แอปจดหมายของ Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

การล้าง การแจ้งอีเมลขยะ และการลบ

ทำกล่องขาเข้าของคุณให้สะอาดและเป็นระเบียบด้วยการกำจัดข้อความเก่าหรือข้อความที่ไม่สำคัญ

แสดงทั้งหมด

การล้าง (ใช้ได้ใน Outlook.com เท่านั้น)

'ล้าง' จะช่วยคุณลบข้อความทั้งหมดที่ไม่ต้องการจากผู้ส่งหนึ่งราย ไม่ว่าจะเป็นข้อความในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

  1. แตะหรือคลิกที่ว่างหน้าข้อความจากผู้ส่งที่เป็นเจ้าของข้อความที่คุณต้องการลบ

  2. แตะหรือคลิก ล้าง แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นอีเมลขยะ

คุณสามารถทำเครื่องหมายอีเมลว่าเป็นอีเมลขยะได้ และเราจะจดจำผู้ส่งเหล่านั้นไว้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เห็นข้อความเหล่านั้นในกล่องขาเข้าของคุณอีกต่อไป

  1. แตะหรือคลิกที่ว่างหน้าข้อความ แล้วเลือกข้อความที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

  2. แตะหรือคลิก อีเมลขยะ แล้วข้อความจะถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์ อีเมลขยะ

ถ้าคุณย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะโดยไม่ตั้งใจ ให้ทำดังนี้

  1. แตะหรือคลิก โฟลเดอร์ แล้วแตะหรือคลิก อีเมลขยะ เพื่อไปที่โฟลเดอร์อีเมลขยะ

  2. แตะหรือคลิกที่ว่างหน้าข้อความ แล้วเลือกกล่องที่อยู่ติดกับข้อความที่คุณต้องการ

  3. แตะหรือคลิก ไม่ใช่อีเมลขยะ แล้วข้อความจะถูกย้ายกลับไปที่ตำแหน่งที่เคยอยู่

การลบ

ถ้าคุณต้องการที่จะลบเพียงข้อความเดียวหรือกลุ่มข้อความจากผู้ส่งรายต่างๆ คุณสามารถทำได้ดังนี้

  1. แตะหรือคลิกที่ว่างหน้าข้อความ แล้วเลือกกล่องที่อยู่ติดกับข้อความที่คุณต้องการลบ

  2. แตะหรือคลิก ลบ

ถัดไป: การตั้งค่า