การปิดเครื่องพีซี การทำให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีป หรือการไฮเบอร์เนตพีซีของคุณ

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการปิดเครื่องพีซีของคุณ (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

การปิดเครื่องพีซีทำได้สามวิธี นั่นคือ คุณสามารถปิดพีซีอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถทำให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีป หรือคุณสามารถไฮเบอร์เนตพีซี

การปิดพีซีของคุณอย่างสมบูรณ์

ถ้าคุณไม่คิดจะใช้พีซีเป็นเวลานาน คุณอาจต้องการปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ ก่อนปิดเครื่องพีซี ให้ปิดเดสก์ท็อปแอปทั้งหมดที่เปิดอยู่ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนให้คุณบันทึกงานของคุณ

พีซีบางเครื่องมีปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ( ปุ่ม 'การเปิด/ปิดเครื่อง' ) บนหน้าจอเริ่ม ถ้าพีซีของคุณมีปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ให้แตะหรือคลิกปุ่มดังกล่าว แล้วแตะหรือคลิก ปิดเครื่อง

หมายเหตุ

 • ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะไม่ปรากฏบนหน้าจอเริ่มสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ Windows RT แท็บเล็ตส่วนใหญ่ที่สามารถกลับสู่การทำงานได้ทันที (อุปกรณ์ที่ใช้ InstantGo) และแท็บเล็ตที่มีหน้าจอเล็กกว่า 8.5 นิ้ว หรือถ้าผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ปิดใช้งานปุ่มดังกล่าว

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนหน้าจอเริ่ม วิธีการปิดเครื่องมีดังนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก การเปิด/ปิดเครื่อง แล้วแตะหรือคลิก ปิดเครื่อง

ต่อไปนี้คือวิธีอื่นๆ ในการปิดเครื่องพีซีของคุณ

แสดงทั้งหมด

การปิดเครื่องจากปุ่ม 'เริ่ม'

ในWindows 8.1 และ Windows RT 8.1 มีวิธีปิดเครื่องเดสก์ท็อปและแล็ปท็อปที่เร็วยิ่งขึ้น

 1. ย้ายเมาส์ของคุณไปยังมุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิกขวาที่ปุ่ม 'เริ่ม' หรือกดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+X บนแป้นพิมพ์
 2. แตะหรือคลิก ปิดเครื่องหรือลงชื่อออก แล้วเลือก ปิดเครื่อง

  เมนูแสดงตัวเลือกการปิดเครื่อง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณอยู่ที่เดสก์ท็อป คุณสามารถปิดเครื่องโดยใช้การสัมผัสได้เช่นกัน กดปุ่ม 'เริ่ม' ค้างไว้ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วแตะ ปิดเครื่องหรือลงชื่อออก จากนั้นเลือก ปิดเครื่อง

การปิดเครื่องพีซีด้วย InstantGo

ด้วย InstantGo พีซีของคุณจะสามารถกลับเข้าสู่การทำงานจากโหมดสลีปได้ทันทีพร้อมด้วยแอปและข้อมูลของคุณที่เป็นค่าล่าสุด ประสบการณ์ของคุณสามารถยาวนานต่อเนื่องได้ทั้งวันด้วยแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิมหากคุณซื้อพีซีที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 พีซีที่มาพร้อมกับ InstantGo ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องอย่างสมบูรณ์ ถ้าคุณต้องการ มีวิธีการทำที่เร็วกว่า ดังนี้

 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่พีซีของคุณค้างไว้ (ประมาณสี่วินาที) จนกว่าคุณจะเห็น เลื่อนเพื่อปิดพีซีของคุณ บนหน้าจอ

 2. จากนั้นให้ปัดนิ้วลงหรือลากหน้าจอเมื่อล็อกลงโดยใช้เมาส์

  ถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจ ให้ปัดนิ้วขึ้นหรือลากหน้าจอเมื่อล็อกขึ้นโดยใช้เมาส์เพื่อกลับไปยังสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่บนพีซีของคุณ

