ดูแลครอบครัวของคุณให้ปลอดภัยมากขึ้น

Windows 8, Windows RT

การกรองเว็บสำหรับบัญชีบนเว็บไซต์ Family Safety

จำกัดเวลาและวิธีการที่เด็กสามารถใช้พีซี

การ ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของเด็ก ด้วย Family Safety จะทำให้คุณสามารถรู้ได้ว่าพวกเขาทำการบ้านเสร็จหรือยังหรือใช้เวลาออนไลน์มากเกินไป ข้อมูลนี้สามารถช่วยคุณในการตั้งค่าการจำกัดกิจกรรมบนพีซีที่ระบุสำหรับลูกแต่ละคน ซึ่งรวมถึงเวลาที่อนุญาตให้ใช้พีซี เกมและโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ และโปรแกรมที่สามารถดูได้ใน Windows Store

คุณสามารถตั้งค่าและจัดการการจำกัดเหล่านี้บนเว็บจากทุกที่ เพียงลงชื่อเข้าใช้ เว็บไซต์ Family Safety แตะหรือคลิก แก้ไขการตั้งค่า สำหรับเด็กที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ แน่นอนคุณสามารถจัดการการตั้งค่าของครอบครัวบนพีซีของครอบครัวแต่ละเครื่องได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของเด็กใน Family Safety

หมายเหตุ

 • ส่วนต่อไปนี้จะสมมติว่าคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ Family Safety และเลือก แก้ไขการตั้งค่า สำหรับเด็กแล้ว

แสดงทั้งหมด

ตั้งค่าการจำกัดเวลา

มีสองวิธีการด้วยกันในการจำกัดเวลาที่ลูกของคุณจะสามารถใช้พีซีได้ เวลาที่อนุญาต จะกำหนดจำนวนชั่วโมงต่อวันที่เด็กสามารถใช้พีซีได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอนุญาตให้ลูกใช้พีซีวันละสองชั่วโมงระหว่างวันธรรมดา และเพิ่มเวลาให้ในช่วงสุดสัปดาห์ ช่วงเวลาห้ามใช้ จะกำหนดเวลาที่ห้ามใช้พีซี (เช่น หลังเวลานอนหรือระหว่างเวลาเรียน)

เพจช่วงเวลาห้ามใช้ในการจำกัดเวลา
เวลาที่บล็อกจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน Joy ไม่สามารถใช้พีซีระหว่างเวลาเรียนหรือหลัง 21.30 น. ในช่วงวันธรรมดา

โดยมีวิธีเริ่มต้นใช้งานดังนี้:

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แตะหรือคลิก การจำกัดเวลา แล้วทำสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ:

  • แตะหรือคลิกแท็บ อนุญาต ตรวจสอบว่าการจำกัดเวลาเปิดอยู่ แล้วเลือกจำนวนชั่วโมงและนาทีที่เด็กสามารถใช้พีซีได้ในช่วงวันธรรมดาและสุดสัปดาห์

  • แตะหรือคลิกแท็บ ช่วงเวลาห้ามใช้ ตรวจสอบว่าการจำกัดเวลาเปิดอยู่ แล้วลากเพื่อเลือกบล็อกเวลาสำหรับแต่ละวันที่เด็กไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โดยเด็ดขาด

 2. แตะหรือคลิก บันทึก

ตั้งค่าการจำกัดบนเว็บไซต์ที่เด็กสามารถเยี่ยมชมได้

มีสองวิธีการด้วยกันในการจำกัดเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่ลูกของคุณสามารถดูได้ คุณสามารถใช้ การกรองเว็บ เพื่อตั้งค่าประเภทไซต์ที่ลูกของคุณสามารถเยี่ยมชมได้แบบกว้างๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจอนุญาตให้ลูกดูเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อเด็กและเป็นความสนใจทั่วไป ควบคู่ไปกับการบล็อกไซต์ที่แสดงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่โดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถ อนุญาตหรือบล็อก แต่ละเว็บไซต์ หรือแม้แต่เพจที่ระบุภายในไซต์ ตามที่อยู่เว็บหรือ URL ของไซต์นั้นได้

เพจการกรองเว็บบนเว็บไซต์ Family Safety
Dylan สามารถเยี่ยมชมไซต์ที่เป็นมิตรต่อเด็กและไซต์ที่อยู่ในรายการอนุญาตเท่านั้น

ตัวกรองทุกเว็บไซต์ตามประเภท

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แตะหรือคลิก การกรองเว็บ ตรวจสอบว่าการกรองเว็บเปิดอยู่ จากนั้นใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกประเภทเว็บไซต์ที่ลูกของคุณสามารถเยี่ยมชมได้

 2. แตะหรือคลิก บันทึก

รายการอนุญาตหรือบล็อกบนเพจการกรองเว็บของเว็บไซต์ Family Safety
อนุญาตหรือบล็อกเว็บไซค์สำหรับลูกเพียงคนเดียว ลูกทุกคน หรือทุกคนในครอบครัว

อนุญาตหรือบล็อกเว็บไซต์ที่ระบุ

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แตะหรือคลิก รายการการกรองเว็บ

 2. ป้อนที่อยู่เว็บที่ระบุ แล้วแตะหรือคลิก อนุญาต หรือ บล็อก ตามที่เหมาะสม

  คุณสามารถเพิ่มที่อยู่เว็บจำนวนมากบนเพจนี้ แต่เพิ่มได้ครั้งละรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกใช้การอนุญาตเดียวกันสำหรับเว็บไซต์กับสมาชิกครอบครัวหลายคน

