจอเริ่ม

หน้าจอเริ่ม

มุมมองโปรแกรม

มุมมองแอปคือบริเวณที่คุณสามารถดูแอปทั้งหมดที่ติดตั้งบนพีซีของคุณ ในมุมมองแอป คุณสามารถเปิดแอป ปักหมุดไว้ที่หน้าจอเริ่ม หรือปักหมุดไว้กับแถบงานบนเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการไปที่มุมมองแอป ให้เลื่อนขึ้นจากกลางหน้าจอเริ่ม หรือคลิกลูกศร ลูกศรลง ใกล้กับมุมซ้ายล่างของหน้าจอเริ่ม
มุมมองโปรแกรม

การเริ่มต้นใช้งานด้วยระบบสัมผัส

การดำเนินการทั่วไปโดยใช้ระบบสัมผัส

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการดำเนินการทั่วไปบางอย่างบนพีซีของคุณโดยใช้ระบบสัมผัส สำหรับรายการรูปแบบการสัมผัสทั้งหมด โปรดดูที่ สัมผัส: ปัดนิ้ว แตะ และอื่นๆ

การดำเนินการเหล่านี้มีแป้นพิมพ์ลัดด้วยเช่นกัน สำหรับรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด โปรดดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ วิธีการ แป้นพิมพ์ลัด
การดำเนินการ

เปิดทางลัด

วิธีการ

ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอของคุณ

แป้นพิมพ์ลัด
ปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + C
การดำเนินการ

แสดงคำสั่งสำหรับแอป

วิธีการ

ปัดนิ้วจากขอบด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัด
ปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + Z
การดำเนินการ

สลับไปที่แอปล่าสุด

วิธีการ

ปัดนิ้วจากขอบด้านซ้ายของหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัด
ปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + Tab
การดำเนินการ

ดูรายการของแอปที่ใช้ล่าสุด

วิธีการ

ปัดนิ้วจากขอบด้านซ้ายโดยไม่ต้องยกนิ้วของคุณขึ้น แล้วย้ายกลับไปยังขอบด้านซ้าย

แป้นพิมพ์ลัด
กดปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + Tab ค้างไว้
การดำเนินการ

ปิดโปรแกรม

วิธีการ

ลากแอปจากขอบด้านบนของหน้าจอมาไว้ที่ด้านล่างของหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัด

Alt+F4

การดำเนินการ

ย่อ/ขยาย

วิธีการ

แตะที่หน้าจอหรือรายการใดรายการหนึ่งด้วยสองนิ้วหรือมากกว่า แล้วเลื่อนนิ้วเข้าหากัน (บีบนิ้ว) เพื่อย่อ หรือออกจากกัน (กางนิ้ว) เพื่อขยาย

แป้นพิมพ์ลัด

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+) หรือ Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

การดำเนินการ

เลือกรายการ

วิธีการ

ปัดนิ้วลงหรือปัดนิ้วตามขวางที่รายการ หรือกดค้างไว้เพื่อเลือก

แป้นพิมพ์ลัด

การเริ่มต้นใช้งานด้วยเมาส์

การดำเนินการทั่วไปโดยใช้เมาส์

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการดำเนินการทั่วไปบางอย่างบนพีซีของคุณโดยใช้เมาส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบเมาส์ โปรดดูที่ เมาส์และแป้นพิมพ์: มีอะไรใหม่

การดำเนินการเหล่านี้มีแป้นพิมพ์ลัดด้วยเช่นกัน สำหรับรายการแป้นพิมพ์ลัดทั้งหมด โปรดดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

การดำเนินการ วิธีการ แป้นพิมพ์ลัด
การดำเนินการ

เปิดทางลัด

วิธีการ

เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปที่มุมขวาบนหรือซ้ายล่าง เมื่อทางลัดปรากฏขึ้น ให้ย้ายขึ้นหรือลงจากขอบ และคลิกทางลัดที่คุณต้องการ

แป้นพิมพ์ลัด
ปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + C
การดำเนินการ

แสดงคำสั่งสำหรับแอป

วิธีการ

คลิกขวาภายในแอป

แป้นพิมพ์ลัด
ปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + Z
การดำเนินการ

สลับไปที่แอปล่าสุด

วิธีการ

เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ แล้วคลิก

แป้นพิมพ์ลัด
ปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + Tab
การดำเนินการ

ดูรายการของแอปที่ใช้ล่าสุด

วิธีการ

เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่มุมซ้ายบน แล้วเลื่อนลงมาตามขอบ

แป้นพิมพ์ลัด
ปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + Tab
การดำเนินการ

ปิดโปรแกรม

วิธีการ
เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วคลิกปุ่ม Close ไอคอนปิด
แป้นพิมพ์ลัด

Alt+F4

การดำเนินการ

ย่อ/ขยาย

วิธีการ

กด Ctrl ขณะที่คุณหมุนปุ่มล้อเลื่อน

แป้นพิมพ์ลัด

Ctrl+เครื่องหมายบวก (+) หรือ Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

การดำเนินการ

แสดงแถบงาน

วิธีการ

เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ขอบด้านล่างของหน้าจอ

แป้นพิมพ์ลัด
ปุ่มโลโก้ Windows ปุ่มโลโก้ Windows + T เลือกแอปแรกสุดบนแถบงาน
เคล็ดลับ

คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปเคียงข้างกันกับแอปอื่นๆ แต่แอปในเดสก์ท็อปจะใช้หน้าต่างเดียวกันเสมอ

การใช้แอปเคียงข้างกัน

คุณสามารถมีแอปได้สูงสุดสี่แอปบนหน้าจอในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดหน้าจอของคุณ คุณสามารถจัดตารางเวลาการประชุมบนปฏิทินของคุณขณะที่คุณตอบกลับอีเมล หรือบันทึกเลคเชอร์ในชั้นเรียนด้วยตัวบันทึกเสียงขณะที่คุณจดบันทึกในเดสก์ท็อป

การใช้สองแอปเคียงข้างกัน

  1. เปิดเแอปที่คุณต้องการใช้

  2. เลื่อนจากด้านบนของหน้าจอจนกระทั่งช่องเปิดปรากฏขึ้นที่ด้านหลังแอป แล้วลากแอปไปทางด้านซ้ายหรือขวา
    (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ และคลิกขวาที่ไอคอนแอปในแถบชื่อเรื่อง เลือก แยกด้านซ้าย หรือ แยกด้านขวา )

  3. กลับไปที่ เริ่ม และเปิดแอปที่สอง แอปนั้นจะปรากฏอยู่ถัดจากแอปแรก

  4. เมื่อต้องการปรับขนาดแอป ให้ลากเส้นคั่นระหว่างแอป

วิธีการเปิดแอปที่สาม

หากคุณกลับไปที่ เริ่ม และเปิดแอปที่สาม แอปนั้นจะปรากฏอยู่ด้านบนของสองแอปแรก คุณสามารถแตะหรือคลิกด้านซ้ายหรือขวาของแอปที่สามเพื่อแทนที่หนึ่งในแอปที่อยู่ข้างใต้

หากคุณต้องการใช้ทั้งสามแอปบนหน้าจอเดียวกัน ให้ลากแอปที่สามจนกว่าพื้นที่เปิดจะปรากฏอยู่ข้างๆ หรือระหว่างอีกสองแอป หากพื้นที่ว่างไม่เปิดขึ้น แสดงว่าหน้าจอของคุณรองรับการแสดงผลได้เพียงสองแอปในคราวเดียวกัน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่