การนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอจากกล้อง โทรศัพท์ หรือดีวีดี

ต่อไปนี้เป็นวิธีการหลายๆ วิธีในการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอจากโทรศัพท์ กล้อง อุปกรณ์อื่นๆ หรือดิสก์

แสดงทั้งหมด

นำเข้าจากโทรศัพท์ กล้อง หรือไดรฟ์ภายนอก

 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ กล้อง การ์ดหน่วยความจำจากกล้องของคุณ หรือไดรฟ์ภายนอกเข้ากับพีซี

 2. เปิดแอปรูปถ่าย

 3. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบล่างเพื่อดูคำสั่งของแอป
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาภายในแอปนั้น)

 4. แตะหรือคลิก นำเข้า

  หมายเหตุ

 5. แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการนำเข้า

 6. แอปจะค้นหารูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่ยังไม่เคยนำเข้ามาก่อน แล้วเลือกแฟ้มเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถปัดนิ้วลงหรือคลิกที่รูปถ่ายและวิดีโอแต่ละรายการที่คุณต้องการนำเข้า หรือแตะหรือคลิก เลือกทั้งหมด

 7. แตะหรือคลิก นำเข้า

รูปถ่ายและวิดีโอจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์รูปภาพในโฟลเดอร์ย่อยที่ตั้งชื่อเป็นวันที่ (ตัวอย่างเช่น 2013-09-10)

นำเข้าจากดีวีดีหรือซีดี

 1. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในไดรฟ์

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 3. ใส่คำว่า File Explorer ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก File Explorer

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก พีซีเครื่องนี้ เพื่อขยายรายการโฟลเดอร์และอุปกรณ์

 5. แตะหรือคลิกไดรฟ์ที่มีรูปถ่ายและวิดีโอของคุณ

 6. ค้นหารูปถ่ายที่คุณต้องการนำเข้า เลือก แล้วคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ใหม่ ถ้าคุณต้องการดูรายการเหล่านั้นในแอปรูปถ่าย ให้คัดลอกลงในโฟลเดอร์รูปภาพบนพีซีของคุณหรือใน OneDrive

การเปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้อง โทรศัพท์ ดิสก์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ

คุณสามารถใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' เพื่อกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับพีซีของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ให้ตั้งค่าไว้ว่าในทุกครั้งที่คุณเสียบการ์ดหน่วยความจำของคุณ แอปรูปถ่ายจะเปิดขึ้นและคุณจะเลือกรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้า คุณอาจจำเป็นต้องเปิดการควบคุมการย้ายมัลติมีเดียสำหรับอุปกรณ์ของคุณก่อนที่ 'เล่นอัตโนมัติ' จะค้นพบ

 • ตั้งค่าตัวเลือกพื้นฐาน: เปิด การตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก เล่นอัตโนมัติ

 • ตั้งค่าตัวเลือกขั้นสูง: เปิด แผงควบคุม แตะหรือคลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง แล้วแตะหรือคลิก เล่นอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เล่นอัตโนมัติ: คำถามที่ถามบ่อย

การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังพีซีหรือ OneDrive

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอให้โดยอัตโนมัติ รายการนี้จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการอัปโหลดแบบอัตโนมัติ แต่โปรดดูเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • Windows Phone, IPhone หรือ Android: ติดตั้งแอป OneDrive และตั้งค่าให้อัปโหลดไปยัง OneDrive

 • การ์ดหน่วยความจำแบบไร้สาย: ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูคำแนะนำ

 • แท็บเล็ต Windows 8 และ Windows RT: เปิด การตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก OneDrive จากนั้นแตะหรือคลิก แฟ้ม เลือกว่าคุณต้องการอัปโหลดรูปถ่าย วิดีโอ หรือทั้งสองอย่าง

ถ้าพีซีไม่พบอุปกรณ์ของคุณ

อาจมีได้หลายสาเหตุที่ทำให้พีซีมองไม่เห็นอุปกรณ์ คุณสามารถลองวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้เมื่อได้รับแจ้งข้อความดังกล่าว

 • ลองเชื่อมต่อใหม่ เริ่มด้วยการยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ จากนั้นจึงลองอีกครั้ง ถ้าเป็นโทรศัพท์หรือกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องไว้แล้วและเครื่องไม่ได้ถูกล็อก

 • ใช้วิธีการอื่น ถ้าแอปรูปถ่ายไม่พบอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิด File Explorer แล้วดูว่าอุปกรณ์นั้นแสดงอยู่ภายใต้ 'พีซีเครื่องนี้' หรือไม่ ถ้ามี ให้ลองคัดลอกหรือย้ายแฟ้มเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ใหม่

 • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมแล้วตรวจสอบฟอรั่ม เนื่องจากฮาร์ดแวร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โปรแกรมควบคุมอาจต้องได้รับการปรับปรุงหรืออาจมีปัญหาที่ทราบกันแล้ว คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมได้จากผู้ผลิต หรือจะใช้โปรแกรมควบคุมที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับพีซีของคุณก็ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบฟอรั่ม Windows หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะอย่างของคุณได้เช่นกัน

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงจากผู้ผลิต

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในผลลัพธ์

 3. ขยาย อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ

 4. คลิกขวาที่กล้องตัวที่มีปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม

 5. แตะหรือคลิก ค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วโดยอัตโนมัติ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ซึ่งอาจรวมถึงการเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมเริ่มต้นของพีซีของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในผลลัพธ์

 3. ขยาย อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ

 4. คลิกขวาที่กล้องตัวที่มีปัญหา จากนั้นแตะหรือคลิก ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม

 5. แตะหรือคลิก เรียกดูคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม

 6. แตะหรือคลิก ให้ฉันเลือกจากรายการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 7. เลือก อุปกรณ์วิดีโอ USB แล้วคลิก ถัดไป จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ซึ่งอาจรวมถึงการเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่

ค้นหาคำตอบในชุมชนของ Microsoft

ถ้าข้อเสนอแนะในที่นี้แก้ไขปัญหาของคุณไม่ได้ ให้ตรวจสอบเพจชุมชนเกี่ยวกับเพลง รูปถ่าย และวิดีโอในฟอรั่ม Windows เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้อื่นอาจพบเหมือนกัน ซึ่งอาจมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่