วิธีรายงานแอปหรือคำวิจารณ์ไปยัง Microsoft

ถ้าคุณเห็นแอปหรือคำวิจารณ์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือเนื้อหาที่คุณคิดว่าละเมิดข้อกำหนดการใช้ของ Windows Store โปรดแจ้งให้เราทราบ

หมายเหตุ

เมื่อต้องการรายงานไปยัง Microsoft ว่ามีแอปที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Windows Store

  1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

  2. ค้นหาหรือเรียกดูแอป แล้วแตะหรือคลิกแอปนั้น

  3. เลื่อนดูหัวข้อ 'รายละเอียด' ในหน้ารายละเอียดของแอป แล้วแตะหรือคลิก รายงานโปรแกรมนี้ว่ามีการละเมิดข้อกำหนดการใช้ของ Store

  4. ทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรายงานแอป รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณรายงาน แล้วแตะหรือคลิก ส่ง

เมื่อต้องการรายงานไปยัง Microsoft ว่ามีคำวิจารณ์แอปที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Windows Store

  1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store

  2. ค้นหาหรือเรียกดูแอป แล้วแตะหรือคลิกแอปนั้น

  3. แตะหรือคลิก การจัดอันดับและคำวิจารณ์ แล้วค้นหาคำวิจารณ์ที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้ของ Store

  4. แตะหรือคลิก รายงานคำวิจารณ์นี้ แล้วเลือกเหตุผลในการรายงานคำวิจารณ์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่