เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับพีซีของคุณ Windows จะพยายามค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้น ในบางครั้ง คุณอาจได้รับแจ้งให้ทราบว่าโปรแกรมควบคุมไม่มีลายเซ็น มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เซ็นชื่อแล้ว หรือ Windows ไม่สามารถติดตั้งได้ เราขอแนะนำคุณว่าอย่าติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นดิจิทัลจะมีลายเซ็นดิจิทัลซึ่งเป็นเครื่องหมายความปลอดภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ และระบุได้ว่ามีผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่หลังจากที่มีการเซ็นชื่อไว้แล้ว ถ้าโปรแกรมควบคุมได้รับการเซ็นชื่อโดยผู้เผยแพร่ที่ยืนยันข้อมูลประจำตัวของตนกับผู้ออกใบรับรองแล้ว คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโปรแกรมควบคุมนั้นมาจากผู้เผยแพร่ดังกล่าวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การแจ้งให้ทราบทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุม

Windows จะแจ้งให้คุณทราบถ้าโปรแกรมควบคุมไม่มีลายเซ็น หรือมีการเซ็นชื่อโดยผู้เผยแพร่ที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลประจำตัวกับผู้ออกใบรับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เซ็นชื่อและเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว ถ้าคุณได้รับการแจ้งดังกล่าวขณะติดตั้งโปรแกรมควบคุม คุณควรไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอรับโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นดิจิทัลสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

Windows ไม่สามารถตรวจสอบผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมนี้

โปรแกรมควบคุมนี้ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลหรือได้รับการเซ็นชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ออกใบรับรอง คุณควรติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้ก็ต่อเมื่อเป็นโปรแกรมควบคุมที่คุณได้มาจากแผ่นดิสก์ของผู้ผลิตหรือจากผู้ดูแลระบบของคุณ

โปรแกรมควบคุมนี้ไม่มีลายเซ็น

โปรแกรมควบคุมไม่ได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลโดยผู้เผยแพร่ที่ผ่านการตรวจสอบ โปรแกรมควบคุมดังกล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรจุมัลแวร์ที่สามารถทำอันตรายแก่พีซีของคุณหรือขโมยข้อมูลของคุณได้ ไม่ค่อยมีกรณีที่ผู้เผยแพร่ที่ถูกต้องจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้เซ็นชื่อแบบดิจิทัลแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณควรติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นก็ต่อเมื่อคุณได้โปรแกรมนั้นมาจากแผ่นดิสก์ของผู้ผลิตอุปกรณ์

น่าเสียดายที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่บ่งชี้ว่าใครคือผู้เผยแพร่โปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็น ใครๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นได้ และไม่มีทางทราบได้ว่าเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในโปรแกรมควบคุมที่สร้างขึ้นก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

Windows ต้องการโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นดิจิทัล

โปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องหรือมีลายเซ็นที่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากเซ็นชื่อแล้ว จะไม่สามารถติดตั้งบน Windows รุ่น 64 บิตได้ คุณจะเห็นการแจ้งให้ทราบนี้ก็ต่อเมื่อคุณมี Windows รุ่น 64 บิต และพยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุมดังกล่าวบนระบบ