ทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จสิ้น

Windows 8, Windows RT

กล่องขาเข้าแอพจดหมาย

จัดระเบียบอีเมลและปฏิทิน

ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ คุณมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นในชีวิต แอพจดหมายและปฏิทิน สามารถช่วยคุณได้ด้วยการรวมบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน คุณจึงมองเห็นอีเมลและเหตุการณ์ทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งหรือตอบกลับจดหมายที่มาจากบัญชีต้นฉบับของคุณได้ด้วย

คุณสามารถเพิ่มบัญชีจาก Outlook.com, Gmail, AOL, Yahoo! หรือแม้แต่อีเมลที่ทำงานของคุณได้ โดยใช้วิธีต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้พีซีด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ และเปิดแอพจดหมาย

 2. ในแอพจดหมาย ใช้ ทางลัดการตั้งค่า เพื่อเข้าใช้เมนู การตั้งค่า

 3. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี

 4. แตะหรือคลิกชนิดของบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

 5. ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณสำหรับบัญชี แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

 6. ทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ซ้ำสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

หมายเหตุ

 • ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2013 เป็นต้นไป การดำเนินการบางอย่างสำหรับ Gmail อาจเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก Google ได้ระบุว่าจะหยุดการสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบใหม่ของ EAS (Exchange ActiveSync) ในบางกรณี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีการซิงค์บริการของ Google กับ Windows

 • แอพจดหมายไม่สนับสนุนบัญชีอีเมลแบบ POP3

จดหมาย

แอพจดหมายจะช่วยให้คุณจัดการอีเมลได้ตลอดทั้งวัน ดูแลกล่องขาเข้าของคุณให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบด้วยการจัดเรียงอีเมลลงในโฟลเดอร์ต่างๆ ค้นหาข้อความที่สำคัญได้รวดเร็วขึ้นด้วยการตั้งค่าสถานะข้อความ คุณสามารถปักหมุดบัญชีอีเมลหรือโฟลเดอร์ที่คุณโปรดปรานไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้

เมื่อต้องการดำเนินการนี้...
... ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. เปิดคำสั่งของแอพ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

 2. แตะหรือคลิก สร้างโฟลเดอร์

 3. ป้อนชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ แล้วแตะหรือคลิก สร้างโฟลเดอร์

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์

 1. แตะหรือคลิกอีเมลที่คุณต้องการย้าย

 2. เปิดคำสั่งของแอพ แล้วแตะหรือคลิก ย้าย

 3. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายอีเมล

ตั้งค่าสถานะอีเมลสำคัญ

 1. แตะหรือคลิกข้อความที่คุณต้องการตั้งค่าสถานะ

 2. เปิดคำสั่งของแอพ แล้วแตะหรือคลิก ตั้งค่าสถานะ

 3. เมื่อคุณจัดการกับข้อความดังกล่าวแล้ว ให้เปิดคำสั่งแอพ แล้วแตะหรือคลิก ลบค่าสถานะ

ปักหมุดโฟลเดอร์จดหมายที่โปรดปรานไว้บนหน้าจอเริ่มต้น

 1. ในแอพจดหมาย แตะหรือคลิกชื่อบัญชีหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการปักหมุด

 2. เปิดคำสั่งของแอพ แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่มต้น

 3. แก้ไขชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นหากคุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่มต้น

ปฏิทิน

แอพปฏิทินจะช่วยคุณจัดระเบียบและควบคุมตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงของคุณได้ ดูปฏิทินงานและปฏิทินส่วนตัวในคราวเดียวกันและในที่เดียวกัน

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณไว้ในแอพจดหมาย ปฏิทินสำหรับบัญชีเหล่านั้นจะถูกเพิ่มไว้ในแอพปฏิทินโดยอัตโนมัติ

ตั้งเวลาการประชุม

หากคุณสร้างการประชุมจากบัญชี Outlook ของคุณ คุณอาจจะสามารถมองเห็นว่าคนอื่นๆ ว่างหรือไม่ว่างเมื่อไร และตั้งเวลาการประชุมตามเวลาที่ว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แอพปฏิทินสำหรับ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หน้าจอเมื่อล็อกแสดงการแจ้งเตือนสำหรับปฏิทินและจดหมาย

รับการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกของคุณสำหรับวันเกิดและเหตุการณ์อื่นๆ จากปฏิทินและเครือข่ายทางสังคมของคุณ

 • เปิด ทางลัดการตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี

 • แตะหรือคลิก ปรับแต่งการตั้งค่าส่วนบุคคล

 • ภายใต้ โปรแกรมสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก แตะหรือคลิกเครื่องหมายบวก แล้วแตะหรือคลิก ปฏิทิน

 • แตะหรือคลิก การแจ้งเตือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิทิน เปิด อยู่

ลบข้อมูลปฏิทินที่ไม่จำเป็น

คุณสามารถแสดงเฉพาะปฏิทินที่คุณต้องการ

 1. ในแอพปฏิทิน ให้เปิด ทางลัดการตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือก

 2. แสดง หรือ ซ่อน ปฏิทิน

นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าปฏิทินของคุณให้แสดงเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ในแอพปฏิทิน ให้เปิด คำสั่งของโปรแกรม แล้วแตะหรือคลิก วัน, สัปดาห์การทำงาน, สัปดาห์ หรือเดือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอีเมลและการสื่อสารจากส่วนสนับสนุน

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอีเมลที่มีประสิทธิภาพ

สัมผัสประสิทธิภาพการทำงานเต็มรูปแบบของ Windows 8 หรือ Windows RT

ตั้งค่าโปรแกรมการเชื่อมต่อบุคคลเพื่อคอยติดตามสิ่งที่สำคัญต่อคุณ