โหมดสลีป

โหมดนี้ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย พีซีของคุณจะเริ่มการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น และจะนำคุณกลับไปยังตำแหน่งที่คุณหยุดการทำงานไว้ทันที คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่างานของคุณจะสูญหายเพราะแบตเตอรี่หมดเนื่องจาก Windows จะบันทึกงานทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติและปิดเครื่องพีซีถ้าแบตเตอรี่ต่ำเกินไป ใช้โหมดสลีปเมื่อคุณจะไม่อยู่ที่เครื่องพีซีสักครู่หนึ่ง เช่น เมื่อคุณหยุดพักดื่มกาแฟ

สำหรับพีซีส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะแล็ปท็อปและแท็บเล็ต) พีซีของคุณจะเข้าสู่โหมดสลีปเมื่อคุณปิดฝาเครื่องหรือกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง วิธีตรวจสอบว่าเครื่องของคุณเป็นเช่นนั้นหรือไม่และวิธีเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

การทำให้พีซีของคุณเข้าสู่โหมดสลีป

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ตัวเลือกการใช้พลังงาน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณใช้เดสก์ท็อปหรือแท็บเล็ต ให้แตะหรือคลิก เลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง และภายใต้ 'การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง' ให้เลือก โหมดสลีป แล้วแตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  • ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป ให้แตะหรือคลิก เลือกการทำงานของการปิดฝาเครื่อง จากนั้น ถัดจาก เมื่อฉันปิดฝาเครื่อง ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้แล็ปท็อปของคุณทำในขณะที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่และเมื่อเสียบปลั๊ก แล้วแตะหรือคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 3. เมื่อคุณพร้อมที่จะให้พีซีเข้าสู่โหมดสลีป เพียงแค่ปิดฝาเครื่องแล็ปท็อป หรือกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนเดสก์ท็อปหรือแท็บเล็ตของคุณ

การไฮเบอร์เนต

ตัวเลือกนี้ออกแบบมาเพื่อแล็ปท็อปและอาจไม่มีในพีซีบางเครื่อง (พีซีที่มี InstantGo จะไม่มีตัวเลือกไฮเบอร์เนต) การไฮเบอร์เนตใช้พลังงานน้อยกว่าโหมดสลีป และเมื่อคุณเริ่มการทำงานของพีซีอีกครั้ง คุณจะกลับไปยังจุดที่คุณทำงานค้างไว้ (แต่ไม่เร็วเท่าโหมดสลีป) ใช้การไฮเบอร์เนตเมื่อคุณรู้ว่าจะไม่ใช้แล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตของคุณสักระยะหนึ่งและไม่มีโอกาสชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างนั้น ตรวจสอบก่อนว่ามีตัวเลือกนี้ในพีซีของคุณหรือไม่ ถ้ามีให้เปิดไว้

การไฮเบอร์เนตพีซีของคุณ

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ตัวเลือกการใช้พลังงาน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. แตะหรือคลิก เลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง และภายใต้ การตั้งค่าการปิดเครื่อง ให้เลือก ไฮเบอร์เนต (ถ้ามี)

ในตอนนี้คุณจะเห็นไฮเบอร์เนตในสองที่ ได้แก่

 • ในเมนู การเปิด/ปิดเครื่อง ในทางลัดการตั้งค่า

 • ในเมนู ปิดเครื่อง

  ในการไปที่นี่ เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วคลิกขวาหรือกดปุ่มเริ่ม หรือถ้าใช้แป้นพิมพ์ ให้กดแป้นโลโก้ Windows แป้นโลโก้ Windows+X

หมายเหตุ

 • ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ พีซีของคุณ (เช่นจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือสแกนเนอร์) อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังปลุกขึ้นจากโหมดสลีป หรือไฮเบอร์เนต คุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณแล้วเชื่อมต่อใหม่ หรือเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่