การติดตั้งอุปกรณ์ USB 3.0 และอุปกรณ์ USB อื่นๆ

อุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus) คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ต่อเข้ากับพีซีได้ง่ายที่สุด คุณสามารถต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ และไดรฟ์ภายนอก บางอุปกรณ์อาจใช้ USB 3.0 ซึ่งเป็นชนิดของการเชื่อมต่อที่เร็วกว่า USB 2.0 ถึง 10 เท่าโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า SuperSpeed คุณสามารถจำแนกสายและพอร์ตที่ใช้ต่ออุปกรณ์ USB ของคุณได้โดยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ USB
สัญลักษณ์ USB 2.0
สัญลักษณ์ USB 3.0
สัญลักษณ์ USB 3.0

ถ้าคุณกำลังติดตั้งอุปกรณ์ USB 3.0 สายของคุณอาจเป็นสีน้ำเงิน นอกจากนี้ คุณอาจเห็นแถบสีฟ้าในหัวต่อที่ปลายสายและในพอร์ตของพีซีหรือ USB ฮับของคุณ สายและพอร์ต USB 3.0 ทั้งหมดจะมีสัญลักษณ์ USB 3.0 ไม่ว่าสายและพอร์ตเหล่านั้นจะมีสีใดก็ตาม

หัวต่อ USB ที่มีแถบสีฟ้าภายใน
หัวต่อ USB ที่มีแถบสีฟ้าภายใน
สัญลักษณ์ USB 3.0 บนหัวต่อที่ปลายสาย
สัญลักษณ์ USB 3.0 บนหัวต่อที่ปลายสาย
แสดงทั้งหมด

การต่ออุปกรณ์ USB

ถ้ามีคำแนะนำมาพร้อมกับอุปกรณ์ USB ให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ของคุณ ถ้าไม่เช่นนั้น ให้ใช้คำแนะนำทั่วไปดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ USB

 1. ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีสายไฟ ให้เสียบสายดังกล่าว

 2. ต่ออุปกรณ์เข้ากับพีซีของคุณโดยใช้สายแยกต่างหากหรือสายที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์นั้น

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้พอร์ต USB 3.0 ที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ USB 3.0 ถ้าไม่เช่นนั้น คุณอาจใช้พอร์ตที่สะดวกที่สุดที่พร้อมใช้งาน

 3. ปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ และรอสักครู่ขณะ Windows ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสม

 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือไม่

หมายเหตุ

การยกเลิกการต่ออุปกรณ์ USB

คุณเพียงแค่ถอดอุปกรณ์ USB ส่วนใหญ่เท่านั้น เช่น แป้นพิมพ์หรือเมาส์ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะถอดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น USB แฟลชไดรฟ์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกแฟ้มของคุณลงในไดรฟ์ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ คุณอาจต้องการยกเลิกไดรฟ์เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทั้งหมดบนไดรฟ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อต้องการเอาไดรฟ์ออก

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก อุปกรณ์

 3. แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วแตะหรือคลิกไอคอน เอาออก ไอคอน 'เอาออก' จากนั้นแตะหรือคลิก เอาออก

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ USB ได้ ขั้นแรก ให้ตรวจสอบว่า Windows ระบุปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์ของคุณแล้วหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจหาปัญหาของอุปกรณ์ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์'

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการเพื่อขยาย ตัวอย่างเช่น USB แฟลชไดรฟ์จะอยู่ภายใต้ ดิสก์ไดรฟ์

  ถ้ามีไอคอนสีเหลืองอยู่ติดกับอุปกรณ์ของคุณ ไอคอนแจ้งเตือนสีเหลืองที่แสดงว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ แสดงว่า Windows ระบุว่ามีปัญหากับอุปกรณ์นั้น
 4. กดค้างหรือคลิกขวาที่อุปกรณ์ USB ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 5. ดูภายใต้ สถานะอุปกรณ์ เพื่อดูว่ามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่ ข้อผิดพลาดทั่วไปจะมีรหัส 43 หรือรหัส 28 รวมอยู่ในข้อความด้วย ให้เปิดหน้าต่างคุณสมบัติทิ้งไว้เผื่อคุณต้องการใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

แสดงทั้งหมด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัส 43

อุปกรณ์ USB อาจหยุดการตอบสนอง มีความผิดปกติที่หัวต่อและสาย หรือหยุดการทำงาน คุณสามารถพยายามทำดังนี้

 • ถอดสาย USB และสายไฟออก ถ้ามีการเสียบสายดังกล่าวกับอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นเสียบสายกลับคืน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายและหัวต่อใช้งานได้โดยใช้สาย USB เส้นอื่น ในกรณีที่สามารถถอดสายออกจากอุปกรณ์

 • เสียบอุปกรณ์กับ USB พอร์ตอื่น

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผล อาจเป็นไปได้ว่าตัวอุปกรณ์ USB ไม่ทำงานเอง คุณอาจต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีรหัส 28

อาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรือ USB ฮับ ถ้าคุณเชื่อมต่อไว้กับอุปกรณ์

ถ้า Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ดังกล่าวและได้รับการปรับปรุงแล้วหรือไม่ ในหน้าต่าง 'คุณสมบัติ' ของอุปกรณ์ ให้แตะหรือคลิก โปรแกรมควบคุม แล้วแตะหรือคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ สำหรับวิธีอื่นๆ ในการรับและติดตั้งโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ถ้ามีการต่ออุปกรณ์ดังกล่าวกับ USB ฮับภายนอก ให้ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟของฮับเปิดและต่ออยู่ (ถ้ามี)

 • ย้ายอุปกรณ์ไปยังฮับอื่น ถ้าต่ออุปกรณ์ได้สำเร็จ แต่ยังใช้งานไม่ได้ ให้ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่

 • เสียบอุปกรณ์กับฮับที่มีแหล่งจ่ายไฟของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีกำลังไฟเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ USB ของคุณ

 • ตรวจดูว่า USB ฮับใช้งานได้ด้วยการตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่ออยู่ด้วยนั้นทำงานหรือไม่

การค้นหาคำตอบในชุมชนของ Microsoft

ถ้าคำแนะนำที่อยู่ในที่นี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาของคุณ ให้ตรวจสอบที่เพจชุมชนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมในฟอรั่ม Windows เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาที่บุคคลอื่นพบเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่