ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME)

ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล หรือ IME ทำให้การพิมพ์ภาษาต่างๆ ง่ายขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาษาเอเชีย) ที่ประกอบด้วยอักขระเป็นพันตัวที่ไม่มีบนแป้นพิมพ์มาตรฐาน เมื่อคุณซื้อพีซีเครื่องใหม่ที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 หรือติดตั้ง Windows 8.1 บนพีซีเครื่องเก่า และเพิ่มภาษา Windows จะกำหนดแป้นพิมพ์เริ่มต้นหรือ IME สำหรับแต่ละภาษาบนพีซีโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม IME เพิ่มเติมได้หากคุณต้องการ

หมายเหตุ

 • IME บางชุดไม่สามารถใช้ได้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ Windows ใหม่

เพิ่ม IME เพิ่มเติม

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา

 3. ในรายการภาษา แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม IME แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 4. แตะหรือคลิก เพิ่มแป้นพิมพ์

 5. เรียกดูรายการ IME ที่พร้อมใช้งาน แล้วแตะหรือคลิก IME ที่คุณต้องการ

สลับระหว่าง IME ต่างๆ

หากคุณเพิ่มมากกว่าหนึ่งภาษาในพีซีของคุณหรือเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธีให้กับภาษาหนึ่งๆ คุณจะสามารถป้อนข้อความด้วยวิธีที่คุณต้องการด้วยการสลับระหว่าง IME หรือเค้าโครงแป้นพิมพ์

 • หากคุณใช้แป้นพิมพ์มาตรฐาน ให้กดปุ่มโลโก้ Windows ค้างไว้ ปุ่มโลโก้ Windows แล้วกด เว้นวรรค ซ้ำๆ เพื่อสลับระหว่างวิธีการป้อนข้อมูล
 • ถ้าคุณใช้แท็บเล็ตหรือพีซีระบบสัมผัส คุณยังสามารถสลับวิธีการป้อนข้อมูลในแป้นพิมพ์สัมผัสได้อีกด้วย แตะปุ่มบนแป้นพิมพ์สัมผัส ไอคอนแป้นพิมพ์สัมผัส ที่มุมขวาล่างของแป้นพิมพ์สัมผัส แล้วแตะวิธีป้อนข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้
  ปุ่มแป้นพิมพ์สัมผัสบนแป้นพิมพ์สัมผัส
  ปุ่มแป้นพิมพ์สัมผัสบนแป้นพิมพ์สัมผัส

  หากคุณอยู่บนเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิกปุ่มตัวย่อสำหรับภาษาบนแถบงาน แล้วแตะหรือคลิกวิธีป้อนข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้

  ปุ่มตัวย่อสำหรับภาษาในแถบงานบนเดสก์ท็อป
  ปุ่มตัวย่อสำหรับภาษาในแถบงานบนเดสก์ท็อป
 • นอกจากนี้คุณยังสามารถทำสิ่งนี้ได้จากทางลัด การตั้งค่า:

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  2. แตะหรือคลิกตัวย่อสำหรับภาษาที่เลือก

  3. ในรายการที่ปรากฏ แตะหรือคลิกภาษาที่คุณต้องการสลับไปใช้

   ทางลัดการตั้งค่าซึ่งแสดงตัวย่อสำหรับวิธีป้อนข้อมูลที่เลือก
   ทางลัดการตั้งค่าซึ่งแสดงตัวย่อสำหรับวิธีป้อนข้อมูลที่เลือก

ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า IME และตัวเลือก

เมื่อต้องการดูการตั้งค่าและตัวเลือกสำหรับ IME ใดๆ ที่คุณเพิ่ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา

 3. ในรายการภาษาของคุณ แตะหรือคลิกภาษาเพื่อดูวิธีการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 4. แตะหรือคลิก IME แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 5. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการ

IME บางรายการมีการตั้งค่าเพิ่มเติมในแผงควบคุม เมื่อต้องการดูการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อน เพิ่มภาษา ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มภาษา

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก ที่อยู่ข้างๆ ภาษา

 4. แตะหรือคลิก ตัวเลือก ที่อยู่ข้างๆ IME

 5. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการ

สลับระหว่างโหมด IME

ใช้ไอคอนโหมด IME เพื่อสลับระหว่างอักขระตัวเลขและตัวอักษรและภาษาท้องถิ่น

 • เพื่อแสดงไอคอนโหมด IME ในส่วนติดต่อผู้ใช้ใหม่ของ Windows ให้แตะหรือคลิกในเขตข้อมูลข้อความใหม่ จากนั้น แตะหรือคลิกไอคอนเพื่อสลับโหมด

 • บนเดสก์ท็อป แตะหรือคลิกไอคอนโหมด IME บนแป้นพิมพ์สัมผัสหรือแถบงานเพื่อสลับโหมด หากต้องการดูตัวเลือก IME เพิ่มเติม ให้กดค้างหรือคลิกขวาที่ไอคอนในแถบงาน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่