ฉันจะค้นหาและเอาไวรัสออกได้อย่างไร

วิธีที่รวดเร็วในการตรวจสอบว่าพีซีของคุณมีไวรัสหรือไม่คือการใช้ Windows Defender โปรแกรมป้องกันมัลแวร์นี้รวมอยู่ใน Windows และจะช่วยระบุรวมทั้งเอาไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ออก

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณใช้ Windows RT อยู่ Windows Defender จะเปิดตลอดเวลาและไม่สามารถปิดได้

 • ถ้าคุณใช้ Windows 8 คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมสแกนหรือซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ที่บริษัทอื่นจัดเตรียมไว้ให้ได้ถ้าคุณต้องการ เมื่อต้องการให้พีซีของคุณทำงานอย่างราบรื่น คุณควรติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ทีละโปรแกรมเท่านั้น

เมื่อต้องการสแกนพีซีของคุณด้วย Windows Defender

 1. เปิด Windows Defender ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) แล้วใส่คำว่า Defender ลงในกล่องค้นหา จากนั้นให้แตะหรือคลิก โปรแกรม แล้วแตะหรือคลิก Windows Defender

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการสแกน ให้เลือกชนิดการสแกนที่คุณต้องการเรียกใช้ ดังนี้

  • การสแกนแบบ เร็ว จะตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ในพีซีของคุณที่มีแนวโน้มว่าจะติดไวรัสจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย รวมถึงโปรแกรมใดๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน

  • การสแกนแบบ เต็ม จะตรวจสอบแฟ้มทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ของคุณ การสแกนนี้อาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับพีซีของคุณ

  • การสแกนแบบ กำหนดเอง จะตรวจสอบเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งและแฟ้มที่คุณเลือก

 3. แตะหรือคลิก สแกนเดี๋ยวนี้

เมื่อต้องการเอาไวรัสออกด้วยตนเอง

บางครั้งคุณอาจต้องเอาไวรัสออกด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่คุณควรใช้ก็ต่อเมื่อคุณคุ้นเคยกับรีจิสทรีของ Windows รวมทั้งทราบวิธีดูและลบแฟ้มโปรแกรมและแฟ้มระบบใน Windows

ขั้นแรก ให้เรียกใช้โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ของคุณเพื่อระบุไวรัสตามชื่อก่อน ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ หรือถ้าโปรแกรมของคุณตรวจไม่พบไวรัส คุณยังคงสามารถระบุไวรัสได้ด้วยการค้นหาร่องร่อยเกี่ยวกับการทำงานของไวรัส จดบันทึกข้อความใดๆ ที่แสดงขึ้น หรือถ้าคุณได้รับไวรัสในอีเมล ให้จดบรรทัดเรื่องหรือชื่อของแฟ้มที่แนบมากับข้อความนั้น จากนั้นให้ค้นหาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณได้จดบันทึกไว้ และลองค้นหาชื่อไวรัสและคำแนะนำในการเอาออก

การกู้คืนและการป้องกัน

หลังจากเอาไวรัสออกแล้ว คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บางอย่างใหม่หรือกู้คืนข้อมูลที่สูญหายไป การสำรองข้อมูลแฟ้มของคุณเป็นประจำจะช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลได้ในกรณีที่พีซีของคุณติดไวรัสอีก ถ้าคุณยังไม่ได้สำรองข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา ควรเริ่มทำทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยใช้ 'ประวัติแฟ้ม'

เมื่อต้องการปกป้องพีซีของคุณจากไวรัส ให้ดูที่ ฉันจะช่วยปกป้องพีซีของฉันจากไวรัสได้อย่างไร