การเข้าร่วมโดเมน เวิร์กกรุ๊ป หรือโฮมกรุ๊ป

ถ้าพีซีของคุณอยู่ในเครือข่ายขนาดใหญ่ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียน พีซีเครื่องนั้นก็น่าจะเป็นสมาชิกของโดเมน ถ้าพีซีของคุณอยู่ในเครือข่ายในบ้าน พีซีเครื่องนั้นจะเป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ป และอาจเป็นของโฮมกรุ๊ปด้วย อ่านต่อไปเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเหล่านี้แต่ละชนิดและวิธีการเข้าร่วมกลุ่ม

แสดงทั้งหมด

การค้นหาว่าพีซีของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือโดเมน

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

 2. ภายใต้ 'การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ เวิร์กกรุ๊ป' คุณจะเห็นคำว่า 'เวิร์กกรุ๊ป' หรือ 'โดเมน' แล้วตามด้วยชื่อ

การค้นหาว่าพีซีของคุณอยู่ในโฮมกรุ๊ปหรือไม่

 1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

 2. ถ้าคุณเห็นคำว่า "เข้าร่วม" ถัดจากโฮมกรุ๊ป แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นของโฮมกรุ๊ป

  สถานะของโฮมกรุ๊ปใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'
  สถานะของโฮมกรุ๊ปใน 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'

หมายเหตุ

 • ถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่ในเครือข่ายของคุณ คุณสามารถเข้าร่วมได้ด้วยการแตะหรือคลิก พร้อมให้เข้าร่วม

โดเมนคืออะไร

โดเมนคือกลุ่มของพีซีเครือข่ายที่ใช้ฐานข้อมูลและนโยบายความปลอดภัยร่วมกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนมีดังนี้

 • แต่ละโดเมนจะมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

 • ในหนึ่งโดเมนอาจมีพีซีได้หลายพันเครื่อง

 • พีซีเหล่านั้นอาจอยู่บนเครือข่ายภายในที่แตกต่างกัน

 • ผู้ดูแลระบบไอทีจะจัดการโดเมนโดยเป็นหน่วยหนึ่งที่มีกฎและกระบวนงานต่างๆ เหมือนกัน

 • พีซีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องในโดเมนจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์เป็นตัวควบคุมความปลอดภัยและการให้สิทธิต่างๆ สำหรับพีซีทุกเครื่องบนโดเมน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับพีซีทุกเครื่องโดยอัตโนมัติ

 • ผู้ใช้โดเมนต้องใส่รหัสผ่านหรือข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้อื่นๆ ทุกครั้งที่เข้าถึงโดเมน

 • ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้บนโดเมน คุณสามารถเข้าสู่ระบบของพีซีเครื่องใดก็ได้บนโดเมนดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีในพีซีเครื่องนั้น

 • คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของพีซีได้อย่างจำกัด เนื่องจากผู้ดูแลระบบไอทีมักจะอยากให้พีซีเครือข่ายทุกเครื่องมีความสอดคล้องกัน

 • พีซีที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ไม่สามารถเข้าร่วมโดเมนได้

เวิร์กกรุ๊ปคืออะไร

เวิร์กกรุ๊ปคือกลุ่มของพีซีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านหรือเครือข่ายสำนักงานขนาดเล็กและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์และแฟ้มต่างๆ เมื่อคุณติดตั้งเครือข่าย Windows จะสร้างเวิร์กกรุ๊ปและตั้งชื่อให้โดยอัตโนมัติ

 • พีซีทุกเครื่องมีสถานะเท่าเทียมกัน นั่นคือพีซีแต่ละเครื่องไม่สามารถควบคุมเครื่องอื่นได้

 • พีซีแต่ละเครื่องจะมีชุดบัญชีผู้ใช้ ถ้าต้องการเข้าสู่ระบบของพีซีเครื่องใดในเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องมีบัญชีของพีซีเครื่องนั้น

 • โดยปกติแล้วในเวิร์กกรุ๊ปหนึ่งจะมีพีซีไม่เกินยี่สิบเครื่อง

 • เวิร์กกรุ๊ปจะไม่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 • พีซีทุกเครื่องต้องอยู่บนเครือข่ายภายในหรือเครือข่ายย่อยเดียวกันเท่านั้น

โฮมกรุ๊ปคืออะไร

โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มของพีซีบนเครือข่ายในบ้านที่สามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ การอยู่ในโฮมกรุ๊ปทำให้การใช้ร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น

 • พีซีบนเครือข่ายในบ้านต้องอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป แต่ก็สามารถอยู่ในโฮมกรุ๊ปได้ด้วย

 • โฮมกรุ๊ปจะได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แต่คุณจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านเพียงครั้งเดียวเมื่อเพิ่มพีซีของคุณในโฮมกรุ๊ป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฮมกรุ๊ป ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ปตั้งแต่ต้นจนจบ

การเข้าร่วมโดเมน

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

 2. ภายใต้ 'การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป' ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. คลิก รหัสเครือข่าย แล้วทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

การเข้าร่วมหรือสร้างเวิร์กกรุ๊ป

เมื่อคุณตั้งค่าเครือข่าย Windows จะสร้างเวิร์กกรุ๊ปโดยอัตโนมัติ และให้ชื่อว่า WORKGROUP คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ปที่มีอยู่บนเครือข่ายหรือสร้างเวิร์กกรุ๊ปใหม่ เวิร์กกรุ๊ปจะให้เกณฑ์สำหรับการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แต่ไม่ได้ตั้งค่าการใช้ร่วมกันให้แก่คุณจริงๆ

 1. เปิด 'ระบบ' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบบ ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบบ

 2. ภายใต้ 'การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป' ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของระบบ ให้แตะหรือคลิกแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์/โดเมน ภายใต้ สมาชิกของ ให้แตะหรือคลิก เวิร์กกรุ๊ป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ปที่มีอยู่ ให้ใส่ชื่อของเวิร์กกรุ๊ปที่คุณต้องการเข้าร่วม แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กกรุ๊ปใหม่ ให้ใส่ชื่อของเวิร์กกรุ๊ปที่คุณต้องการสร้าง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  ถ้าพีซีของคุณเป็นสมาชิกของโดเมนมาก่อนที่คุณเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ป พีซีของคุณจะถูกเอาออกจากโดเมนและบัญชีคอมพิวเตอร์บนโดเมนนั้นจะถูกปิดใช้งาน

  หมายเหตุ

  • ถ้าเครือข่ายของคุณมีพีซีที่ใช้ Windows XP คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อเวิร์กกรุ๊ปในพีซีเหล่านั้นให้ตรงกับชื่อเวิร์กกรุ๊ปในพีซีที่ใช้ Windows รุ่นใหม่กว่านั้น เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นและเชื่อมต่อกับพีซีทั้งหมดในเครือข่ายได้

การเข้าร่วมหรือสร้างโฮมกรุ๊ป

เมื่อต้องการทำให้การใช้ร่วมกันง่ายขึ้นสำหรับเครือข่ายในบ้านใน Windows 8.1, Windows RT 8.1 หรือ Windows 7 เราขอแนะนำให้สร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ปตั้งแต่ต้นจนจบ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่