การคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยใช้ 'ประวัติแฟ้ม'

ดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการคืนค่าแฟ้มรุ่นก่อนหน้าโดยใช้ 'ประวัติแฟ้ม' (เมื่อต้องการดูคำอธิบายภาพในภาษาของคุณ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน ปุ่ม 'คำอธิบายภาพทดแทนการได้ยิน')

'ประวัติแฟ้ม' มักจะสำรองข้อมูลแฟ้มรุ่นต่างๆ ของคุณในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' 'เพลง' 'รูปภาพ' 'วิดีโอ' และ 'เดสก์ท็อป' รวมถึงแฟ้มของ OneDrive ที่พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ในพีซีของคุณ คุณจะมีประวัติของแฟ้มต่างๆ อย่างครบถ้วนตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าจนถึงปัจจุบัน ถ้าต้นฉบับสูญหาย เสียหาย หรือถูกลบออก คุณสามารถคืนค่าแฟ้มดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกดูและคืนค่าแฟ้มรุ่นอื่นๆ ของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มรุ่นที่เก่ากว่า (แม้ว่าแฟ้มนั้นจะไม่ได้หายไปหรือถูกลบออก) คุณสามารถเรียกดูตามเส้นเวลา เลือกรุ่นที่คุณต้องการ แล้วจึงทำการคืนค่าได้

ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าไดรฟ์ 'ประวัติแฟ้ม' และเปิดใช้งาน 'ประวัติแฟ้ม' ให้ดูที่ การตั้งค่าไดรฟ์สำหรับ 'ประวัติแฟ้ม' สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การแยกโฟลเดอร์ออก รวมถึงการเปลี่ยนไดรฟ์และการตั้งค่า ให้ดูที่ กรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นใน 'ประวัติแฟ้ม'

เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า คืนค่าแฟ้มของคุณ ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก คืนค่าแฟ้มของคุณด้วย 'ประวัติแฟ้ม'

  2. ใส่ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการค้นหาในกล่องค้นหา หรือใช้ลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์และแฟ้มรุ่นต่างๆ ของคุณ

  3. เลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคืนค่าไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม คืนค่า

    ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มไปยังตำแหน่งอื่นซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งเดิม ให้กดค้างไว้หรือคลิกขวาที่ปุ่ม คืนค่า แตะหรือคลิก คืนค่าไปยัง แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่