 3. แตะหรือคลิก บันทึก

อนุญาตหรือบล็อกการดาวน์โหลดแฟ้ม

นอกจากนี้คุณยังสามารถจำกัดสิ่งที่ลูกของคุณสามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อไม่ให้ลูกดาวน์โหลดไวรัสหรือซอฟต์แวร์อื่นที่คุณไม่ต้องการ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แตะหรือคลิก การกรองเว็บ

 2. ตรวจสอบว่าปุ่มการกรองเว็บเปิดอยู่ ใต้ การดาวน์โหลดแฟ้ม เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บล็อกการดาวน์โหลดแฟ้ม เพื่อป้องกันลูกของคุณจากการดาวน์โหลดโปรแกรม เกม และแฟ้มอื่นๆ จากเว็บ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้ลูกของคุณดาวน์โหลดแฟ้ม

 3. แตะหรือคลิก บันทึก

ตั้งค่าการจำกัดเกี่ยวกับเกมและโปรแกรมใน Windows Store

การตั้งการจำกัดเกี่ยวกับเกมและโปรแกรมที่ลูกของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้นั้นคล้ายกับการตั้งค่าการจำกัดเว็บไซต์: คุณสามารถกำหนดระดับการจัดอันดับตามอายุหรือตามเนื้อหาสำหรับเกมทั้งหมดและสำหรับโปรแกรมเหล่านั้นที่เด็กสามารถดูและดาวน์โหลดจาก Windows Store หรือคุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกโปรแกรมและเกมที่ระบุ

ใช้ระดับการจัดอันดับเกมและ Windows Store

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แตะหรือคลิก ข้อจำกัดของเกม

 2. ตรวจสอบว่าการจำกัดการเล่นเกมเปิดอยู่ จากนั้นใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับการจัดอันดับ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ระบบการจัดอันดับเกม หากคุณต้องการ

  Windows Store กำหนดการจำกัดการดาวน์โหลดตามการจำกัดการเล่นเกมของเด็กใน Family Safety

 3. แตะหรือคลิก บันทึก

  เพจระดับการจัดอันดับบนเว็บไซต์ Family Safety
  Dylan สามารถใช้โปรแกรมและเกมที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป

อนุญาตหรือบล็อกเกมที่ระบุ

โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แตะหรือคลิก ข้อจำกัดของเกม แล้วแตะหรือคลิก บล็อกหรืออนุญาตเกมที่ระบุ ที่ด้านล่างของเพจ ตรวจสอบว่าการจำกัดโปรแกรมและเกมเปิดอยู่

 2. เลือกตัวเลือกสำหรับเกมที่ระบุตามความเหมาะสม แล้วแตะหรือคลิก บันทึก

ตั้งค่าการจำกัดโปรแกรมอื่นๆ

นอกจากนี้คุณยังสามารถตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ลูกใช้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Windows Store ได้หรือไม่ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แตะหรือคลิก การจำกัดโปรแกรม

 2. ตรวจสอบว่าการจำกัดโปรแกรมเปิดอยู่ แล้วขยายหรือย่อโฟลเดอร์โปรแกรมและเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการบล็อก

 3. แตะหรือคลิก บันทึก

จัดการการร้องขอของเด็ก

เมื่อเวลาผ่านไป การตั้งค่าที่คุณใช้กับกิจกรรมในพีซีของครอบครัวสามารถพัฒนาได้ ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณอาจต้องการดาวน์โหลดและเล่นเกมใหม่ที่ทุกคนพูดถึง ค้นคว้าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสำหรับโครงการของโรงเรียน หรือแค่ใช้เวลากับพีซีนานขึ้นเล็กน้อยเพื่อทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ ใน Family Safety ลูกของคุณสามารถส่งการร้องขอทางอีเมลสำหรับโปรแกรม เกม หรือเว็บไซต์ใหม่ที่ต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้ คุณสามารถจัดการการร้องขอเหล่านั้นทีละรายการได้เสมอ และคุณยังสามารถจัดการการร้องขอทั้งหมดในที่เดียวบนเว็บไซต์ Family Safety โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย แตะหรือคลิก การร้องขอ

  การร้องขอการอนุญาตล่าสุดได้รับการจัดให้เป็นระเบียบตามประเภท

 2. ถัดจากแต่ละการร้องขอ แตะหรือคลิกรายการแบบหล่นลง การตอบสนอง และเลือกการกระทำ

  หมายเหตุ

  • คุณสามารถอนุญาตลูกทุกคนหรือลูกที่เลือกเพียงคนเดียว ให้ใช้เว็บไซต์ เกม หรือโปรแกรมที่น่าสงสัย เช่นเดียวกันคุณสามารถบล็อกบางสิ่งสำหรับลูกเพียงคนเดียวหรือทุกคน เว็บไซต์ เกม และโปรแกรม ถูกเพิ่มในรายการอนุญาตหรือบล็อกตามที่ตั้งค่า

ดูเพิ่มเติม

เรียกดู ซื้อ และดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Windows Store

ปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของคุณใน Windows และที่อื่นๆ

จัดการการตั้งค่า Family Safety สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวผ่านทางออนไลน์

ปกป้องพีซีของคุณจากไวรัส มัลแวร์ และภัยคุกคามอื่นๆ