ฉันจะลบโฟลเดอร์ Windows.old ออกได้อย่างไร

ถ้าคุณปรับรุ่นจาก Windows 8.1 Preview เป็น Windows 8.1 หรือจาก Windows RT 8.1 Preview เป็น Windows RT 8.1 แฟ้มบางแฟ้มที่ Windows รุ่นก่อนของคุณใช้จะถูกทิ้งไว้ในโฟลเดอร์ Windows.old แฟ้มเหล่านี้จะถูกเอาออกโดยอัตโนมัติภายใน 28 วันหลังจากการปรับรุ่น หรือคุณสามารถใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' เพื่อเอาแฟ้มดังกล่าวออกด้วยตัวคุณเองก็ได้

คำเตือน

  • ก่อนที่คุณจะใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณอยู่ในที่ซึ่งคุณต้องการให้อยู่ คุณจะไม่สามารถยกเลิกการลบโฟลเดอร์ Windows.old ได้

  1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า แผงควบคุม ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก แผงควบคุม

  2. ในกล่องค้นหาของ 'แผงควบคุม' ให้พิมพ์คำว่า เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก เครื่องมือในการดูแล จากนั้นแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ การล้างข้อมูลบนดิสก์

  3. ถ้าคุณได้รับการเตือนให้เลือกไดรฟ์ ให้เลือกไดรฟ์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง Windows ไว้ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  4. ในกล่องโต้ตอบ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ให้แตะหรือคลิก ล้างข้อมูลแฟ้มระบบ

    ถ้าคุณได้รับการเตือนอีกครั้งให้เลือกไดรฟ์ ให้เลือกไดรฟ์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง Windows ไว้ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ และกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ สำหรับแฟ้มที่คุณต้องการลบ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  6. ในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้แตะหรือคลิก ลบแฟ้ม

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่